Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011, και ώρα 15.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβουλούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1) Επικύρωση των Πρακτικών – Αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2) Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Α΄,Β΄,Γ, τρίμηνα του έτους 2011
(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)
3) Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2012
(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)
4) Τροποποίηση της αριθμ. 11/38/1-6-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου σχετικά με την έγκριση βραχυπρόθεσμων δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου
(εισήγηση: Δ/νση Διά Βίου Μάθησης –Απασχόλησης –Εμπορίου & Τουρισμού)
5) Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου.
(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)
6) Σχετικά με την εξέλιξη του έργου: «Τύρια –Σιστρούνι – Θεσπρωτικό»
(εισήγηση: οι παρατάξεις «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», «ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
7) Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής του αρθρ. 3 παρ. 2 του Ν.2734/1999 .
(εισήγηση: Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας)
8) Έγκριση για εκχώρηση της αρμοδιότητας για την εκτέλεση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Π.Τ.Α. Ηπείρου.
(εισήγηση: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
9) Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων ( Κ.Α.Π., κλπ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου