Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Συνεδριάζει την Δευτέρα 22 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  18  Ιουνίου  2015  
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                            

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Ιουνίου  2015  και  ώρα  19: 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.             Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών ) 
2.             Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
3.             Έγκριση  δαπάνης  ηχητικής – φωτιστικής  κάλυψης  πολιτιστικού  καλοκαιριού  του  Δήμου  Ζηρού  έτους  2015
4.             Έγκριση  διενέργειας  τριετούς  διαγωνισμού  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα  οικονομικά  έτη  2016 – 2019
5.             Έγκριση  τελών  υποβολής  αιτήσεων  ΟΣΔΕ
6.             Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού 
7.             Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  Δημοτικού  κτιρίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού  στην  Αστυνομία,  για  τη  στέγαση  του  Αστυνομικού  Τμήματος  Θεσπρωτικού
8.             Έγκριση  τροποποίησης  σχεδίου  πόλεως  Φιλιππιάδας  στην  προέκταση  της  οδού  Άρη  Βελουχιώτη  και  κάθετα  στην  οδό  Τζαβέλλα
9.             Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου :  « Συντήρηση – επισκευή  παρόδων  της  10ης  επαρχιακής   οδού »,  προϋπολογισμού  25.000,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου
10.         Αποδοχή  ποσού  15.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Σύνδεση  δικτύου  χαμηλής  τάσης  Δήμου  Ζηρού » 
11.         Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος
12.         Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Ανάδειξη  πηγών  Σάμπαλης  Δ. Δ. Γοργομύλου  Δήμου  Ανωγείου »    
13.         Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου :  « Αντικατάσταση κεντρικού  αγωγού  ύδρευσης  από  τη  θέση ‘’ Παρίσι ‘’ της  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου έως  τη  δεξαμενή  ‘’ Γκιρόδα ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παπαδατών  Δήμου  Ζηρού »
14.         Χορήγηση  άδειας  εγκατάστασης  δικτύου  σε  τάφρους,  εγκατάστασης  φρεατίων  και  εγκατάστασης  λοιπών  στοιχείων  δικτύου  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου  από  την  εταιρεία  RUAL CONNECT – ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ 
15.         Εξέταση  αιτήματος  του  Ο.Τ.Ε.  Α. Ε.  για  μετακίνηση  του  υφιστάμενου  σταθμού  βάσης  που  είναι  εγκατεστημένος  στο  Ανώγειο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Ανωγείου 
16.         Εξέταση  αιτήματος  του  Δρόσου  Αναστασίου  περί  παραχώρησης  χρήσης  πηγαδιού  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νικολιτσίου 
17.         Εξέταση  αιτήματος  Μαλάκου  Ευαγγέλου  του  Ευθυμίου  για  ανταλλαγή  δημοτικής  έκτασης  με  δική  του  ιδιοκτησία  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κερασώνα  Δήμου  Ζηρού 
18.         Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  και  των  Αντιδημάρχων  Δήμου  Ζηρού


Ο  ΠρόεδροςΧρήστος  Χασίδης

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ζηρού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού κατά τη συνεδρίασή του στις 29-5-2015 ενέκρινε  το  Στρατηγικό  Σχέδιο του Δήμου το οποίο αποτελεί την  Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019.
Εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη του γραφείου  προγραμματισμού και τη συνεργασία όλων των  υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Β΄ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και  Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.
Για το σκοπό αυτό, το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.dimoszirou.gr .
Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς,  από 26/6/2015 έως και 10/7/2015.
Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού  κείμενου.
Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχόλιων μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους:
Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Ζηρού, Πλατεία Γεννηματά , 48200, Φιλιππιάδα
Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimoszirou.gr
Γ) Μέσω φαξ στον αριθμό: 2683024667
Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ουσιαστική στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Οι «ONIRAMA» στις 24 Ιουνίου στη Φιλιππιάδα.

Δελτίο Τύπου


Ο Δήμος Ζηρού σας προσκαλεί να απολαύσετε τους «ONIRAMA», σε μια μοναδική συναυλία στις 24 Ιουνίου 2015, στις 21:00, στο A’ Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας.
Η είσοδος είναι δωρεάν.
Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 2ης μέρας του Φεστιβάλ του έργου “TheLakesRoute”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013».
Το έργο «The Lakes Route», έχει ως στόχο την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ αποτελεί μέσο για την αξιοποίηση και προστασία της φυσικής κληρονομιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο Δημαρχείο Ζηρού,τηλέφωνο 2683360600.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

1η Γιορτή Ανακύκλωσης στο Δήμο Ζηρού στις 5 Ιουνίου!
1η Γιορτή Ανακύκλωσης στο Δήμο Ζηρού στις 5 Ιουνίου!

Τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες φροντίζει η οργανωτική ομάδα του Δήμου Ζηρού και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, ώστε η 1η Γιορτή για την Ανακύκλωση και το Περιβάλλον η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, στους χώρους της Παιδόπολης και στη Λίμνη Ζηρού, να στεφθεί από απόλυτη επιτυχία.
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ενημέρωσης εν όψει της έναρξης του προγράμματος ανακύκλωσης από το Δήμο Ζηρού το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αλλά και του εορτασμού της παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
Πέρα από τους διοργανωτές που όπως προαναφέραμε είναι ο Δήμος Ζηρού και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας η εκδήλωση υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Πρέβεζας και τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Στόχοι της εκδήλωσης είναι:
α) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, συλλόγων γονέων και πολιτών για το πρόγραμμα της ανακύκλωσης που ξεκινάει στο Δήμο μας καθώς η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων.
β) η ανάδειξη καλών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές σχετικά με την ανακύκλωση ή σε ζητήματα του περιβάλλοντος, που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος,
καθώς και
γ) η καλλιέργεια συνεργασίας και συνύπαρξης στο πλαίσιο μιας μεγάλης γιορτής στο μοναδικού κάλλους φυσικό περιβάλλον του δάσους και της λίμνης Ζηρού.
Στη δράση θα συμμετέχουν περισσότεροι από 500 μαθητές. Θα ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί με ομιλίες, αφήγηση παραμυθιών, δρώμενα και τραγούδια για την ανακύκλωση για τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Θα συνεχιστεί στις 11:00 π.μ. με δράσεις για τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι με καθαρισμό της διαδρομής προς τη λίμνη Ζηρού και συμμετοχή σε δρώμενα για την ανακύκλωση. Τα παιδιά θα φέρουν ανακυκλώσιμα υλικά από το σπίτι και το σχολείο τους τα οποία θα ρίξουν στους ειδικούς κάδους που θα υπάρχουν στο χώρο της εκδήλωσης. Επιπλέον θα λειτουργήσει χώρος έκθεσης για αφίσες, πόστερ ή κατασκευές σχετικής θεματολογίας που έχουν ετοιμάσει οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους.
Την εκδήλωση θα στηρίξουν πολλές τοπικές επιχειρήσεις με προσφορές για τους μαθητές, τις οποίες και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Σημειώνεται ότι οι δράσεις του Δήμου για το πρόγραμμα της ανακύκλωσης θα συνεχιστούν και με άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
Για περισσότερες Πληροφορίες:
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Ζηρού, κος Παπαβασιλείου: 6936686164,
ΚΠΕ Φιλιππιάδας: 2683029031