Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Διπλή Συνεδρίαση την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                         

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                   

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Δεκεμβρίου  2014  και  ώρα  18 : 30΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1.     Έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  οικονομικού  έτους  2015  και  του  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  του  Δήμου  Ζηρού.


Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Δεκεμβρίου  2014  και  ώρα  20 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1.      Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  3ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

2.      Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  (προμηθειών – υπηρεσιών) 

3.      Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  μας   ως  συνδρομητής  σε  ηλεκτρονικές  σελίδες  νομοθεσιών  Ο. Τ. Α. 

4.      Αποδοχή  παραίτησης  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  « ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε. Ο. Τ. Α. »  και  ορισμός  νέου  Προέδρου 

5.      Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού,  για  τη συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνδέσμου  Ύδρευσης  Δήμων  Πρέβεζας,  Φιλιππιάδας,  κλπ.

6.      Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνδέσμου  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Πεδινής  και  Ημιορεινής  Περιοχής  Νομού  Άρτας

7.      Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Περιφερειακού  Συνδέσμου  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Περιφέρειας  Ηπείρου

8.      Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού,  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Άρτας  και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  κατασκευή  των  έργων  της  πράξης  με  τίτλο : « Έργα  συλλογής  και  μεταφοράς  λυμάτων  οικισμών  του  πρώην  Δήμου  Φιλοθέης  και  Καμπής  Άρτας  και  επέκταση  ΕΕΛ  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης   

9.      Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  91.679,40 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ψηφιακή Σύγκλιση »  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  πληρωμή  λογαριασμών  της  πράξης : « Ηλεκτρονική  Δημοτική  Διακυβέρνηση  Δήμου  Ζηρού »  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή 10.  Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  μεταφορά  χρηματοδότησης  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 –  2013 »  για  την  πράξη  με  τίτλο : « Προμήθεια  εξοπλισμού  για  τα  Τμήματα  Ένταξης  ( Τ. Ε. )  των  Σχολείων  του  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού   118.663,63 €    

11.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »

12.  Έγκριση  τροποποίησης  μελέτης  και  έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »

13.  Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : «Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου»

                                                                               Ο  Πρόεδρος 

                                                                                                                                            

                                                                            Χρήστος  Χασίδης 

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Το '1ο Μαγικό χωριό Φιλιππιάδας' ανοίγει τις πύλες του

Τα γιορτινά της ετοιμάζεται να φορέσει η Φιλιππιάδα, καθώς θα φιλοξενήσει το ‘1ο Μαγικό Χωριό’, το οποίο θ’ ανοίξει τις πύλες του το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 και θα ρίξει την αυλαία την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015.
Δεκάδες δράσεις, με παιχνίδια, happenings, θεατρικά, παραμύθια και εργαστήρια για δημιουργική απασχόληση παιδιών, θα λάβουν χώρα κατά τις ημέρες λειτουργίας του ‘1ου Μαγικού Χωριού’, αλλά και αρκετές εκδηλώσεις που θα διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους σε καθημερινή βάση. Ξωτικά, ξυλοπόδαροι, μάγοι και ο Άγιος Βασίλης θα δώσουν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση, την οποία διοργανώνει ο Δήμος Ζηρού μέσω της Κοινωφελούς Εταιρίας, με την συνεργασία πολιτιστικών συλλόγων, φορέων και επιχειρήσεων που εδράζονται στην περιοχή και τους οποίους o Δήμος Ζηρού ευχαριστεί ιδιαίτερα για την θερμή ανταπόκρισή τους.
 
Καλαντζής: «Γιορτινή διάθεση αλλά και αλληλεγγύη»
 
«Στόχος μας, σ’ αυτήν την δύσκολη συγκυρία είναι να δώσουμε γιορτινή διάθεση στην πόλη της Φιλιππιάδας, αλλά και σε ολόκληρο τον Δήμο Ζηρού, να προσφέρουμε χαρά στα παιδιά και να προσπαθήσουμε έστω και για λίγο, να ξεφύγουμε από το γκρίζο της εποχής. Για τον λόγο αυτό προσκαλώ όλους τους συμπολίτες μας, μικρούς και μεγάλους, στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και το ‘1ο Μαγικό Χωριό’ που διοργανώνουμε για να γιορτάσουμε μαζί με χαμόγελο και αισιοδοξία τα φετινά Χριστούγεννα. Μέσα από την διοργάνωση του «1ου Μαγικού Χωριού» στοχεύουμε και στην εμπορική ενδυνάμωση της οικονομίας της πόλης αλλά και στην στήριξη αδύναμων συνδημοτών μας και ευπαθών ομάδων καθώς θα διοργανωθούν και παράλληλες δράσεις αλληλεγγύης» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής.
 
Η επίσημη έναρξη του «1ου Μαγικού Χωριού» θα γίνει το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα, με την φιλαρμονική μπάντα Θεσπρωτικού (σ.σ. θα προηγηθούν το πρωί όμορφες εκδηλώσεις από Σχολεία της πόλης). Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κεντρική Πλατεία της Φιλιππιάδας και θα επεκταθούν μέχρι την Πλατεία έναντι της Αστυνομίας, όπου θα λειτουργεί καρουζέλ και τρενάκι για μικρούς και μεγάλους.
Χιλιάδες λαμπιόνια θα φωτίσουν τις πλατείες, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, και τους κεντρικούς δρόμους της Φιλιππιάδας και του Θεσπρωτικού αλλά και άλλων δημοτικών διαμερισμάτων, ενώ μέσα από την ενοικίαση μικρών ξύλινων σπιτιών με χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, επαγγελματίες και επιχειρήσεις της Φιλιππιάδας και όχι μόνο, θα προβάλλουν τα προϊόντα τους.    
Σημειώνεται ότι η είσοδος στον χώρο των εκδηλώσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ, όπως και η συμμετοχή στους χώρους δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και στα παιχνίδια (σ.σ. καρουζέλ, τρενάκι κλπ).
 
 
Όμορφες Χριστουγεννιάτικες δράσεις, θα διοργανωθούν και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ζηρού.
Για όσα θα συμβαίνουν στο «1ο Μαγικό χωριό Φιλιππιάδας» μπορείτε να ενημερώνεστε διαρκώς και από τη σελίδα στο facebook: Μαγικό Χωριό Φιλιππιάδας
«Σας περιμένουμε στο «1ο Μαγικό Χωριό» για να απολαύσουμε την μαγεία των Χριστουγέννων και να γίνουμε όλοι παιδιά» καταλήγει η ανακοίνωση –πρόσκληση του Δήμου Ζηρού.


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο

                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                    

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  08  Δεκεμβρίου  2014  και  ώρα  19:00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης:
1.      Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  3ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
2.      Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  (προμηθειών – υπηρεσιών) 
3.      Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
4.      Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση,  χωρίς  τίμημα,  της  Κεντρικής  Πλατείας  Φιλιππιάδας  και  της  πλατείας  Μητέρας  στην  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  (Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ.)  για  την  πραγματοποίηση  των  Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων 
5.      Ορισμός  εκπροσώπου  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  επιτροπή  καταλληλότητας  σχολικών  κτιρίων 
6.      Έγκριση  αγοράς  διατηρητέου  κτιρίου,  μετά  του  περιβάλλοντος  χώρου,  ιδιοκτησίας  Μιχαήλ  Τσουμάνη,  έγκριση  ανάθεσης  σε  πιστοποιημένο  Εκτιμητή  για  τον  καθορισμό  του  τιμήματος  αγοράς  του  ακινήτου  και  δέσμευση  του  τιμήματος  αγοράς  που  υπερβαίνει  την  αντικειμενική  αξία  καθώς  και  κάθε  άλλης  απαιτούμενης  δαπάνης
7.      Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  με  κωδικό  πρόσκλησης  ΚΧ1/2014  «Απόκτηση  και  διαμόρφωση  ελεύθερων  κοινόχρηστων  χώρων  και  διατηρητέων  κτιρίων  στις  Πόλεις  2014»  του  πράσινου  ταμείου  του  ΥΠΕΚΑ  για  την  αγορά  του   διατηρητέου  κτιρίου,  μετά  του  περιβάλλοντος  χώρου  ιδιοκτησίας  Μιχαήλ  Τσουμάνη     
8.      Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων
9.      Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  για  τη  λειτουργία  του  απορριμματοφόρου  αυτοκινήτου  που  θα  παραχωρηθεί  δωρεάν  από  την  Ελληνική  Εταιρεία  Ανακύκλωσης  Ε. Ε.  για  την  συλλογή  ανακυκλώσιμων  αστικών  απορριμμάτων,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μελών  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης   
10.  Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο: «Μελέτη  εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Δρυοφύτου  Δήμου  Ζηρού»,  προϋπολογισμού  15.000,00 €. 
                                                                               Ο  Πρόεδρος                                                                                                                                             


                                                                            Χρήστος  Χασίδης  

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «ΛΑΚΚΙΩΤΙΚΗ ΕΛΙΑ, Καλλιέργεια – Προοπτική»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση «ΛΑΚΚΙΩΤΙΚΗ ΕΛΙΑ, Καλλιέργεια – Προοπτική» που διοργάνωσαν το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου ο  Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός Σύλλογος π. Δήμου Θεσπρωτικού και ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας σε μια προσπάθεια ανάδειξης της εξαιρετικής ποιότητας της τοπικής ελιάς αλλά και των προβλημάτων γύρω από τον τρόπο καλλιέργειας και κυρίως τις εμπορικές προοπτικές της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Εκδηλώσεων Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού και συμμετείχαν αγρότες, παραγωγοί της περιοχής και πλήθος επισκεπτών.
Την ημερίδα άνοιξε ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού  Συλλόγου του π. Δήμου Θεσπρωτικού κ. Νίκος Νικολάου ο οποίος ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές και συμμετέχοντες και αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης.
Στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Η ελιά είναι ένα πολύτιμο δώρο της φύσης, μια ζωντανή κληρονομιά που συνδέεται με πολλούς τομείς της ζωής μας. Είναι το κατ’ εξοχήν δέντρο του μεσογειακού χώρου, επηρέασε την καθημερινή ζωή των λαών που ζουν στη σκιά της, τα ήθη και τα έθιμα, τις λατρευτικές τους συνήθειες. Για τη Λάκκα θεσπρωτικού είναι το καρποφόρο δέντρο που χαρακτηρίζει την περιοχή, το δέντρο του φυσικού  περιβάλλοντος, βασικό στοιχείο στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της περιοχής μας».
Στο χαιρετισμό της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νίκος Καλαντζής, συγχάρηκε τους διοργανωτές για την εκδήλωση και αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισμού και στοχευμένων δράσεων για την παραγωγή της ελιάς αλλά και των άλλων τοπικών προϊόντων με ταυτότητα, μέσω συστημάτων ποιότητας και εκπαίδευσης των παραγωγών, αλλά και μέσω της καλύτερης σύνδεσης  της αγροτικής οικονομίας με την επιστημονική κοινότητα. Επίσης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό και τις υποστηρικτικές δράσεις που σχεδιάζει να αναλάβει το νεοσύστατο γραφείο αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Ζηρού, το οποίο υπήρξε αρωγός στην εκδήλωση.

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Οι μαθητές του Λυκείου Θεσπρωτικού συλλέγουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το 'Παιδικό Χωριό SOS'

lykeio thesprotikouΜία ακόμη αξιέπαινη πρωτοβουλία ανέλαβαν οι μαθητές του Λυκείου Θεσπρωτικού οι οποίοι εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, συλλέγουν  τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, για να τα προσφέρουν στο “Παιδικό χωριό SOS”. 

Όπως έχουν ενημερώσει η συγκομιδή θα ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου και τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα τα προσφέρουν οι ίδιοι οι μαθητές με τους συνοδούς καθηγητές στο «Παιδικό Χωριό SOS» στην περιοχή Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης στις 19 Δεκεμβρίου, οπότε και προγραμμάτισαν την ετήσια εκδρομή τους.
Οι μαθητές μέσω του 15μελούς συμβουλίου και του συντονιστή - καθηγητή φυσικής, πατέρα Κώστα καλούν όλους τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες αλλά και τον απλό κόσμο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ζηρού και όχι μόνο, να στηρίξουν την προσπάθειά τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη χρονιά που οι μαθητές του Λυκείου Θεσπρωτικού αναλαμβάνουν ανάλογες πρωτοβουλίες και διοργανώνουν κοινωνικές δράσεις. Και τα προηγούμενα χρόνια συγκέντρωσαν τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης και τα πρόσφεραν σε οικονομικά αδύναμους συνανθρώπους από την περιοχή της Λάκκας, αλλά και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την πρωτοβουλία των παιδιών μπορούν να επικοινωνούν είτε με τα μέλη του προεδρείου του 15μελούς συμβουλίου είτε με τον καθηγητή πατέρα Κώστα, στα τηλέφωνα του Σχολείου. 

http://www.ipiros.gr

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Ημερίδα για την "Λακκιώτικη ελιά" Καλλιέργεια – Προοπτική

http://www.prisma951.gr/
Ο δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ζηρού, Γιώργος Γιάννος μίλησε στον Prisma 95,1 με αφορμή την  ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνουν ο Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός Σύλλογος π. Δήμου Θεσπρωτικού και ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας, με θέμα  «ΛΑΚΚΙΩΤΙΚΗ ΕΛΙΑ, Καλλιέργεια – Προοπτική», την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γυμνασίου - Λυκείου Θεσπρωτικού.
Ο κ. Γιάννος έκανε λόγο για ένα εξαιρετικό προϊόν με πολλές προοπτικές, έχοντας ως γνώρισμα του την ποιότητα και  τον τρόπο παραγωγής που παραμένει ίδιος από την εποχή της τουρκοκρατίας. Παρόλα αυτά,  ανέφερε ο κ. Γιάννος, «οι παραγωγοί της περιοχής δεν έχουν κέρδη και στόχος μας είναι να τους οδηγήσουμε στο σωστό μονοπάτι ώστε να  βελτιωθεί η καλλιέργεια της Λακκιώτικης ελιάς, να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία  και να τους δείξουμε πόσο προσοδοφόρα είναι η ελιά», είπε χαρακτηριστικά. Άλλωστε, δεν δύναται, ανέφερε  ο κ. Γιάννος, «να φυτεύονται σήμερα κερδοφόροι ελαιώνες, ενώ εμείς που διαθέτουμε τους παλαιότερους  ελαιώνες σε συνδυασμό με την παράδοση μας, να μην έχουμε τα εχέγγυα να ανταπεξέλθουμε και να προσκομίσουμε τα ανάλογα κέρδη».
Επίσης το λόγο πήρε και  ο πρόεδρος συλλόγου γεωπόνων Πρέβεζας Τάσος Γάτσιος, τονίζοντας την έλλειψη παραγωγών στη παραγωγή της ελιάς και την ανάγκη διερεύνησης της λίστα μας, με σκοπό να συμμετέχουν νέοι άνθρωποι, όπου δυστυχώς οι περισσότεροι έχουν φύγει ή δεν ενδιαφέρονται, ανέφερε.
Στη συνέχεια μίλησε ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Τουρισμού, Χρήστος  Γκάρτζιος  στέλνοντας  κάλεσμα προς όλους τους δημότες να παραστούν στην πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα,  ενώ συγχρόνως  ανέφερε  τα επιτυχημένα παραδείγματα  παραγωγής ελιάς που θα παρουσιαστούν στην ημερίδα. Ειδικότερα θα μιλήσει  Νίκος Κουτλιάμπας,  πρόεδρος ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, δίνοντας μας το παράδειγμα για ένα σωστό  συνεταιριστικό κίνημα.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

«Η περιβαλλοντική εκπαίδευση σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία του τόπου μου»


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, διοργανώνει στις 28, 29 & 30 Νοεμβρίου 2014, στις εγκαταστάσεις του, στην Λίμνη Ζηρού, τριήμερο Σεμινάριο – Εργαστήριο , με θέμα:
«Η περιβαλλοντική εκπαίδευση σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία του τόπου μου».
Το Σεμινάριο έχει ως στόχο την επιμόρφωση σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, έχοντας ως σημείο αναφοράς την οργάνωση της κατοικίας, την οργάνωση του οικισμού σε ιστορικούς τόπους και αρχαιολογικούς χώρους. Συγκεκριμένα στόχος του Σεμιναρίου είναι η μελέτη αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων της περιοχής μας έχοντας ως σημείο αναφοράς την κατοικία, την οργάνωση του οικισμού και το φυσικό περιβάλλον καθώς και την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην οργάνωση τόσο των οικιστικών συνόλων όσο και των κοινωνιών που εγκαταστάθηκαν στα προαναφερόμενα οικιστικά σύνολα.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αλλά η πρώτη μέρα του θα είναι ανοιχτή για το κοινό. (Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014, ώρα έναρξης 17:00)
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Φιλιππιάδας στην Λίμνη Ζηρού και στα πεδία: Παιδόπολης, Λίμνης και Δρυοδάσους Ζηρού, Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, αρχαίο Όρραον και αρχαία Κασσώπη.Πρόγραμμα Σεμιναρίου ΚΠΕ Φιλιππιάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δήμου Ζηρού

Κάλεσμα Δήμου Ζηρού σε επιχειρηματίες και συλλόγους για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις  

Συνάντηση με εκπροσώπους συλλόγων του Δήμου Ζηρού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα της συζήτησης ήταν η εθελοντική συμβολή των συλλόγων στη διοργάνωση των φετινών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, στην πόλη της Φιλιππιάδας. Ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Γκάρτζιος, αρμόδιος για θέματα πολιτισμού και τουρισμού συνεπικουρούμενους από τους δημοτικούς συμβούλους κ. Κατραχούρα και κα Καραπάνου ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για το πλάνο των εκδηλώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική Πλατεία της πόλης από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015.    
Από τους εκπροσώπους των συλλόγων ζητήθηκε η συνεργασία στην παρουσίαση δρώμενων οι οποίες θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, η συμβολή στον εορταστικό στολισμό, ενώ ζητήθηκαν και ιδέες - προτάσεις για την ονομασία των εκδηλώσεων, κάτι στο οποίο μπορεί να συμβάλει ο κάθε ένας και η κάθε μία συνδημότισσα, αποστέλλοντας την πρότασή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimoszirou.gr
Σημειώνεται ότι ανάλογη συνάντηση, αλλά με μεγαλύτερη ευρύτητα θεμάτων, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες και στο Θεσπρωτικό όπου συζητήθηκαν λεπτομέρειες για τη διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Θεσπρωτικό αλλά και για τον στολισμό όλων των τοπικών Δημοτικών Κοινοτήτων.
Εξάλλου ο Δήμος Ζηρού απέστειλε επιστολή –πρόσκληση προς τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής, τους οποίους ενημερώνει για την διάθεση προς ενοικίαση χριστουγεννιάτικων σπιτιών.
Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:  
 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Καταστηματάρχες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του Δήμου Ζηρού

Αξιότιμοι,

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Ζηρού στο πλαίσιο των  εορταστικών εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, οι οποίες θα διαρκέσουν από 20 Δεκεμβρίου 2014 έως και τις 2 Ιανουαρίου 2015, προτίθεται να διαθέσει προς ενοικίαση σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις του Δήμου μας –κατά προτεραιότητα- περίπτερα πώλησης προϊόντων σχετικών με το πνεύμα των εορτών (παιδικά παιχνίδια, ζαχαρωτά, γλυκά, καραμέλες, μπαλόνια, χριστουγεννιάτικα είδη κλπ).
Τα περίπτερα θα τοποθετηθούν από τον Δήμο στον χώρο των εκδηλώσεων στο κέντρο της Φιλιππιάδας  και θα παραμείνουν για όλο διάστημα των εορταστικών εκδηλώσεων.
Εάν ενδιαφέρεστε να έχετε την δική σας ξεχωριστή παρουσία και συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη γιορτή της πόλης μας, δηλώστε συμμετοχή το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά (ώρες γραφείου) στα τηλ.:  2683 360631 & 2683 360630 ή στα κινητά 6936 655223 (Καραπάνου Τασία) 6937386343 (Γκάρτζιος Χρήστος).

Συμμετοχή δηλώνετε είτε μέσω φαξ: 2683 360620 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimoszirou.gr
*Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης ή της εταιρίας, το ΑΦΜ και το είδος των προϊόντων που επιθυμείτε να διαθέσετε.
Σας περιμένουμε.

Ο Δήμαρχος Ζηρού
Νικόλαος Καλαντζής

Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας συμμετέχει στην καμπάνια 

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΚΟΜΠΑΝΙ

Συγκεντρώνουμε τρόφιμα: όσπρια, ζάχαρη, γάλα &σκόνη σε κρέμα για μωρά
Φάρμακα & είδη υγιεινής 
(πάνες, σερβιέτες)
 μέχρι τις 7/12 στον χώρο του ιατρείου (Πάροδος Θ.Πάρλα, έναντι Τράπεζας Πειραιώς, πρώην Αγροτική)
 τις καθημερινές 10-12πμ & 6-8μμ.ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΟΜΠΑΝΙ
Η παρακάτω λίστα φαρμάκων είναι ενδεικτική
Επιπλέον σε όσα  από τα παρακάτω σκευάσματα υπάρχουν, συλλέγονται και τα αντίστοιχα  παιδικά

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

«ΛΑΚΚΙΩΤΙΚΗ ΕΛΙΑ, Καλλιέργεια – Προοπτική»

Ο Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός Σύλλογος π. Δήμου Θεσπρωτικού και ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας, συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «ΛΑΚΚΙΩΤΙΚΗ ΕΛΙΑ, Καλλιέργεια – Προοπτική» την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού.
Η ελιά είναι ένα πολύτιμο δώρο της φύσης, μια ζωντανή κληρονομιά που συνδέεται με πολλούς τομείς της ζωής μας. Είναι το κατ’ εξοχήν δέντρο του μεσογειακού χώρου, επηρέασε την καθημερινή ζωή των λαών που ζουν στη σκιά της, τα ήθη και τα έθιμα, τις λατρευτικές τους συνήθειες.
Για τη Λάκκα θεσπρωτικού είναι το καρποφόρο δέντρο που χαρακτηρίζει την περιοχή, το δέντρο του φυσικού  περιβάλλοντος, βασικό στοιχείο στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της περιοχής μας.
Για τις καλλιεργητικές φροντίδες της ελιάς, τη διάθεσή του προϊόντος και τις αναπτυξιακές προοπτικές θα μας μιλήσουν ειδικοί επιστήμονες.

Στο διάλογο που θα ακολουθήσει θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την καλλιέργεια της ελιάς και την προοπτική της ελαιοκαλλιέργειας.


Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ζηρού

                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                        
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
                                                                                                        
Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζηρού
 Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού Καταστήματος  την  Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014  και  ώρα  19 : 00  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.      Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015

2.      Γνωμοδότηση επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Ζηρού.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 παρ.3 Ν3852/2010).        


                                                               Ο  Πρόεδρος     


                                                                                  Νικόλαος Καλαντζής

                                                                       Δήμαρχος Ζηρού

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Η κατανομή στους Δήμους και την Περιφέρεια Ηπείρου των 1.879 θέσεων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

1.279 θέσεις εργασίας στους δεκαοκτώ δήμους της Ηπείρου, δημιουργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, ενώ άλλες εξακόσιες κατανέμονται στις Περιφερειακές Ενότητες.

KOINOFELHS 11 14
Το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015», παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και αφορά 50.000 άνεργους σε 110 ειδικότητες, οι οποίοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες με πλήρη ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες) και υπηρεσίες του Δημοσίου (νοσοκομεία, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α.).
Στην Ήπειρο η κατανομή των θέσεων απασχόλησης ανά Δήμο είναι η ακόλουθη:
ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 160
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 21
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 22
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 38
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 18
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 52
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 53
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 100
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 381
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 21
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 24
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 25
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 49
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 45
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 118
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 33
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 64
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 55
ΣΥΝΟΛΟ 1.279
Επίσης, οι θέσεις απασχόλησης στην Ήπειρο ανά Υπουργείο και οι οποίες θα κατανεμηθούν στις Περιφερειακές Ενότητες, είναι οι ακόλουθες:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρ. θέσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΤΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 204
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 74
ΥΓΕΙΑΣ 161
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 83
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 26
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 44
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 4
ΣΥΝΟΛΟ 600
Οι ενδιαφερόμενοι, μετά από σχετική δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.oaed.gr και μετά την συμπλήρωση της, θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον Ο.Α.Ε.Δ. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με μοριοδότηση.