Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Το μπαλάκι στο Δήμο από την Υπουργό, για τη λειτουργία του ΚΠΕ Φιλιππιάδας

Μετά τη γενική κατακραυγή τα μαζεύει εν μέρει το ΥΠΔΒΜΘ και αποποιούμενο των ευθυνών του μεταθέτει την ευθύνη λειτουργίας, των 10 υπό προσωρινή αναστολή λειτουργίας Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), στους Δήμους.
Με νέα εγκύκλιό της η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ μεταθέτει την ευθύνη λειτουργίας στους Δήμους και τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αναφέρει χαρακτηριστικά στη με Αρ.Πρωτ. 86489 /Γ7/28 -07-2011 εγκύκλιο:

Αποφασίζουμε
1. Στα ΚΠΕ που βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας και εφόσον οι οικείοι Δήμοι το επιθυμούν και καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα, με την συνεργασία των τοπικών Διευθύνσεων εκπαίδευσης (Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) δύναται να υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και επιμορφωτικά σχετικά σεμινάρια εκπαιδευτικών ή ενηλίκων.
εφόσον συνδιοργανώνονται από ΚΠΕ τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ για την τρέχουσα χρονιά.
2. Την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα έχουν από κοινού ο Δήμος και οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία βρίσκεται η έδρα του ΚΠΕ .
Οι οικείοι υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης υποβάλλουν προς συζήτηση και έγκριση τα προς υλοποίηση προγράμματα στην οικεία περιφερειακή Συμβουλευτική Επιτροπή ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ).
Εφόσον συμφωνηθεί σε επίπεδο ΣΕΚΠΕ, είναι δυνατή και η μερική κάλυψη δαπάνης για τέτοια
προγράμματα εφόσον συνδιοργανώνονται από ΚΠΕ τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ για την τρέχουσα χρονιά.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Χωρίς να έχουμε καταλήξει με ασφάλεια ποιες είναι οι οργανωτικές αδυναμίες που ανεστάλη η λειτουργία του ΚΠΕ Φιλιππιάδας, αφού «όλοι έχουν δίκιο», δεν απομένει παρά να δούμε αν ο Δήμος Ζηρού σηκώσει το γάντι και αναλάβει τις ευθύνες του, για να λειτουργήσει το τόσο ζωτικής σημασίας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την περιοχή μας.

Γιώργος Σπ. Γιάννος

Αναστολή λειτουργίας ΚΠΕ Φιλιππιάδας. Γιατί?

Με ιδιαίτερη λύπη αλλά και αγανάκτηση ενημερωθήκαμε για την αναστολή λειτουργίας λόγω «οργανωτικών αδυναμιών» δέκα ακόμη ΚΠΕ της χώρας και μεταξύ αυτών και του ΚΠΕ Φιλιππιάδας (αρ.απόφ.83688/Γ7 22-7-2011) που αποφάσισε η ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ.
Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας ιδρύθηκε με την 101102/Γ7 29-7-08 (ΦΕΚ1972τ.β.24-9-2009) απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί από την 1-9-2009 αφού στελεχώθηκε κανονικά με εκπαιδευτικούς .
Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας λειτούργησε στις εγκαταστάσεις της παλαιάς Παιδόπολης «Άγιος Αλέξανδρος» στη λίμνη Ζηρού οι οποίες ανακαινίστηκαν γι’ αυτόν το σκοπό με δαπάνες του Δήμου Φιλιππιάδας της Ν.Α. Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου που ανήλθαν μέχρι του ποσού 1.000.000 ευρώ περίπου, μεταξύ αυτών και η πρόσφατη διάθεση πόρων 570000 ευρώ για την αντικατάσταση των στεγών αμιάντου.
Στο λίγο σχετικά χρόνο λειτουργίας του και παρά τις μεγάλες αντιξοότητες της αρχής κατάφερε να παραγάγει ένα σπουδαίο έργο στο τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα :
Ανέπτυξε 4 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Παρήγαγε εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Δέχθηκε επισκέψεις σχολείων και συγκεκριμένα :
α. 40 σχολικές μονάδες κατά το σχ.έτος 2009-20010 και 1070 μαθητές και
β. 65 σχολικές μονάδες κατά το σχ.έτος 2010-2011 και 2018 μαθητές για μονοήμερα προγράμματα και 133 σε πολυήμερα προγράμματα .
Ανέπτυξε δράσεις για την τοπική κοινωνία όπως για παράδειγμα τη Γιορτή Περιβάλλοντος
Διοργάνωσε ημερίδες σε συνεργασία με φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ανέπτυξε συνεργασίες με άλλα ΚΠΕ και φιλοξένησε την απολογιστική συνάντηση της ΣΕ ΚΠΕ Ηπείρου.
Ανέπτυξε συνεργασίες με τοπικούς φορείς όπως ο Δήμος Ζηρού κ.α. και Συλλόγους.
Ποιες είναι λοιπόν οι οργανωτικές αδυναμίες λόγω των οποίων αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του ΚΠΕ Φιλιππιάδας;
Αυτό θα έπρεπε να διευκρινιστεί από την απόφαση του Υπουργείου, διότι αποτελεί μομφή εναντίον όλων υμών των υπηρετούντων στο ΚΠΕ. Αλήθεια όμως οι αρμόδιοι υπουργοί και γενικοί γραμματείς οι οποίοι τόσο εύκολα αποδίδουν μομφές έχουν αναρωτηθεί πόσο συνέβαλαν στην εξάλειψη αυτών των αδυναμιών;
Γιατί δεν δημοσιοποιούν τον προχειρότατο και προφανώς έκνομο τρόπο με τον οποίο στελέχωσαν τα ΚΠΕ κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Όταν μας έβαλαν να διαλέξουμε μεταξύ μας ποιος από τους δύο δασκάλους θα αποχωρήσει.
Πως θα μπορούσε να γίνει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων όταν η θητεία μας παρατάθηκε για ένα μόνο έτος μέσα σε καθεστώς αβεβαιότητας για τη συνέχιση της λειτουργία των ΚΠΕ πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε.
Παρ’ όλα αυτά το ΚΠΕ Φιλιππιάδας χάρη και στην καλή συνεργασία που είχε με την Περιφερειακή Διευθύντρια Ηπείρου η οποία αντιμετώπισε με ευρύτητα πνεύματος τις αντιφατικές διαταγές του Υπουργείου στελέχωσε και λειτούργησε κανονικά κατά το σχολικό έτος 2010-11 παράγοντας σημαντικό εκπαιδευτικό έργο το οποίο καθόλου δεν αξιολογήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το ΚΠΕ Φιλιππιάδας διαθέτει το μοναδικό πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο ενός μοναδικού βιοτόπου μέσα στον οποίο αναπτύσσονται οι διάφορες δραστηριότητες αποφεύγοντας έτσι άσκοπες μετακινήσεις.
Ως Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας ζητούμε να επανεξεταστεί άμεσα η αναστολή λειτουργίας του ΚΠΕ.

Η Π.Ο του ΚΠΕ Φιλιππιάδας

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΠΕ

Με ιδιαίτερη λύπη ενημερωθήκαμε για την αναστολή λειτουργίας λόγω «οργανωτικών αδυναμιών» δέκα ΚΠΕ της χώρας και μεταξύ αυτών και του ΚΠΕ Φιλιππιάδας (αρ.απόφ.83688/Γ7 22-7-2011) που αποφάσισε η ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ.Το πλήγμα για τα σχολεία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση θα είναι μεγάλο, όπως επίσης και για τον τόπο καθώς αποτελούσε σημαντική ανάσα ζωής για την ευρύτερη περιοχή, συνέβαλε στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.Tο ΚΠΕ Φιλιππιάδας ιδρύθηκε με την 101102/Γ7 29-7-08 (ΦΕΚ1972τ.β.24-9-2009) απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί από την 1-9-2009 αφού στελεχώθηκε κανονικά με εκπαιδευτικούς.Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας λειτούργησε στις εγκαταστάσεις της παλαιάς Παιδόπολης «Άγιος Αλέξανδρος» στη λίμνη Ζηρού οι οποίες ανακαινίστηκαν γι’ αυτόν το σκοπό με δαπάνες του Δήμου Φιλιππιάδας της Ν.Α. Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου που ανήλθαν μέχρι του ποσού 1.000.000 ευρώ περίπου, μεταξύ αυτών και η πρόσφατη διάθεση πόρων 570.000 ευρώ για την αντικατάσταση των στεγών αμιάντου.Στο λίγο σχετικά χρόνο λειτουργίας του έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα για μαθητές και δράσεις που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα αειφορίας. Ημερίδες, συνεργασίες με φορείς, σεμινάρια, τοπικές, εθνικές και διεθνείς δράσεις, εκδηλώσεις, προγράμματα και άλλες δραστηριότητες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία.και συγκεκριμένα :
-Ανέπτυξε 4 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
-Παρήγαγε εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
-Δέχθηκε επισκέψεις σχολείων και συγκεκριμένα :
α. 40 σχολικές μονάδες κατά το σχ.έτος 2009-20010 και 1070 μαθητές και
β. 65 σχολικές μονάδες κατά το σχ.έτος 2010-2011 και 2018 μαθητές για μονοήμερα προγράμματα και 133 σε πολυήμερα προγράμματα .
-Ανέπτυξε δράσεις για την τοπική κοινωνία όπως για παράδειγμα τη Γιορτή Περιβάλλοντος
-Διοργάνωσε ημερίδες σε συνεργασία με φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
-Ανέπτυξε συνεργασίες με άλλα ΚΠΕ και φιλοξένησε την απολογιστική συνάντηση της ΣΕ ΚΠΕ Ηπείρου.
-Ανέπτυξε συνεργασίες με τοπικούς φορείς όπως ο Δήμος Ζηρού κ.α. και Συλλόγους.
Μας δημιουργεί εντύπωση επομένως η αιτιολογία της « oργανωτικής ανεπάρκειας» που επικαλείται η σχετική Υπουργική Απόφαση για την κατάργηση του κέντρου. Αιτιολογία που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που έχει αποκομίσει, τόσο η Εκπαιδευτική Κοινότητα όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση από την πλούσια δράση του.Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε την ανάκληση της απόφασης 83688/Γ7 22-7-2011 ΥΠΔΒΜΘ η οποία αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη κάθε Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης.

Ο Δήμαρχος

Γιολδάσης Δημήτριος

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Διαμαρτυρία Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας για το ΚΠΕ Φιλιππιάδας

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011 13:56

 Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και ο Δήμος Φιλιππιάδας επένδυσαν στην προοπτική δημιουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανακαινίζοντας τις εγκαταστάσεις της παλαιάς Παιδόπολης «Άγιος Αλέξανδρος» με δαπάνη η οποία έφτασε το 1.000.000 ευρώ, (μεταξύ αυτών και η πρόσφατη διάθεση 570.000 ευρώ για την αντικατάσταση στεγών αμιάντου). Επιπροσθέτως, η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας έχει εντάξει άλλες 175.000 ευρώ για το 2011 από δικούς της Κ.Α.Π για την ολοκλήρωση των εργασιών.
Ως αποτέλεσμα δημιουργήθηκε ένα άριστο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ένα πρότυπο ΚΠΕ, στο ιδεώδες φυσικό περιβάλλον της λίμνης Ζηρού, το οποίο μάλιστα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας μαθητών.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποτελεί το μοναδικό ΚΠΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και βασικό φορέα για την επιμόρφωση μαθητών, νέων αλλά όλων των πολιτών σε θέματα μέριμνας για το περιβάλλον και περιβαλλοντικής συνείδησης. Η τοπική κοινωνία βάσισε προσδοκίες στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επένδυσε για να πραγματοποιήσει αυτό το όραμα.
            Χωρίς ουσιαστικό λόγο και με πρόσχημα «οργανωτικές αδυναμίες», με την υπ’ αριθμόν απόφαση 83688/Γ7 22-7-2011 η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναστέλλει τη λειτουργία του ΚΠΕ Φιλιππιάδας. Και με αυτόν τον προκλητικό τρόπο ακυρώνονται οι προσδοκίες των πολιτών για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας κος Στράτος Ιωάννου δηλώνει την κάθετη και κατηγορηματική αντίθεσή του στην απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΚΠΕ Φιλιππιάδας, καθώς αποτελεί ένα «αδικαιολόγητο ξεθεμελίωμα μιας συλλογικής προσπάθειας, επένδυσης χρημάτων, κόπου και προσδοκιών στο φλέγον ζήτημα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Είναι η στιγμή που πρέπει από το Υπουργείο Παιδείας να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητές του και δεν μπορεί με άλλοθι τις όποιες «οργανωτικές αδυναμίες» να δυναμιτίζει κατακτήσεις των τοπικών κοινωνιών, ιδιαιτέρως στον ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα του περιβάλλοντος. Με την απόφαση αυτή του Υπουργείου το μοναδικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, σταματάει τη λειτουργία του και ερημώνει, τη στιγμή που με κοπιώδεις προσπάθειες και κόστος επιτεύχθηκε η λειτουργία του.» Σημειωτέον ότι στον περιορισμένο χρόνο λειτουργίας του από την 1-9-2009 έχει επιδείξει έργο, καθώς πάνω από 3000 μαθητές επισκέφθηκαν το Κέντρο ενώ διοργανώθηκαν επιμορφωτικές ημερίδες και άλλες δράσεις.
Ο κος Στράτος Ιωάννου κατέληξε λέγοντας: «Ζητούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης η οποία αποτελεί έναν αδικαιολόγητο ακρωτηριασμό του μηχανισμού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και ακυρώνει τις προσπάθειες ετών της τοπικής κοινωνίας. Ζητούμε την επαναλειτουργία και ενίσχυση του ΚΠΕ Φιλιππιάδας με κάθε δυνατό τρόπο».

Πάει και το Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Ζηρού.

Ωραία απόφαση έλαβε η αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Φώφη Γεννηματά, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ζηρού, το οποίο λειτουργεί απ' το 2009, λόγω οργανωτικών αδυναμιών. Μια απόφαση η οποία αρχικά μπορεί να θεωρηθεί άδικη για την ευρύτερη περιοχή της Φιλιππιάδας, αλλά για να μην μασάμε τα λόγια μας, ήταν αναμενόμενη και φυσικά, τότε που έπρεπε να προκύψουν παρεμβάσεις, για να μην προχωρήσει η απόφαση, κανένας εκ των παραγόντων της περιοχής, δεν έκανε τίποτα απολύτως.
Η εκτίμηση αυτή εκφράζει την πραγματικότητα. Γιατί πολύ καιρό πριν όλοι συζητούσαν το ενδεχόμενο της αναστολής λειτουργίας των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σ' όλη την χώρα και κανένας, τότε δεν έκανε την παραμικρή παρέμβαση, ώστε να δείξει την αγωνία λειτουργίας του συγκεκραμένου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Δυστυχώς και για τους παράγοντες της Φιλιππιάδας, αρχής γενομένης απ' τον Δήμο Ζηρού, δεν έδειξαν την ευαισθησία που έπρεπε, ώστε να προλάβουν την απόφαση, που τώρα θέλουν να  αλλάξουν και όπως είναι λογικό, αυτή η προσπάθεια θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Σε μια εποχή που τα πάντα. σαρώνονται απ' τις κυβερνητικές αποφάσεις, όπου ακυρώνουν κατακτήσεις προηγούμενων χρόνων, θα πρέπει οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, να λειτουργούν προληπτικά και όχι να ακολουθούν τα γεγονότα, όπου δεν μπορούν να έχουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την περιοχή.

Και για να είναι αποτελεσματική μια τέτοια προσπάθεια, δεν χρειάζεται ο ένας να θεωρεί ότι μόνος του μπορεί να κάνει τα πάντα. Χρειάζονται όλοι οι παράγοντες της περιοχής, να συνεισφέρουν σε μια προσπάθεια και η όποια τους συνεισφορά να αναγνωριστεί. Παρατηρήθηκε και ο ανταγωνισμός της οικειοποίησης κάποιες αποτελεσματικής παρέμβασης, που προέκυψε πρόσφατα στο νομό Πρέβεζας.
Μελαγχολική ήταν και η δήλωση του πρώην νομάρχη Πρέβεζας Βασίλη Ιωάννου, που σε συζήτηση που είχαμε μαζί του, μας έλεγε ότι «τους τελευταίους μήνες ακυρώνονται κατακτήσεις για τις οποίες τόσες και τόσες προσπάθειες κάναμε και μας προέκυψαν αυτά τα αποτελέσματα».
Και δεν έχει καθόλου άδικο. Γιατί ο ίδιος όλα τα προηγούμενα χρόνια, ως νομάρχης Πρέβεζας, είχε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του νομού, για να φέρει το όποιο αποτέλεσμα και τώρα διαπιστώνει, ότι αυτή την επιλογή άλλοι προσπαθούν να την ξεχάσουν, για να έρχονται όλο και περισσότερες αρνητικές αποφάσεις, που φέρνουν πίσω τον τόπο μας.
Για να επανέλθουμε στο θέμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ζηρού, που καταργείται. Αν είχε προηγηθεί ο συντονισμός των παρεμβάσεων όλων των παραγόντων της περιοχής, μπορεί αυτή η ακυρωτική απόφαση, να είχε αποφευχθεί.

Του ΚΩΣΤΑ ΓΚΕΤΣΗ
www.gnomiartas.gr

Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος.

 Παράσταση διαμαρτυρίας της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στο ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για την επαναλειτουργία της καταργηθείσας λεωφοριακής γραμμής, της παλαιάς εθνικής οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας, την Παρασκευή 29 Ιουλίου στις 09.00' το πρωί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, της κορυφαίας αποδημικής οργάνωσης των Ηπειρωτών, σε συνεδρίαση του, στις 30 Ιουνίου 2011, αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί εντονότατα προς το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ηπείρου και το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την κατάργηση των δρομολογίων της λεωφοριακής γραμμής, που καλύπτει τις συγκοινωνιακές ανάγκες της Ηγουμενίτσας προς τα Ιωάννινα και αντίστροφα, μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας, έτσι ώστε να τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον ένα δρομολόγιο την ημέρα προς και από, την πρωτεύουσα της Ηπείρου.

Στα πλαίσια του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού τετραήμερου κύκλου εκδηλώσεων της ΠΣΕ ''Ηπειρώτικες 'Οχθεις 2011'', που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην παραμεθόριο Ήπειρο, η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία, έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της, για την Παρασκευή 29 Ιουλίου, στις 09.00' το πρωί, παράσταση διαμαρτυρίας και ενημέρωσης στα ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για να καταδείξει και πάλι με άλλη μορφή, το έντονο ενδιαφέρον της για την επαναλειτουργία της παλαιάς λεωφοριακής γραμμής Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας, που επί δεκαετίες εξυπηρετούσε τους κατοίκους των ακριτικών χωριών που διείρχετο.

Έτσι, την Παρασκευή 29 Ιουλίου, και ώρα 09.00' το πρωί, όλοι όσοι συμμετέχουν στο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό τετραήμερο ''Ηπειρώτικες Όχθεις 2011'', με επικεφαλή τον Πρόεδρο της ΠΣΕ Γιώργο Οικονόμου και τα άλλα μέλη του Δ.Σ., θα διαμαρτυρηθούν στη διοίκηση του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων και προς τον σκοπό αυτό καλούν τους  πολίτες των Ιωαννίνων και όλους αυτούς που βλάπτονται από την κατάργηση του δρομολογίου, να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια της κορυφαίας αποδημικής οργάνωσης, ευελπιστώντας στην ικανοποίηση του εύλογου και υλοποιήσιμου αυτού αιτήματος.

Αθήνα 27-07-2011.
Το Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ.

‘‘Βραδιά πνεύματος & Πολιτισμού Παπαδατών’’.

Eκδόσεις ‘‘Άπειρος Χώρα’’
Πρεβέζης 93 Αθήνα 10443
Τηλ. 210.5154920, Fax : 210. 5154920
E-mails : ipiros@otenet.gr & vassokrat@yahoo.gr
Κιν. τηλ: 6932.708820 & 6937.433644

                                        

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011 & ώρα 8.30 μ. μ. στην Πλατεία Παπαδατών, για να παρακολουθήσετε την  Εκδήλωση ‘‘Βραδιά πνεύματος & Πολιτισμού Παπαδατών’’.
Περιεχόμενο της εκδήλωσης, που οργανώνεται από το Δήμο Ζηρού, το Τοπικό Συμβούλιο και το Μορφωτικό Σύλλογο Παπαδατών, από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Θεσπρωτικού και τη Θε.Λο.Πο.Λα. Εστία Ηπειρωτών, και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, είναι η παρουσίαση του Β΄ τόμου του Βιβλίου: ‘‘Περιήγηση στο δημοτικό τραγούδι’’ του Σωκράτη Βασιλείου και του ομώνυμου ψηφιακού δίσκου, σε επιμέλεια του Κώστα Μήτση.
Χαιρετίζει και προλογίζει η διακεκριμένη δημοσιογράφος του ΒΗΜΑΤΟΣ, Μαρία Τσώλη.
To βιβλίο παρουσιάζει η διδασκάλισσα παραδοσιακών χορών, Αγγελική Καραγεώργου, υπεύθυνη του Μουσικού Αρχείου του Λυκείου των Ελληνίδων.
Στίχους των τραγουδιών θα απαγγείλουν η Σπυριδούλα & η Αθηνά Βασιλείου.
Τα τραγούδια του δίσκου ερμηνεύουν ο Κώστας Μήτσης, ο Γιάννης Παπακώστας, ο Νίκος Δάσκαλος, ο Βαγγέλης Κώτσου και ο Κώστας Παΐλας.
Τα δύο τραγούδια του Καγκελάρη Παπαδατών, που περιέχονται στο δίσκο, ερμηνεύει χορωδία Παπαδιωτών και φίλων.
Η ενορχήστρωση ανήκει στο μουσικό δάσκαλο Κώστα Βέρδη, ενώ η μουσική επένδυση έγινε από την εκλεκτή παραδοσιακή κομπανία του.

Είσοδος ελεύθερη

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Επερώτηση Κώστα Αρβανίτη προς τον Περιφερειάρχη για τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας

Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη κατατέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο του συνδυασμού ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ κ. Κώστα Αρβανίτη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας.Με την επερώτηση γίνεται συγκεκριμένη κριτική στον Περιφερειάρχη για πλήρη ασυμφωνία των αναμενόμενων εσόδων ιδίως από τους ΚΑΠ για επενδύσεις με τις πιστώσεις που εγκρίθηκαν για έργα στην ΠΕ Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα ερωτάται ο Περιφερειάρχης:
-Γιατί δεν έχει ακόμη υποβληθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως όφειλε από την Οικονομική Επιτροπή η τριμηνιαία έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για πότε έχει προγραμματιστεί ;
-Με βάση τις μέχρι σήμερα μηνιαίες κατανομές των ΚΑΠ για επενδύσεις από το Υπ. Εσωτερικών, πόσο ποσό αντιστοιχεί για το σύνολο του έτους στην ΠΕ Ιωαννίνων και πόσο ποσό έχει προβλεφθεί από την πηγή αυτή εσόδων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για την ΠΕ Ιωαννίνων;
-Γιατί το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων για έργα ΚΑΠ 2011 της ΠΕ Ιωαννίνων ανέρχονται σε 23.531.955 € και είναι υπερτριπλάσια των ετήσιων εσόδων που προκύπτουν με τις μέχρι σήμερα κατανομές που δόθηκαν από το Υπ. Εσωτερικών;
Πως θα χρηματοδοτηθούν οι εγκεκριμένες πιστώσεις του 2011 για έργα του προγράμματος ΚΑΠ της ΠΕ Ιωαννίνων όταν το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για επενδύσεις από τους ΚΑΠ για το 2011 και για όλη την Ήπειρο προσδιορίζεται σε λιγότερο από 16.000.000 €;
Σύμφωνα με την επερώτηση προκύπτει ότι οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος ΚΑΠ για επενδύσεις της πρώην Ν.Α. Ιωαννίνων υποθηκεύουν τις ανάγκες για νέα έργα στην ΠΕ Ιωαννίνων για όλη την τετραετία!!! Ο πρώην νομάρχης ανέθεσε έργα κατά τη νομαρχιακή του θητεία φέρνοντας σε αδιέξοδο τον αυτό του ως Περιφερειάρχη.Είναι σίγουρο ότι ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε δεν μπορεί να εκτελεστεί αφού τα προϋπολογισθέντα έξοδα είναι υπερδιπλάσια από τα (πραγματικά) αναμενόμενα έσοδα. Να σημειωθεί ότι τα προϋπολογισθέντα έξοδα αποτελούν ήδη σχεδόν στο σύνολό τους υποχρεώσεις προς εργολάβους. Οι λύσεις στον «τετραγωνισμό του κύκλου» για τον Περιφερειάρχη είναι:
-είτε να μην τηρήσει τα προβλεπόμενα για την κατανομή των πιστώσεων που δίνονται στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες και στα έργα Περιφερειακής Σημασίας και να «πληρώσουν τη νύφη» οι πολίτες άλλων ενοτήτων.
-είτε να κηρύξει στάση πληρωμών στους εργολάβους (της ΠΕ Ιωαννίνων) μετά το καλοκαίρι, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση.
Είδομεν……………

8ο Φεστιβάλ Μουσικής Γοργομύλου ''Rapido molino'' στις 5 και 6 Αυγούστου.

Με συμμετοχές καλλιτεχνών από το χώρο της ροκ, της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, αλλά και με DJ set διοργανώνεται την Παρασκευή 5 και το  Σάββατο 6 Αυγούστου από το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Γοργομύλου, το 8ο Φεστιβάλ Μουσικής Γοργομύλου  «Rapido Molino» στην πλατεία του Γοργομύλου του Δήμου Zηρού  στην Ήπειρο..  

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Το ΚΑΤ είναι από δώ

 Γράφει η ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Σαββατόβραδο στην Βουλιαγμένης. Ζεστό αεράκι.Πολλά αυτοκίνητα  με κανονική ροή της κυκλοφορίας. Χαλαρά πρόσωπα στο τιμόνι. Χαμόγελα στους συνεπιβάτες. Όλα καλά και ήρεμα μετά από μία ημέρα που οι περισσότεροι από εμάς την πέρασαν πλάι στο κύμα. Με μία μπύρα και ένα τάβλι. Με ένα φραπέ και λίγα φρούτα. Με τα παιδιά να μην έχουν εγκαταλείψει, ούτε για ένα λεπτό τα δροσερά νερά της θάλασσας. Με μία αίσθηση ότι επιτέλους έχουμε διακοπές ,όσο και ολιγοήμερες να είναι. Με την ψευδαίσθηση ότι τα βάσανα κρύφτηκαν σε ένα συρτάρι και τα βάσανα μας πήρανε παράταση για λίγο. Θα τα αντιμετωπίσουμε ,τώρα διασκεδάζουμε. Η μουσική στο διαπασών αλλά κανείς δεν ενοχλείται. Το αεράκι παίρνει τα τραγούδια και τα σκορπάει  παντού χωρίς να εκνευρίζει κάποιον. Έχουμε όλοι καλή διάθεση και σε λίγο θα φτάσουμε στα σπίτια μας να βγάλουμε την αλμύρα από τα σώματα μας. Και αύριο μέρα είναι και μπορούμε να δείξουμε την ίδια χαλαρή διάθεση απέναντι στους διπλανούς μας. Ξέρουμε τι μας  γίνεται αλλά θέλουμε για λίγο, να ξεχάσουμε, τα χάλια μας.
Δίπλα από το αυτοκίνητο μας πέρασε μία νεανική πομπή. Τέσσερα μηχανάκια, παπάκια στην ουσία, με αγόρια και κορίτσια σε πολύ χαλαρή διάθεση. Κανείς τους δεν φορούσε κράνος. Το πρώτο μηχανάκι έκανε και σούζες, στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, χωρίς να κρατεί το τιμόνι. Τα χέρια του σχημάτιζαν άτυπα φτερά που ανέμιζαν και το κορίτσι πίσω του ξετρελαμένο με το άφοβο παλικάρι. Τον λεβέντη που με το έτσι θέλω έβαζε σε κίνδυνο την ζωή του και την δική της. Με μια αυτοπεποίθηση που ξεπερνούσε αυτή του έμπειρου κασκαντέρ.
Θόλωσε το μυαλό μου. Θυμήθηκα αυτά που αντιμετωπίζω καθημερινά στο ΚΑΤ. Τα παλικάρια που σακατεύονται επειδή δεν φοράνε κράνος και κάνουν σούζες .Τα ΄΄ τολμηρά ΄΄ και άμυαλα νιάτα αυτής της χώρας. Είδα ,σαν αστραπή τις στατιστικές της τροχαίας που τονίζουν ότι η πλειοψηφία των ατυχημάτων με τα δίκυκλα γίνονται με τα μηχανάκια μικρού κυβισμού. Θυμήθηκα πόσες φορές έχω μαλώσει τους γονείς που ενδίδουν στα παρακάλια των σπλάχνων τους και τους αγοράζουν μηχανάκια. Θυμήθηκα πόσο ακριβά μπορείς να ΄΄πληρώσεις΄΄ μία έξοδο με την παρέα σου. Δυστυχώς πάντα  η Τροχαία απουσιάζει τόσο σε ότι αφορά στους ελέγχους για το κράνος όσο και για την ταχύτητα των δίκυκλων.
Πλησίασα, με το αυτοκίνητο, το παλικάρι και του φώναξα ότι το ΚΑΤ είναι σε ευθεία γραμμή και ότι είναι στο χέρι του να πάει μόνος του ή …να τον πάνε.
http://sardelas.blogspot.com/

ΓΙΟΡΤΕΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2011, ΜΝΗΜΗ ΜΑΧΗΣ ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ 9 Ιουνίου 1800

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

           Ο Δήμος Δωδώνης, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Σουλιώτικη Συμπολιτεία, ο Σύλλογος Σιστρουνίου «οι Πελασγοί» και το Τοπικό Διαμέρισμα Σιστρουνίου, συνδιοργανώνουν το Σάββατο και την Κυριακή 30 & 31 Ιουλίου 2011 στον Πλατανότοπο των πηγών του Αχέροντα ποταμού, στο Σιστρούνι Ιωαννίνων, διήμερες εκδηλώσεις «ΓΙΟΡΤΕΣ  ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2011 - ΜΝΗΜΗ ΜΑΧΗΣ ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ - 9 Ιουνίου 1800».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Σάββατο 30 Ιουλίου 2011
·        Ποδηλατικό περίπατο από τις πηγές του Αχέροντα (Σιστρούνι) – μέχρι τις Πύλες του Άδη (Σεριζιανά). Ώρα έναρξης 10.30. Συμμετοχή ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 6974413950 – 697908270 & 695546106.
·        21.00΄ ώρα RIVER PARTY στις Πηγές του Αχέροντα (αντάμωμα νέων, προγραμματισμός δράσεων, διασκέδαση )

Κυριακή 31 Ιουλίου 2011:
·        08.00΄ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην Ι. Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου (Σιστρούνι)
·        11.00΄ Επιμνημόσυνη δέηση για τους ήρωες προγόνους μας υπέρ αναπαύσεως, στον χώρο των εκδηλώσεων.
·        11.10΄ Πανηγυρικός της ημέρας «Ιστορική αναδρομή Σιστρουνίου, 9ος – 18ος αιώνας» από τον Πρόεδρο της ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Κο Νικόλαο Π. Στράτη
·        Ιστορικοί χοροί από τα χορευτικά τμήματα Συλλόγου Νεολαίας Ρωμανού και Λαογραφικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Σουλιωτών «Το Ιστορικό Σούλι»
·        Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι 
                 Πληροφορίες :
  ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
            Νίκος Στράτης 6974413950