Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Δωρεάν internet από τον Δήμο Ζηρού

«Πολλά και σημαντικά ήταν τα έργα που υλοποίησε ή δρομολόγησε η δημοτική αρχή Ζηρού κατά το 2016. Ένα από αυτά ήταν και η υλοποίηση ενός σύγχρονου δικτύου ασύρματου ίντερνετ (WIFI) σε πολλά σημεία του Δήμου, παρέχοντας κάλυψη σε περιοχές που είτε δεν είχαν καθόλου, είτε διέθεταν και ήταν προβληματική, είτε είχε διακοπεί και δεν είχαν προχωρήσει οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το συγκεκριμένο δίκτυο επιτρέπει στους πολίτες να έχουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ από φορητές συσκευές όπως smartphones, tablets, laptops, ενώ σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία εντός των διοικητικών ορίων.
Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν κεραίες μεγάλης εμβέλειας και διατίθεται πλέον κάλυψη με   ασύρματο ίντερνετ υψηλής ταχύτητας, στις εξής περιοχές: Άσσος, Άγιος Γεώργιος, Γαλατάς, Γυμνότοπος, Δρυόφυτο, Νέα Κερασούντα, Νικολίτσι, Παπαδάτες, Ριζοβούνι, Θεσπρωτικό, Φιλιππιάδα, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η επέκτασή του και στις εξής Τ.Κ.: Ανώγειο, Κερασώνα, Κλεισούρα, Κρανέα, Παναγιά, Πέτρα, Πολυστάφυλο και Ρωμιά.    

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Καλαντζής Νικόλαος, αναφέρει: “Ο Δήμος Ζηρού, εκτιμώντας ότι στις μέρες μας η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο αποτελεί κοινωνικό αγαθό, προχώρησε στην υλοποίηση ενός σύγχρονου ευρυζωνικού δικτύου που έχει στόχο να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία”.

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ευχές


Ευχές

Ευχές


Διπλή συνεδρίαση την Τρίτη για το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                         

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τρίτη  27  Δεκεμβρίου  2016  και  ώρα  18 : 00΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

Έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  του  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2017  και  του  πίνακα  στοχοθεσίας  του  Δήμου  Ζηρού  για  το  οικονομικό  έτος  2017.
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τρίτη  27  Δεκεμβρίου  2016  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
2.           Έγκριση  της  αριθ. 45/2016  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού.
3.           Έγκριση  της  αριθ. 46/2016  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  έγκριση  του  πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων  για  το  έτος  2017  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού.
4.           Έγκριση  της  αριθ.  126/2016  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  και  του  πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικού  έτους  2017.
5.           Τροποποίηση  Σχεδίου  Διανομής  Συνοικισμός  « Γυμνότοπος »  του  έτους  1967,  στο  οικοδομικό  τετράγωνο  9.  
6.           Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη »  της  πράξης  με  τίτλο :  « Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  για  τους  οικισμούς  Κομποτίου,  Αγίου  Νικολάου  και  Σελλάδων  ( του  τ.  Δήμου  Κομποτίου )  και  των  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου  ( του  τ. Δήμου  Πέτα )  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  Νομού  Άρτας – Β΄  φάση »,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.630.145,35 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή.
7.           Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « ΗΠΕΙΡΟΣ »   για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Προμήθεια  εξοπλισμού  για  το  Κοινωνικό  Παντοπωλείο ».
8.           Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
9.           Αποδοχή  έργων  και  εργασιών  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Δασικών  έργων  και  εργασιών  έτους  2017  της  Διεύθυνσης  Δασών  Πρέβεζας  που  αφορούν  το  Δήμο  Ζηρού.

10.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Κατασκευή   συνδέσεων  παροχών  αποχέτευσης  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού »
11.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                            « Επέκταση  δικτύου  Αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
12.       Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Κατασκευή  δικτύου  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  στον  τέως  Δήμο  Κομποτίου ».
13.  Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας ». 
14.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.


   Ο  Πρόεδρος

Χρήστος  Χασίδης 

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Από τις πιο πετυχημένες και ζεστές εκδηλώσεις η χθεσινή παρουσίαση των νέων βιβλίων των εκδόσεων " Άπειρος Χώρα".


Κατάμεστη η φιλόξενη και ζεστή αίθουσα εκδηλώσεων της Μουργκάνας χθες Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016. Κόσμος πολύς αψηφώντας το κρύο και τις χαμηλές θερμοκρασίες προσήλθε για να παρακολουθήσει την πνευματική εκδήλωση παρουσίασης : 

*Του Συλλογικού βιβλίου : “Χειμωνιάτικες βραδιές στο τζάκι”.
*Του βιβλίου: “Φώτης Μπατσούλης. Ποιητής της Ουτοπίας-Πεζογράφος του Στοχασμού”.
Την εκδήλωση διηύθυνε και συντόνισε με τη γνωστή της άνεση η φιλόλογος και τακτικός συνεργάτης της “Απείρου Χώρας”, Μαρίνα Λ. Ντάσιου.
Η παρουσίαση του βιβλίου “Χειμωνιάτικες βραδιές στο τζάκι”, περιλάμβανε:
*Την ομιλία της Αλίκης Παπακωνσταντίνου με θέμα: “Σκοποί και στόχοι του βιβλίου”, 


*Την ομιλία του Νίκου Παπακωνσταντόπουλου με θέμα: “Το τζάκι του χωριού εργαστήρι γνώσης και σοφίας, περιβόλι πνευματικής ευωδίας”.


*Σύντομες παρεμβάσεις από τους συντάκτες του βιβλίου: Αθηνά Ευθυμίου και Μητς Μήτση*Ανάγνωση αποσπασμάτων από τα κείμενα των συντακτών: Γιάννη Τσώλη, Σπυριδούλας Βασιλείου & Σωκράτη Βασιλείου από την καταξιωμένη ηθοποιό Θεοδώρα Σιάρκου.


Η παρουσίαση του βιβλίου: “Φώτης Μπατσούλης. Ποιητής της Ουτοπίας-Πεζογράφος του Στοχασμού”, περιλάμβανε:
*Ομιλία του Σωκράτη Βασιλείου με θέμα: “Φώτης Μπατσούλης. Ποιητής της Ουτοπίας”.


*Ομιλία του φιλόλογου Σπύρου Τζίμα με θέμα : “Φώτης Μπατσούλης. Πεζογράφος του Στοχασμού”.


*Απαγγελία στίχων και ανάγνωση αποσπασμάτων από τα κείμενα του Φώτη Μπατσούλη, από την κόρη του και φοιτήτρια Φιλοσοφικής, Κατερίνα Μπατσούλη. 
*Απαγγελία επιλεγμένου ποιήματος του Φώτη Μπατσούλη από την ηθοποιό Θεοδώρα Σιάρκου.
*Έμμετρο αποχαιρετισμό της Κατερίνας Μπατσούλη.


Καθώς η παρουσίαση του βιβλίου: “Φώτης Μπατσούλης. Ποιητής της Ουτοπίας-Πεζογράφος του Στοχασμού”, αποτελούσε τρόπον τινά και φιλολογικό μνημόσυνο προς τιμήν του, οι αναφορές και οι επισημάνσεις των ομιλητών και οι απαγγελίες των στίχων, δημιούργησαν μια εξόχως ευλαβική και συγκινητική ατμόσφαιρα, που άγγιξε τις καρδιές και ύγρανε τα μάτια όλου του κόσμου, που
παρακολούθησε με θρησκευτική ευλάβεια και χειροκρότησε θερμά τους ομιλητές και τις απαγγελίες στίχων και κειμένων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Συλλογικό βιβλίο: “Χειμωνιάτικες βραδιές στο τζάκι”, συμμετείχε ως συντάκτης ο Καλαβρυτινός συγγραφέας και φίλος, γαμβρός δε του Γοργομύλου, Νίκος Παπακωνσταντόπουλος, τον οποίον τίμησαν με την παρουσία τους και πολλοί φίλοι, συνάδελφοι και συντοπίτες του Καλαβρυτινοί.

Κείμενο: Σωκράτης βασιλείου

Εξαιρετική η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Μορφωτικού συλλόγου ΘεσπρωτικούΜε ξεχωριστή επιτυχία συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Ζηρού. Χτες (Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Γυμνασίου – Λυκείου Θεσπρωτικού, πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου Θεσπρωτικού. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ εντυπωσιακό ήταν και το θέαμα που παρουσίασαν οι χορευτές, οι οποίοι χειροκροτήθηκαν θερμά.
Την εκδήλωση παρακολούθησε ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Καλαντζής Νικόλαος, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Ρίζος, Ρεμπής, η δημοτική σύμβουλος κα Ξώνα Γεωργία, η δημοτική σύμβουλος κα Παπαϊωάννου Θεοδώρα και πλήθος κόσμου.
Στο μεταξύ με Ύμνους του δωδεκαημέρου από τη χορωδία της Ιερά Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, θα συνεχιστούν αύριο (Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016) οι εκδηλώσεις του 3ου “Μαγικού Χωριού” Φιλιππιάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Αγίου Βησσαρίωνα και θα ξεκινήσει στις 6.00 μ.μ.
Το υπόλοιπο εορταστικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
Φιλιππιάδα: 3ο “Μαγικό Χωριό”
Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, ώρα 11.30 π.μ.: Εκδήλωση την οποία θα παρουσιάσει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλαιάς Φιλιππιάδας, “Ο Άγιος Γεώργιος”.
- 12.30 μ.: Χορευτικές εκδηλώσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Κατσαντώνης” Νέας Κερασούντας.
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016: ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11.00 π.μ.: Εκδήλωση από τον Αγροτικό Γυναικείο Συνεταιρισμό Γυμνοτόπου.
- 12.00 μ.: Ο μάγος Mojo Mojo θα διασκεδάσει τα παιδιά με τα 'μαγικά' του.
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11.30 π.μ.: Εργαστήριο για παιδιά από την ζαχαροπλαστική 'Βλαχογιάννης Γιώργος'.
- 12.30 μ.: Εκδήλωση από τον Ποντιακό Σύλλογο Νέας Κερασούντας.
- 20.00: Εκδήλωση για τον εορτασμό των 25 χρόνων της Ενορίας του Αγίου Βησσαρίων. (Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Iliana).
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11.30 π.μ.: Συναυλία με την μπάντα του Δημήτρη NTZ#.
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11.30 π.μ.: Χορευτική εκδήλωση από την Αδελφότητα Ανωγειατών.
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11.30 π.μ.: Αγώνες street tennis και street basket από τον Αθλητικό Γυμναστικό Όμιλο Φιλιππιάδας (Α.Γ.Ο.Φ.).
Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017: ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017: Λήξη '3ου Μαγικού Χωριού' Φιλιππιάδας. 
Θεσπρωτικό:
Σήμερα (Τρίτη 20/12/2016: Ώρα 17:00): Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Παιδικού σταθμού Θεσπρωτικού.
Παρασκευή 23/12/2016: Ώρα 20:30: Χριστουγεννιάτικη συναυλία Φιλαρμονικού συλλόγου Θεσπρωτικού “ΑΠΟΛΛΩΝ”.
Τετάρτη 28/12/2016: Ώρα 11:30: Παιχνίδια χωρίς σύνορα.
Τ.Κ. Ζερβού: Παρασκευή 06/01/2017: Ώρα 21:00: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας πολιτιστικού συλλόγου Ζερβού “ΠΑΣΧΑΛΙΑΔΑ”. Θ' ακολουθήσει λαϊκοδημοτική βραδιά στο κέντρο “ΚΩΤΣΗΣ”.


Θεοφάνια: Αγιασμός Υδάτων και κατάδυση Τίμιου Σταυρού στον Λούρο ποταμό

Στο μεταξύ την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παλαιάς Φιλιππιάδας θα ψαλθεί θεία λειτουργία για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Μετά το πέρας θ' ακολουθήσει η τέλεση του Μέγα Αγιασμού των Υδάτων με κατάδυση του Τίμιου Σταυρού στον Λούρο ποταμό (Πλατεία Νερόμυλου).  

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Το εορταστικό πρόγραμμα του '3ου Μαγικού Χωριού' Φιλιππιάδας, καθώς και της Δ.Ε. Θεσπρωτικού και της Τ.Κ. Κρανέας

Όλα είναι έτοιμα για το 3ο 'Μαγικό Χωριό' Φιλιππιάδας, του οποίου η αυλαία θ' ανοίξει το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στις 7.00 μ.μ. με την τελετή έναρξης, όπου οι μαθητές του χορευτικού συλλόγου “Χρορότεχνον' έχουν προετοιμάσει και θα παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα.  Μάγοι, ξωτικά και ο Άγιος Βασίλης έχουν δώσει και φέτος ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία Φιλιππιάδας για να διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους. Στόχος του Δήμου Ζηρού και της Κοινωφελούς Εταιρίας του Δήμου (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.) που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης του 3ου “Μαγικού Χωριού”, είναι να δοθεί εορταστικό χρώμα στην πόλη της Φιλιππιάδας αλλά και σ' όλες τις περιοχές του Δήμου Ζηρού. Στην τελετή έναρξης του 3ου 'Μαγικού Χωριού' θα παραβρεθούν αντιπροσωπείες παικτών του Εθνικού Φιλιππιάδας καθώς και του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Φιλιππιάδας.  Όπως κάθε χρόνο αυτές τις γιορτινές ημέρες τα παιδιά θα είναι στο επίκεντρο των εκδηλώσεων. Θα λειτουργήσει εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, ενώ στον χώρο του “Μαγικού Χωριού” θα υπάρχουν παιχνίδια όπως τρενάκι (δωρεάν) Καρουζέλ (εισιτήριο ένα ευρώ) κ.ά. 
Στο μεταξύ οι σύλλογοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δήμου θα συμμετάσχουν ενεργά στο εορταστικό πρόγραμμα με την παρουσίαση διαφόρων υπέροχων εκδηλώσεων.
Η Κεντρική Πλατεία Φιλιππιάδας, η οποία θα φιλοξενήσει την πλειοψηφία των εκδηλώσεων, έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά της καθώς έχουν στηθεί και στολιστεί   πολλά ξύλινα σπιτάκια.
Το πρόγραμμα του 3ου “Μαγικού χωριού” έχει ως εξής:
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, ώρα 19.00: Τελετή έναρξης με εκδήλωση της Σχολής Χορού “Χορότεχνον” (Κεντρική Πλατεία Φιλιππιάδας).
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, ώρα 18.00: Εκδήλωση με τίτλο: “Φρικαντέλα η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα”.  Θα την παρουσιάσει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Φιλιππιάδας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου.

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 18.00: Ύμνοι Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων από την χορωδία της Ιερά Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Αγίου Βησσαρίωνα.
Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, ώρα 11.30 π.μ.: Εκδήλωση την οποία θα παρουσιάσει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Παλαιάς Φιλιππιάδας, “Ο Άγιος Γεώργιος”.
- 12.30 μ.: Χορευτικές εκδηλώσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Κατσαντώνης” Νέας Κερασούντας.
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016: ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11.00 π.μ.: Εκδήλωση από τον Αγροτικό Γυναικείο Συνεταιρισμό Γυμνοτόπου.
- 12.00 μ.: Ο μάγος Mojo Mojo θα διασκεδάσει τα παιδιά με τα μαγικά του.
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11.30 π.μ.: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής από το προσωπικό του ζαχαροπλαστείου 'Βλαχογιάννη'.
- 12.30 μ.: Εκδήλωση από τον Ποντιακό Σύλλογο Νέας Κερασούντας.
- 20.00: Εκδήλωση για τον εορτασμό των 25 χρόνων της Ενορίας του Αγίου Βησσαρίων. (Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Iliana).
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11.30 π.μ.: Συναυλία με την μπάντα του Δημήτρη NTZ#.
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11.30 π.μ.: Χορευτική εκδήλωση από την Αδελφότητα Ανωγειατών.
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11.30 π.μ.: Αγώνες street tennis και street basket  από τον Αθλητικό Γυμναστικό Όμιλο Φιλιππιάδας (Α.Γ.Ο.Φ.).
Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017: ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017: Λήξη 3ου 'Μαγικού Χωριού' Φιλιππιάδας.   
    
Εξάλλου εκπονήθηκε το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε Δ.Ε. Θεσπρωτικού και Τ.Κ. Κρανέας, το οποίο έχει ως εξής:

Θεσπρωτικό:
·       Σάββατο 17/12/2016:  Ώρα 11:00: Παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην πλατεία.
·       Δευτέρα 19/12/2016: Ώρα 19:00: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με διοργανωτή τον Μορφωτικό Σύλλογο Θεσπρωτικού.
·       Τρίτη 20/12/20165: Ώρα 17:00: Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Παιδικού σταθμού Θεσπρωτικού.
·       Παρασκευή 23/12/2016:  Ώρα 20:30: Χριστουγεννιάτικη συναυλία Φιλαρμονικού συλλόγου Θεσπρωτικού “ΑΠΟΛΛΩΝ”.
·       Τετάρτη 28/12/2016:  Ώρα 11:30: Παιχνίδια χωρίς σύνορα.
Τ.Κ. Ζερβού: Παρασκευή 06/01/2017: Ώρα 21:00: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας πολιτιστικού συλλόγου Ζερβού “ΠΑΣΧΑΛΙΑΔΑ”. Θ' ακολουθήσει λαϊκοδημοτική βραδιά στο κέντρο “ΚΩΤΣΗΣ”.
Κρανέα:
·       Κυριακή 18/12/2016: Ώρα 11:00: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αδελφότητας Κρανιωτών “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”, στην Κρανέα.


Ο Δήμος Ζηρού ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στηρίζουν την προσπάθεια για την οργάνωση και πετυχημένη διεξαγωγή του 3ου “Μαγικού Χωριού” καθώς και όλων των  χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου και καλεί τους συνδημότες και κατοίκους να δώσουν το 'παρών' το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στην τελετή έναρξης του 3ου 'Μαγικού χωριού' Φιλιππιάδας αλλά και ν' 'αγκαλιάσουν' όλες τις γιορτινές εκδηλώσεις των συλλόγων, φορέων και Τοπικών Κοινοτήτων.   

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

"Χριστουγεννιάτικη παράσταση" του Μορφωτικού Συλλόγου Θεσπρωτικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ σας προσκαλεί την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 7μ.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού στην «Χριστουγεννιάτικη παράσταση- Παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων του Παραδοσιακού χορού και της ρυθμικής γυμναστικής». Η παρουσίαση θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.


 Με εκτίμηση Το ΔΣ