Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Μιχούστι Άρτας


Γράφει ο Αθανάσιος Δημ. Στράτης
Σεπτέμβριος 2015

Επί τουρκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο, τα εμπορικά πανηγύρια γίνονταν, κατά το πλείστονκάθε Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Η εμποροπανήγυρη είχε τις ρίζες της στην αρχαιότητα και στα μεσαιωνικά χρόνια αποτελούσε σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του εσωτερικού εμπορίου. Η κυκλοφορία των αγαθών στην τοπική, εσωτερική αγορά γινόταν με τη μόνιμη, καθημερινή αγορά (μαγαζιά), την εβδομαδιαία (παζάρι), και την εμποροπανήγυρη. Οι εμποροπανηγύρεις ήταν ετήσιες οργανωμένες αγορές, όπου συγκεντρωνόταν πλήθος εμπορευμάτων και εμπόρων, από γειτονικές ή μακρινές περιοχές. Οι εμποροπανηγύρεις συνέβαλλαν στη σύνδεση της οικονομίας πόλης με την ύπαιθρο, στην κυκλοφορία του νομίσματος και στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών. Στην Άρτα γινόταν κάθε χρόνο μια εμποροπανήγυρη, που ονομαζόταν Μουχούστι ή Μουχούστιον και διαρκούσε οκτώ με δέκα ημέρες. Άρχιζε την 1η Σεπτεμβρίου και τελείωνε στις 8 του ίδιου μήνα ή, όπως μας πληροφορεί ο Μητροπολίτης Σεραφείμ Ξενόπουλος ο Βυζάντιος (Δοκίμιον ιστορικόν περί Άρτης και Πρεβέζης), άρχιζε στις 14 Σεπτεμβρίου και έληγε στις 24 του ίδιου μήνα. Κατά τη διάρκειά της γινόταν ζωεμπόριο, αλλά και εμπόριο αγροτικών, κτηνοτροφικών, καθώς και προϊόντων εισαγωγής.. Η λέξη Μουχούστι έχει δύο έννοιες για τους Αρτινούς.  Η συνοικία και η ετήσια ζωοπανήγυρη. Η λέξη Μιχούστι και όχι Μουχούστι είναι Αρβανίτικη και όχι τούρκικη, και σημαίνει εμποροπανήγυρη,. Από τους Αρβανίτες ονομάστηκε έτσι η συνοικία, γιατί σε αυτή γινόταν το πανηγύρι και έρχονταν πολλοί να ψωνίσουν από την Αρβανιτιά. Οι Τούρκοι είχαν άλλη λέξη για την ζωοπανήγυρη. Την έλεγαν ατ-παζάρ.
Κατά τον 18ο αιώνα οι Βενετοί έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την εμποροπανήγυρη της Άρτας. Παρά τη μεγάλη διάδοση των εμποροπανηγύρεων κατά τον 18ο αιώνα, υπήρχαν και σημαντικά εμπόδια στη διεξαγωγή τους, που σχετίζονταν με τους κινδύνους μετάδοσης επιδημιών, κυρίως της πανούκλας, τις ληστρικές επιθέσεις, καθώς και τις τοπικές ταραχές. Στις περιπτώσεις αυτές το εμπόριο σταματούσε εντελώς ή συνεχιζόταν μειωμένο.
Η εφημερίδα «Φωνή της Ηπείρου» (Εκδότης Γ. Γάγαρης), δίνει πληροφορίες για το Μουχούστι της Άρτας πριν από 120 χρόνια.
Παρατίθενται μερικές απ’ αυτές όπως δημοσιεύτηκαν τον καιρό εκείνο: