Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Δελτίο τύπου Δημοτική Παράταξή <ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ>

Ως  ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξή <ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ> αφουγκραστήκαμε  την ανάγκη, σε αυτήν τη δύσκολη καμπή που βρίσκεται ο τόπος μας.
Με τόλμη και αισιοδοξία  θελήσαμε να  κάνουμε πραγματικότητα τη ρήση του στρατηγού Μακρυγιάννη:
«Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ». 
Το μεταβατικό στάδιο του Καλλικράτη τελειώνει. Η θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής.
Συγκροτούμε μια μεγάλη αυτοδιοικητική προοδευτική παράταξη με γνώση, εμπειρία, όραμα και πάθος, η οποία προκύπτει ως αναγκαιότητα να παλέψουμε για τον τόπο μας και την προκοπή του.
Το στοίχημά μας είναι να δώσουμε ελπίδα και προοπτική σε συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, να στηρίξουμε την κοινωνία που περνάει δύσκολα, αλλά και να διαμορφώσουμε συλλογική αυτοπεποίθηση και ενιαίο Δήμο με κέντρο και περιφέρεια.
Δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε οι μοναδικοί, είμαστε όμως η παράταξη που έβαλε πάνω από το κομματικό καθήκον  την αγάπη μας για τον τόπο.
Δεν κάναμε την συμμετοχή μας στα κοινά επάγγελμα, υπήρξαμε πάντοτε παρόντες, όχι μόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα, δεν φυγομαχήσαμε και δεν προτάξαμε ποτέ το προσωπικό μας συμφέρον από αυτό του τόπου μας, παραμένουμε πολίτες που στη πολιτική, κοινωνική και επαγγελματική μας πορεία δεν χρειάζεται να εξαργυρώσουμε κανένα «γραμμάτιο» από τους μηχανισμούς της εξουσίας, κεντρικούς και αυτοδιοικητικούς.
Η παράταξη μας έκλεισε τον πρώτο κύκλο επαφών  με αυτοδιοικητικές παρατάξεις και πολιτικά κόμματα.

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Tης Δημοτικής Παράταξης Δήμου Ζηρού "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tης Δημοτικής Παράταξης Δήμου Ζηρού "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ"

Η Δημοτική Παράταξή μας, υλοποιώντας απόφαση της ολομέλειάς της, προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε σειρά διμερών επαφών και συναντήσεων με αντιπροσωπείες Δημοτικών Παρατάξεων, καθώς και με αυτοδιοικητικές προσωπικότητες και συμπολίτες του Δήμου Ζηρού, με στόχο την δυνατότητα επίτευξης συνεργασιών στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου 2014.
Ο πρώτος αυτός κύκλος των επαφών και συζητήσεων ολοκληρώθηκε.
Στις συναντήσεις επικράτησε θετικό κλίμα ως προς την συναντίληψη των προβλημάτων του Δήμου και την δυνατότητα συνεργασίας.
Επίσης έγινε αποτίμηση για τα τρία χρόνια εφαρμογής του «Καλλικράτη», βάσει αρχών, πολιτικών θέσεων, στόχων και θεσμικών ζητημάτων.

Βασικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν είναι:
Η κομματική πόλωση στο πεδίο των εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ακυρώνει τελικά το αυτοδιοικητικό τους χαρακτήρα.
Η γενικευμένη οικονομική και κοινωνική κρίση, οδηγεί στη γενικότερη αδυναμία εφαρμογής οποιουδήποτε σχεδιασμού ανασυγκρότησης των Δήμων.
Η απουσία συμμετοχικών διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα τα αιρετά όργανα να μην εκπληρούν τον αυτοδιοικητικό τους ρόλο.
Τα οικονομικά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και η συνεχής περικοπή πόρων έχει ξεπεράσει το 70%, με συνέπεια την αδυναμία παροχής στοιχειωδών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Το Πελατειακό σύστημα, που δυστυχώς και στην περιοχή μας καλά κρατεί, που στην πράξη ακυρώνει κάθε ισότιμο και ιεραρχικό σχεδιασμό για τους συμπολίτες μας.

Σε ότι αφορά το άμεσο μέλλον προχωρούμε σε κοινό αγώνα για:
·           κατοχύρωση ενός αξιόπιστου και αμερόληπτου μηχανισμού για τον οικονομικό έλεγχο των ΟΤΑ.
·           κυρίαρχη συμμετοχή στη διαχείριση του Συμφώνου Εταιρικής Σύμπραξης (ΣΕΣ), του νέου προγράμματος οικονομικής σύγκλισης 2014 – 2020 (νέο ΕΣΠΑ).
·           δημιουργία ενός Δήμου Ζηρού οργανωμένου, λειτουργικού, και εν τέλει αποτελεσματικού.

Ο Δήμος Ζηρού, δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον και εργαζόμαστε γι αυτό.
Κοινός στόχος είναι η συνολική προσπάθεια για την ανατροπή της επικρατούσας κατάστασης και η εφαρμογή νέας ελπιδοφόρας πολιτικής από την νέα Δημοτική Αρχή.
Πρόταση μας :
·           H προσπάθεια της νίκης να βασίζεται στη μεγίστη δυνατή διεύρυνση των δυνάμεων με προοδευτική και δημοκρατική συγκρότηση.
·           Η συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια με εμπιστοσύνη, με ισοτιμία με βάση τις αρχές της συμμετοχής και της αντιπροσωπευτικότητας χωρίς προσωπικές προτιμήσεις και αποκλεισμούς.

Προχωρούμε στην επομένη φάση του διαλόγου.
Τη φάση της σύνθεσης, στην οποία καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, παρατάξεις και πρόσωπα, όλοι μαζί, να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των συμμαχιών και την κατάρτιση νικηφόρου ψηφοδελτίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
"ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ"
Ο επικεφαλής

Γεώργιος Ζυγούρης

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδριάζει την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18 : 30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο

                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
                                
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                         
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                          
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     


Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
5.  Εκπρόσωπο  Τοπικής  Κοινότητας  Τσαγκαροπούλου
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Δευτέρα  17  Φεβρουαρίου  2014  και  ώρα  18 : 30΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.             Έγκριση  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών   του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
2.             Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
3.             Έγκριση  απ΄ ευθείας  ανάθεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων  και  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  Παντοπωλείου  για  τα  λειτουργούντα  προγράμματα  του  Ν. Π. Δ. Δ.  του  Δήμου  Ζηρού,  για  το  έτος  2014 »,  μετά  από  δύο  άγονους  διαγωνισμούς
4.             Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  10.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Αντικατάσταση  στέγης  του  Ιερού  Ναού  Αγίου  Γεωργίου  του  οικισμού  Αγίου  Γεωργίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου »  τροποποίηση  του  Τεχνικού  Προγράμματος  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσής  του
5.             Μείωση  των  δημοτικών  τελών  των  ΑΜΕΑ
6.             Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  εργασιών  για  τις  οποίες  απαιτούνται  ειδικές  γνώσεις,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  67  του  Π. Δ. 28/1980
7.             Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος 
8.  Έγκριση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στα  πλαίσια  του  έργου: «Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας »  ( Φάση 1,  2  και  3 ) 
9.             Έγκριση  δαπάνης  μετατόπισης  δικτύου  Υ. Τ.  και  Χ. Τ.  και  έγκριση  θέσης  τοποθέτησης  Υ/Σ  COMPACT  πλησίον  του  Δημαρχιακού  Μεγάρου ( υποβολή  πρότασης  στη  Διαχειριστική  Αρχή  για  χρηματοδότηση ) 
10.        Εξέταση  αιτήματος  του  Αλεξάνδρου  Δήμου  για  διάνοιξη  δημοτικού  δρόμου,  εντός  δημοτικής  εκτάσεως  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νέας  Κερασούντας 
11.        Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο : « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας »  
12.        Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Διαμόρφωση  πεζοδρομίου  από  οικία  Γ. Δράκου  έως  Κωστή  Σιώζη  και  αποπεράτωση  οδοποιίας »
13.        Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου: «Αντικατάσταση  αγωγών  ύδρευσης  στα  Δημοτικά  Διαμερίσματα  Θεσπρωτικού »
14.        Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Κατασκευή  μνημείου  στην  Τοπική  Κοινότητα  Μελιανών »
15.        Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Συνδέσεις  νέου  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου  με  τις  υφιστάμενες  δεξαμενές  ύδρευσης »
                                                                               Ο  Πρόεδρος
                                                 
                                                                                  Νίκος  Μάστορας

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

'Φάρμακο' το ελληνικό ελαιόλαδο

http://www.ipiros.gr/

elaiolado

 Ύστερα από πέντε χρόνια έρευνας ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό η πρώτη χαρτογράφηση του ελληνικού ελαιολάδου, όσον αφορά την περιεκτικότητά του στις υγειοπροστατευτικές πολυφαινολικές ουσίες του κανονισμού 432/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του Συλλόγου Φιλιππιαδιωτών Αττικής

http://romiazirou.blogspot.gr/


Την Κυριακή 9 Φλεβάρη 2014 πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πίτας του Συλλόγου Φιλιππιαδιωτών Αττικής, στην κοσμική ταβέρνα " ο Χρήστος" στο Χαλάνδρι.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Δημήτρη Ρούκου που υπηρέτησε το Σύλλογο από τις θέσεις του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία.


Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε από τα χέρια του προέδρου Γιώργου Κολοβάτσιου η σύζυγος του εκλιπόντος Ελένη, η οποία διάβασε και ένα ποίημά του.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του Προεδρείου Κώστας Μπάρκας και το μέλος του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Χριστόφορος Ευθυμίου.
Παρέστησαν ως αντιπρόσωποι του δήμαρχου Ζηρού οι δημοτικοί σύμβουλοι Άρης Χασκής και Στρατής Γιολδάσης. Επίσης παραβρέθηκε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Ζυγούρης συνοδευόμενος από τους δημοτικούς συμβούλουςΓιώργο Γιάννο και Γιώργο Παπαφωτίου. Τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση και την μνήμη του Δημήτρη Ρούκου ο πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Αττικής των ΕΛΤΑ , Κίμωνας Χατζητόλιος

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

«Ενεργός πολίτης για το περιβάλλον και την κοινωνία: Δράσεις και πρακτικές».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 14, 15, 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
«Ενεργός πολίτης για το περιβάλλον και την κοινωνία: Δράσεις και πρακτικές».

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας,  στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», διοργανώνει,  στις 14, 15, 16 Φεβρουαρίου 2014, στις εγκαταστάσεις του, στην Λίμνη Ζηρού, τριήμερο Σεμινάριο – Εργαστήριο, Β΄ επιπέδου, για εκπαιδευτικούς με εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, με θέμα:
«Ενεργός πολίτης για το περιβάλλον και την κοινωνία: Δράσεις και πρακτικές»
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Νομών Πρέβεζας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Λευκάδας και Κέρκυρας και θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στις 16:30 .
 Την πρώτη μέρα του Σεμιναρίου, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, η κα Νάστου Μαριάννα, Υπεύθυνη ΚΠΕ Φιλιππιάδας θα παρουσιάσει τους στόχους και τη φιλοσοφία του Σεμιναρίου και στη συνέχεια  ο κος Αδαμόπουλος Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών-Πολιτικών Επιστημών Βορείου Ελλάδας,  θα παρουσιάσει εισήγηση με τίτλο: «Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικοδόμηση της συνείδησης του ενεργού πολίτη». Θα συνεχίσει η κα Νάστου Μαριάννα με εισήγηση με θέμα: «Αξίες και εκπαιδευτικές πρακτικές που συμβάλλουν στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά ενεργού πολίτη» και στην συνέχεια ο κος Σακκάς Κώστας, Πρόεδρος Συλλόγου Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, θα κάνει εισήγηση με θέμα «Άνθρωπος και Περιβάλλον».
            Μετά το διάλειμμα η κα Σβορώνου Ελένη, Υπεύθυνη περιβαλλοντικών προγραμμάτων WWF θα εισηγηθεί το θέμα: «Καλύτερη ζωή: Ζω οικονομικά, οικολογικά και συμμετοχικά» και στην  συνέχεια  ο κος Μπρέχας Λουκάς, εκπρόσωπος Δικτύου Κάππα , θα αναπτύξει το θέμα: «Η ανθεκτικότητα των συνεταιρισμών στην κρίση. Η ανάγκη προώθησης της συνεταιριστικής εκπαίδευσης στα σχολεία-Προτάσεις εφαρμογής». Η πρώτη μέρα του σεμιναρίου θα κλείσει με την εισήγηση του κου Ντερμάρη Βασίλη, εκπρόσωπου Περιβαλλοντικής Εταιρείας Πρέβεζας με θέμα«Περιβαλλοντικά ενεργός πολίτης»
 Το Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου,  το πρωί θα πραγματοποιηθούν  εισηγήσεις από την  Υπεύθυνη του ΚΠΕ Φιλιππιάδας, κα Νάστου Μαριάννα, με θέμα «Τα Προγράμματα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας», την κα Πλακονούρη Διονυσία,  Δ/ντρια Δημ. Σχ. Βέργας Καλαμάτας, πρόεδρο ΠΕΕΚΠΕ Πελοποννήσου με θέμα:  Παρουσίαση της περιβαλλοντικής δράσης της ΠΕΕΚΠΕ Πελοποννήσου: "Σχολεία με κήπο" (μια περιήγηση στους κήπους 60 σχολείων και στους ... θησαυρούς τους),  τον κο Κανταρτζή Αλέξανδρο, Καθηγητή αρχιτεκτονικής τοπίου, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ με θέμα: «Ενεργός πολίτης στο άμεσο περιβάλλον μου: Διαμορφώνω την αυλή του σχολείου μου». Το πρωινό μέρος του Σεμιναρίου θα συνεχιστεί με τις κυρίες Πλακονούρη Διονυσία και Καραβά Λελούδα, Υπεύθυνες του Δικτύου Σχολεία με κήπο που θα πραγματοποιήσουν εργαστήριο με θέμα: «Μυθοπλασίες στον κήπο των σκιάχτρων»
 Θα ακολουθήσει εργαστήριο από τον κο Κανταρτζή Αλέξανδρο σε σχολικούς κήπους στην περιοχή της Άρτας.
Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει με εργαστήρια που θα πραγματοποιήσουν στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ οι ακόλουθοι εισηγητές: Καραβίδα Μαρία, Νηπιαγωγός, Msc Επιστήμες της Αγωγής και Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: με θέμα «Ο ενεργός πολίτης αντιμέτωπος με τα προβλήματα: πρωτοβουλίες και δράσεις» και  Σβορώνου Ελένη, Υπεύθυνη περιβαλλοντικών προγραμμάτων WWF, με θέμα: «Μειώνοντας το ενεργειακό μας αποτύπωμα/εκπαιδευτικές πρακτικές και δραστηριότητες».
Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, η κα Χαριτοπούλου Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Φιλιππιάδας θα εισηγηθεί το θέμα: «Χωροθέτηση περιοχής Φιλιππιάδας και λίμνης Ζηρού», και ο κος Σκαμνέλος Χρήστος,  μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Φιλιππιάδας θα παρουσιάσει εισήγηση με θέμα: «Η Παιδόπολη Ζηρού, ιστορία-εγκαταστάσεις».   Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με την κα Ευφροσύνη Ι.  Θεοδωροπούλου, Σχολική Σύμβουλος 6ης Εκπ/κής Περιφ. Π.Ε. Ιωαννίνων & Εθελόντρια-Συντονίστρια «ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ» Παραρτήματος Ιωαννίνων Πανελλήνιου Σωματείου «ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ», που θα κάνει εισήγηση με θέμα: «Σίτιση, Ανθρώπινη Υποστήριξη και Εκπαίδευση στον Εθελοντισμό με βάση τις Αρχές της Αλληλεγγύης» και την Κα Κωνσταντίνα Καστάνη, Σχολική Σύμβουλο 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Πρέβεζας & Εθελόντρια «ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ» Παραρτήματος Ιωαννίνων που πραγματοποιήσει βιωματικό εργαστήριο με θέμα: Ο Εθελοντισμός πάει σχολείο…» , θα ακολουθήσει η κα Τοπολιάτη Μαρία, Νηπιαγωγός, με εισήγηση, με θέμα: «Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές: Ενεργός πολίτης στο Νηπιαγωγείο του Δάσους» και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τον κο Μάνθο Νίκο, εκπρόσωπο ομάδας καλλιέργειας γης Παν/μιου Ιωαννίνων με θέμα: «Ενεργός Πολίτης: επιλέγω και καλλιεργώ»
Το Σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με τη παράλληλη δράση δεντροφύτευσης στην περιοχή Θεσπρωτικού, από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας  σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Πρέβεζας, το Δήμο Ζηρού και τον Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Σύλλογο Θεσπρωτικού.