Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 19 : 00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο


ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                               
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  29  Αυγούστου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
3.           Αποδοχή  ποσού  27.600,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων.    
4.           Αποδοχή  ποσού  43.260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2016  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.
5.           Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων,  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  Παντοπωλείου  και  γάλακτος  για  το  Νομικό  Πρόσωπο  με  τίτλο :  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  και  για  το  Δήμο  Ζηρού.
6.           Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  για  το  έτος  2017  του  Δήμου  Ζηρού  και  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  και  Ιδιωτικού  Δικαίου.
7.           Έγκριση  της  αριθ.  80/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016.
8.           Έγκριση  της  αριθ.  34/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  έγκριση  του  Ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  χρήσεως  οικονομικού  έτους  2015.
9.           Έγκριση  κανονιστικής  πράξης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  για  τη  διενέργεια  της  εμποροπανήγυρης  Θεσπρωτικού.
10.       Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων. 
11.       Έγκριση  μετατόπισης  περιπτέρων  εντός  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.
12.       Έγκριση  κατασκευής  σκαλοπατιών  σε  κοινόχρηστο  χώρο.  
13.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
14.       Καθορισμός  εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
15.       Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου :  « Επισκευή  καμπαναριού  στον  Ιερό  Ναό  Ζωοδόχου  Πηγής  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου »,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Ιεράς  Μητρόπολης  Νικοπόλεως  και  Πρέβεζας   για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  τακτικών  μελών  με  τους  αναπληρωτές  τους  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου.
16.       Εξέταση  ένστασης  κατά  της  απόφασης  έκπτωσης  που  αφορά  το  έργο : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας »  που  εκτελείται  από  την  ανάδοχο  Κοινοπραξία  Ν.  Μπαδήμας  &  ΣΙΑ  Ο. Ε. – Κόκκαλης  Δημήτριος. 
17.       Εξέταση  ένστασης  κατά  της  απόφασης  έκπτωσης  που  αφορά  το  έργο : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας »  που  εκτελείται  από  την  ανάδοχο  Κοινοπραξία  Ν.  Μπαδήμας  &  ΣΙΑ  Ο. Ε. – Μάντζιος  Κωνσταντίνος.
18.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Κατασκευή  χώρων  συλλογής  και  φύλαξης  ανεπιτήρητων  ζώων ». 
                                                                                                Ο  Πρόεδρος
                                                                                       Χρήστος  Χασίδης 

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Η ομιλία του Λαοκράτη Βάσση στην εκδήλωση

του Χαράλαμπου Δράκου

Στο τέλος μίλησε ο κ. Λαοκράτης Βάσσης.
Το θέμα του Λαοκράτη Βάσση ήταν: «Το πολιτιστικό αντίδοτο στην κρίση που περνάει ο τόπος μας».
Θυμούμενος την δημοσιογραφική μου ιδιότητα απ’ όταν ήμουν υπεύ­θυνος ύλης και έκδοσης της εφημερίδας «Η Φωνή της Λάκκας» σας πα­ραθέτω ό,τι πρόλαβα να γράψω-αποτυπώσω από την κυριολεκτικά προ­φορική ομιλία του κ. Λαοκράτη Βάσση. Ό,τι λοιπόν πρόλαβα και κατέ­γραψα κατά την ρύμη αυτής της ομιλίας (στην ροή του λόγου του), στο βαθμό όσων μπόρεσα να καταγράψω, αυτό και παραθέτω.
Από την ομιλία του Λαοκράτη Βάσση:

Ο Λαοκράτης Βάσσης, απέδειξε ότι δεν είναι τυχαία γνωστός στο πανελλή­νιο,  αλλά και εκτός Ελλάδας. Με τις τεκμηριωμένες θέσεις του σαγήνευσε το ακροατήριο.
Μεγάλη μορφή της Λάκκας μας, κεφάλαιο για την ελληνική παιδεία.
Κάθε φορά που μιλάει, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πρέβεζα και αλλού συγκεντρώνει τα φώτα της επικαιρότητας πάνω του. Όλοι θέλουν να τον ακούσουν, επειδή κάτι βαρυσήμαντο θα μιλήσει.

H ομιλία του κ. Παπαδημητρίου Τάκη στην εκδήλωση

Θέμα της ομιλίας του κ. Παπαδημητρίου Τάκη ήταν: «Τα βιβλία για τη Λάκκα μας. Η πολύτιμη προσφορά τους για την επιστροφή στις ρίζες μας».
Ο Τάκης Παπαδημητρίου είχε την καλοσύνη να μας στείλει την ομιλία του, οπότε την παραθέτουμε αυτούσια:
Η ομιλία του Τάκη Παπαδημητρίου:
 
Ο συμπολίτης μας Τάκης Παπαδημητρίου στο βήμα.
Κάθε φορά που μιλάει κάτι αξιόλογο έχει να πει. Το πρόσωπό του έχει ταυτιστεί με τον πολιτισμό και την προσφορά στον τόπο μας.
 Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την τεράστια προσφορά του στον τόπο μας, όχι μόνον σαν συγγραφέας, αλλά και σαν πρωτοψάλτης, και σαν βασικός συντελεστής ίδρυσης της Χορωδίας και τόσων άλλων εκδηλώσεων, που κι εγώ δεν τις θυμάμαι. 
Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να αρχίσω ευχαριστώντας θερμά:

1.     Όλους εσάς που μας τιμάτε με την σημερινή παρουσία σας.
2.     Την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και ειδικότερα τον Πρόεδρό της κ. Λευτέρη Τζόκα, λογοτέχνη, δημοσιογράφο και κριτικό, που για μια ακόμα φορά αγκάλιασε μια πνευματική εκδήλωση σαν την σημερινή στην επαρχία.
3.     Τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο π. Δήμου Θεσπρωτι­κού, που μου ανάθεσε τη σημερινή ομιλία, σ’ αυτή την όμορφη πολι­τιστική εκδήλωση, αφιέρωμα στην πνευματική δημιουργία και στα βιβλία των συμπατριωτών μας.

Η σημερινή εκδήλωση μας δίνει, για μια ακόμη φορά την ευκαιρία, να γνωρίσουμε από κοντά τα βιβλία τους, να τα πιάσουμε στα χέρια μας, να τα ξεφυλλίσουμε και να πληροφορηθούμε για τους συγγραφείς τους.
Κύριος ομιλητής είναι ο Λαοκράτης Βάσσης. Θεωρώ άκρως τιμητικό να συνυπάρχω ως ομιλητής με τον φίλο Λαοκράτη, ο οποίος είναι αρκε­τά γνωστός σε μας εδώ, στην περιοχή μας, αλλά και στην άλλη Ελλάδα, αφού ο διαλεχτός συμπατριώτης μας έχει επιβληθεί με το σπαθί του  και την αξία του στον κόσμο του Πνεύματος, στο χώρο της Παιδείας και των Γραμμάτων, ως εγκρατέστατος φιλόλογος, βαθυστόχαστος ερευνητής και διανοητής και συγγραφέας αξιολογότατων βιβλίων.
Έχει όμως, πέρα απ’ αυτά κι ένα άλλο χάρισμα ο Λαοκράτης. Είναι και συναρπαστικός ομιλητής, που μιλώντας, πάντα, κατορθώνει να αιχμαλωτίζει το ακροατήριο και να κερδίζει την εσώψυχη διάθεσή του. Θα τον απολαύσουμε στη συνέχεια. Δικαιολογημένη, λοιπόν, η α­μηχανία μου, όταν ξέρω πως θα με διαδεχθεί στο βήμα και στο λόγο ένας Λαοκράτης Βάσσης.

Ο Χαιρετισμός του προέδρου του Συλλόγου κ. Νικολάου Νίκου

Ο Χαιρετισμός του προέδρου του Συλλόγου κ. Νικολάου Νίκου ήταν ο εξής:
Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας
Κύριοι αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι
Εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων
Κυρίες και Κύριοι
Σας καλωσορίζομε στη σημερινή μας εκδήλωση.
Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τη Λακκιώτικη πνευματική δημιουρ­γία και ειδικότερα, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, να τιμήσουμε τους Λακκιώτες συγγραφείς και να παρουσιάσουμε τα βι­βλία τους.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νικολάου Νίκος στο βήμα.
Στις θέσεις του προεδρείου: ο Γεώργιος Γιάννος στο μέσον συντονιστής, δεξιά του ο Λαοκράτης Βάσσης και αριστερά του ο Τάκης Παπαδημητρίου.
Προσπαθήσαμε να εντοπίσομε όσα βιβλία έχουν εκδοθεί από συγγρα­φείς με Λακκιώτικη καταγωγή.
Συγκεντρώσαμε ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, που συνιστούν μια εξαι­ρετική συνεισφορά στην πνευματική δημιουργία του τόπου μας.
Μας λείπουν ακόμη πολλά. Ζητάμε την κατανόησή σας γι’ αυτό αλλά και τη βοήθειά σας για τη συμπλήρωση του καταλόγου.
Όλη αυτή η πνευματική δραστηριότητα παρατηρείται κυρίως τα τελευ­ταία 50 χρόνια.
Μέχρι τη δεκαετία του ’60, καθώς η περιοχή μας είναι απομονωμένη γεωγραφικά και συγκοινωνιακά, μακριά από τα αστικά κέντρα, και λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πολύ λίγα παιδιά είχαν την οικονομική δυ­νατότητα να παρακολουθήσουν Γυμνάσιο, μακριά από το σπίτι τους, στην Πρέβεζα ή την Άρτα.
Η κατάσταση άλλαξε ριζικά μετά την απόφαση του αείμνηστου δη­μάρχου Καλδάνη να ιδρύσει το Γυμνάσιο Θεσπρωτικού, σαν παράρτημα αρχικά του Γυμνασίου Πρέβεζας, που λειτουργούσε με την οικονομική συνεισφορά των μαθητών.
Μετά την ίδρυση του Γυμνασίου σχεδόν όλα τα παιδιά, όσα τουλάχι­στον έπαιρναν τα γράμματα, όπως έλεγαν τότε, μετά από εισαγωγικές ε­ξετάσεις συνέχιζαν την εκπαίδευση στο Γυμνάσιο και στη συνέχεια σε κάποιο Πανεπιστήμιο.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακολούθησε μια εκπαιδευτική και μορ­φωτική άνθηση, με το ποσοστό των πτυχιούχων να ανεβαίνει συνεχώς και σε όλους τους τομείς της επιστήμης.
Οι εκπαιδευτικοί για παράδειγμα από την περιοχή μας, για τους οποί­ους έχομε μια εικόνα, είναι πολλές εκατοντάδες και στελέχωσαν και στε­λεχώνουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Έτσι ακολούθησε και μια έντονη συγγραφική δραστηριότητα με ποικί­λα θέματα. Ενδεικτικά τα Λακκιώτικου ενδιαφέροντος βιβλία ξεπερνούν τα 100.
Θεωρούμε χρέος μας, όλη αυτή την πνευματική δημιουργία που είναι διάσπαρτη και εν πολλοίς άγνωστη, να καταγραφεί, να προβληθεί, να γί­νει γνωστή και προσβάσιμη σε κάθε μελετητή ή απλό αναγνώστη.
Έχουμε συγκεντρώσει ήδη ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων. Συγκεντρώνο­με τα πάντα χωρίς να αξιολογούμε και να κρίνομε την ποιότητα κάθε βι­βλίου.
Σεβόμαστε τον κόπο, τον αγώνα και την αγωνία του κάθε συμπατριώ­τη μας που έχει το κουράγιο να καταθέσει σε κάποιο κείμενο τις σκέψεις, τα πορίσματα κάποιων ερευνών ή απλά τις ιδέες του.
Και βέβαια, πιστεύομε ότι το βιβλίο παρά τα υποκατάστατα που προ­σφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, τηλεόραση, internet κ.λπ. δεν πρόκειται να χάσει την αξία του σαν μέσο ενημέρωσης, μόρφωσης και διαπαιδαγώ­γησης.
Μπορείτε να δείτε και να ξεφυλλίσετε όσα βιβλία καταφέραμε να συ­γκεντρώσομε στο πίσω μέρος της αίθουσας.
Στη συνέχεια η έκθεση θα μεταφερθεί σε κεντρικό σημείο της αγοράς, στο χώρο που είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσει η Σοφία Τζιάκου, όπου θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 16 Αυγούστου.
Απώτερος στόχος μας είναι να προσπαθήσομε να δημιουργήσομε μια βιβλιοθήκη με ό,τι έχει εκδοθεί από συγγραφείς με Λακκιώτικη καταγω­γή και να την ενημερώνομε συνεχώς με κάθε νέα έκδοση.
Ξεκινήσαμε ένα έργο που μας φαινόταν απλό. Τελικά δεν ήταν καθό­λου εύκολο και θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο ακόμα για να πούμε ότι το ολοκληρώσαμε.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν να πραγματο­ποιηθεί αυτή η εκδήλωση:
·        την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και τον πρόεδρό της Λευτέρη Τζό­κα που υιοθέτησε αυτή την ιδέα και την υποστήριξαν σαν συνδιοργα­νωτές.
·        το Δήμο Ζηρού που είναι αγωγός σε όλες μας της εκδηλώσεις.
·        τους εκλεκτούς ομιλητές μας, το Λαοκράτη Βάσση και τον Τάκη Πα­παδημητρίου.
·        το δάσκαλο και μουσικό Βασίλη Πνευματικό που θα τον απολαύσου­με στα μουσικά διαλείμματα.
·        τους Διευθυντές Γυμνασίου και Λυκείου που μας παραχώρησαν αυτή τη φιλόξενη αίθουσα.
·    τη Σοφία Τζιάκου που αφιλοκερδώς παραχώρησε το χώρο για την έκ­θεση των βιβλίων.
·        τους συγγραφείς που μας παραχώρησαν τα βιβλία τους.
·        και βέβαια όλους εσάς που είστε σήμερα μαζί μας
Κλείνοντας θα ήθελε να πω ότι ο αριθμός των βιβλίων που συγκε­ντρώσαμε αναδεικνύει το μεγάλο πνευματικό έργο που έχει συντελεστεί στη μικρή μας Λάκκα.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που έχει να επιδείξει η Λάκκα.
Πάρα πολλοί συμπατριώτες μας διαπρέπουν σε διάφορους τομείς του πολιτισμού και της επιστήμης.
Αυτό το σπουδαίο πνευματικό και επιστημονικό δυναμικό θα έπρεπε ίσως να απασχολήσει τη δημοτική μας αρχή. Πιστεύομε ότι θα μπορούσε ο Δήμος να το καταγράψει, να το αναδείξει, να το τιμήσει, αλλά και να το αξιοποιήσει, γιατί όλοι προσφέρονται να βοηθήσουν την ιδιαίτερη πατρί­δα τους.

Ευχαριστώ

Με μεγάλη επιτυχία το 2nd MTB & MTRUN στο Πολυστάφυλο!

Μεγάλη επιτυχία γνώρισαν το 8o ACHERON RIVER PARTY και το 2nt ΜΤΒ & MTRUN που διοργανώθηκαν στο Πολυστάφυλο Πρέβεζας.


Από ξεχωριστή επιτυχία στέφθηκαν οι εκδηλώσεις 8o ΑCHERON RIVER PARTY, και 2nt MTB & MTRUN οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πολυστάφυλο Πρέβεζας με την στήριξη του Δήμου Ζηρού το τριήμερο 12,13 και 14 Αυγούστου. Επιτυχία γνώρισε για μία ακόμη χρονιά και το ημερήσιο θρησκευτικό πανηγύρι της Παναγιάς που διοργανώθηκε στην εκκλησία της Θεοτόκου ανήμερα τον 15αύγουστου. Όσον αφορά το μεγάλο εναλλακτικό μουσικό γεγονός του καλοκαιριού για την Ήπειρο το ACHERON RIVER PARTY,  το οποίο διοργανώθηκε για 8η συνεχή φορά σε μία νέα πανέμορφη τοποθεσία στις όχθες του μυθικού ποταμού Αχέροντα προσέλκυσε και πάλι το ενδιαφέρον εκατοντάδων νέων της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Την επομένη του 8ου RIVER PARTY που διοργανώθηκε την Παρασκευή 12 Αυγούστου το βράδυ, έγινε ο δεύτερος αγώνας Ορεινού τρεξίματος σε μία διαδρομή περίπου 17,5 χλμ. Έλαβαν μέρος περισσότεροι από 160 αθλητές και αθλούμενοι, και οι νικητές έφεραν εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Την Κυριακή 14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ο αγώνας ορεινής Ποδηλασίας με τη συμμετοχή 57 αθλητών απ' όλη τη χώρα, αλλά και το εξωτερικό με εξίσου μεγάλη επιτυχία. Μεταξύ των δύο αγωνισμάτων διοργανώθηκε το καθιερωμένο πλέον, pasta Party, ενώ για να λάβουν μέρος και στα δύο αγωνίσματα πολλοί αθλητές και αθλούμενοι κατασκήνωσαν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο Πολυστάφυλο. Στους νικητές απονεμήθηκαν κύπελλα και σε όλους τους αθλητές μετάλλια συμμετοχής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη του Συλλόγου Πολυσταφυλιτών αλλά και της αδελφότητας που συνδιοργάνωσαν τις εκδηλώσεις, επιδεικνύοντας έμπρακτη περιβαλλοντική ευαισθησία δεν κόλλησαν ούτε μία αφίσα σε δημόσιο χώρο και όλη η προβολή των εκδηλώσεων έγινε μέσω του Τύπου και του διαδικτύου.
Τα μέλη του συλλόγου Πολυσταφυλιτών Πρέβεζας “Το Πολυστάφυλο” και η αδελφότητα Πολυσταφυλιτών “Η Αγία Τριάς”¨ευχαριστούν θερμά:
Τον Δήμο Ζηρού και προσωπικά τον Δήμαρχο κ. Καλαντζή Νικόλαο για την στήριξη στις εκδηλώσεις και την παρουσία του Δημάρχου στους αγώνες.
Το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού για την διάθεση ασθενοφόρου και στα δύο αγωνίσματα.
Τα μέλη του Αστυνομικού Τμήματος Θεσπρωτικού για την πολύτιμη συμβολή τους στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Τους εθελοντές ιατρούς κ.κ. Λεωνίδα Χρήστου, Αναστάσιο Χρήστου, Αποστόλου Παναγιώτη και Λιόντο Ιωάννη.
Τα μέλη του ερυθρού Σταυρού “Σαμαρείτες” Ιωαννίνων.
Τους εθελοντές για την επίπονη προσπάθεια στη διάνοιξη των μονοπατιών, αλλά και τους δεκάδες εθελοντές που υποστήριξαν τις εκδηλώσεις είτε με την προσφορά τους στην υδροδοσία των αθλητών, είτε στη γραμματεία, είτε στις δεκάδες άλλες εργασίες που απαιτήθηκαν για να ευοδωθεί η προσπάθεια στήριξης και επιτυχίας, τόσο του 8oυ ACHERON RIVER PARTY, όσο και των δύο αγωνισμάτων.  
Επίσης τα μέλη των δύο συλλόγων ευχαριστούν ιδιαίτερα τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ των αγώνων οι οποίοι ήταν οι εξής: Εταιρία εμφιαλώσεως νερών ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ Α.Ε., εταιρία ΔΕΛΤΑ, εταιρία ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, BARILLA ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΕΦΗ ΠΑΠΠΑ' ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, 'ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ' ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Π., ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Χ. Ο.Ε. ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ.
Εκόμη ευχαριστούν θερμά τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που ήταν οι εξής: ART TV, ATPREVEZA.GR, PamePreveza.gr, HPEIROS.GR, FanariPress.gr, ΒδΕλλα, εφημερίδα “η Πρέβεζα”, MyPreveza.gr, PrevezaBest.gr, Cobrasports.gr, RUNNINGNEWS.GR, ART FM 103,1 και το περιοδικό STEP. Τέλος ευχαριστούν τους ραδιοφωνικούς Σταθμούς ERA SPOR και SPOR FM για την ευγενική προβολή των εκδηλώσεων.


Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Λακκιώτικη Πνευματική Δημιουργία: Οι Συγγραφείς και τα Βιβλία τους

Του Χαράλαμπου Δράκου

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νικολάου Νίκος στο βήμα.
Στις θέσεις του προεδρείου: ο Γεώργιος Γιάννος στο μέσον συντονιστής, δεξιά του ο Λαοκράτης Βάσσης και αριστερά του ο Τάκης Παπαδημητρίου.
Στις 7 Αυγούστου 2016 έγινε η εκδήλωση «Λακιώτικη Πνευματική Δημιουργία», που διοργάνωσε ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος πρώην Δήμου Θεσπρωτικού, σε συνεργασία με την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗ­ΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, υπό την αιγίδα του Δήμου Ζηρού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Λυκείου Θεσπρωτικού. 
Η  εκδήλωση άρχισε μ’ ένα δημοτικό-παραδοσιακό τραγούδι, από τον κ. Πνευματικό Βασίλη, δάσκαλο από τις Παπαδάτες και μουσικό. Στην σημερινή εκδήλωση τραγουδούσε κι έπαιζε συγχρόνως και την κιθάρα του ο ίδιος.
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γιάννος Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ζηρού.
Η αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου-Λυκείου ήταν κατάμεστη. Ο κόσμος της Λάκκας επί τρεις και πλέον ώρες κάθισε υπομονετικά να ακούσει τους πνευματικούς δημιουργούς της περιοχής του. Άφησε τα μπάνια, άφησε τα κλι­ματιστικά και τόσα άλλα για να προσέξει τους ομιλητές. Και αποζημιώθηκε στο ακέραιο, μετά τις ομιλίες ιδίως των Κ. Λαοκράτη Βάσση και Τάκη Παπα­δημητρίου.
Καθηγητές Πανεπιστημίων από την Λάκκα ενεργοί και μη, και πλήθος Λακκιωτών παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον την εκδήλωση.
Θετικότατη εντύπωση προκάλεσε και η σύντομη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας καθώς και η παρουσία του στον χώρο επί τόσες ώρες, μο­λονότι πιο πριν ιερουργούσε στον Άγιο Γεώργιο Θεσπρωτικού.
Ακολούθησε εισαγωγή και Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συλλό­γου κ. Νικολάου Νίκο και στην συνέχεια οι Χαιρετισμοί/σύντομες ομιλί­ες από αξιόλογους ανθρώπους και προσωπικότητες της περιοχής μας.
Χαιρέτισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως & Πρέβεζας κ. Χρυσόστομος. Να σημειώσουμε εδώ ότι μόλις πριν την εκδήλωση ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην Θεία Λειτουργία που έγινε στην ενο­ρία του Αγίου Γεωργίου Θεσπρωτικού και μ’ αυτό τίμησε το χωριό μας.
Στο πίσω μέρος της αίθουσας υπήρχαν οι πάγκοι-τραπέζια με τα βιβλία. Αδιάψευστος μάρτυρας του κόπου και του μόχθου των Λακκιωτών συμπολι­τών μας, σε εποχές δύσκολες κυριολεκτικά για το βιβλίο. Και πιο πολύ όταν με δικά τους έξοδα, σε δύσκολους καιρούς, ξοδεύουν για να παραδώσουν από το φως τους στις σύγχρονες και τις επόμενες γενιές μοναδικούς θησαυρούς γνώσης.
Η έκθεση θα μεταφερθεί μέχρι τις 16 Αυγούστου σε κεντρικό κατάστημα στο Θεσπρωτικό για να μπορούν να την επισκέπτονται όλοι.
Χαιρέτισε ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, σε θέματα πολι­τι­σμού, κ. Βασιλάκης Περικλής.
Χαιρέτισε ο αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού κ. Γκάρτζιος Χρήστος, θε­ματικός αντιδήμαρχος για θέματα πολιτισμού.
Μίλησε ο Λυκειάρχης Λυκείου Θεσπρωτικού κ. Σταυρόπουλος Βασί­λης, ως οικοδεσπότης της εκδήλωσης-ημερίδας.
Αυτός, μεταξύ των άλλων ανέφερε και το εξής:
Το Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσπρωτικού το έτος 2010 είχε 220 μαθητές.
Το ίδιος Γυμνάσιο-Λύκειο το έτος 2016 έχει 170 μαθητές.
Ο αριθμός των μαθητών μειώνεται δραματικά κι αυτό δείχνει ότι πο­λύς κόσμος φεύγει από τα χωριά μας. Πρέπει να γίνει κάτι για να υπάρξει ανά­πτυξη για την περιοχή.
Ακολούθησε πάλι μουσικό διάλειμμα Να πούμε ότι ο μουσικός απέδωσε πάρα πολύ ωραία τα παραδοσιακά μας τραγούδια κι απέσπασε το θερμό χειροκρότημα όλων.
Ο κ. Γιάννος διάβασε τον μακρύ κατάλογο των συγγραφέων της Λάκ­κας.
Ακολούθησε η ομιλία του κ. Παπαδημητρίου Τάκη.
Θέμα της ομιλίας του κ. Παπαδημητρίου Τάκη ήταν: «Τα βιβλία για τη Λάκκα μας. Η πολύτιμη προσφορά τους για την επιστροφή στις ρίζες μας».
Στο τέλος μίλησε ο κ. Λαοκράτης Βάσσης.
Το θέμα του Λαοκράτη Βάσση ήταν: «Το πολιτιστικό αντίδοτο στην κρίση που περνάει ο τόπος μας». 
Ο συντονιστής της εκδήλωσης, Γεώργιος Γιάννος, από το Νικολίτσι μεταξύ των δύο σπουδαίων ανδρών της περιοχής μας: Λαοκράτη Βάσση και Τάκη Παπαδημητρίου. Αυτός έκλεισε την εκδήλωση, όπως και την άνοιξε.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές της. Η Λάκκα γνώρισε τους συγγραφείς της, γνώρισε τον πολιτισμό της, κι όλοι εμείς βρεθήκαμε μπροστά στο …θαύμα της τόσο πλούσιας καταγραφής βιβλίων της.
Δεν μιλάμε μόνο για τον Χάρη Πάτση, αυτόν τον γίγαντα που θεμελίωσε στην πράξη και την δημοτική γλώσσα στην πατρίδα μας με τον τεράστιο όγκο εργασίας του, αλλά μας εξέπληξε ευχάριστα το πλήθος των σημερινών συγ­γραφέων της περιοχής μας και των έργων τους.
Ακολούθησε η Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων από την «Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών».
Προσωπικότητες της περιοχής παρέδωσαν τις Τιμητικές Δια­κρίσεις στους πνευματικούς δημιουργούς της Λάκκας. 
Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος πρώην Δήμου Θεσπρωτικού: Η εκδήλωση αυτή ήταν από τις κορυφαίες του Συλλόγου, κατά γενική ομολογία. Πρέπει να είναι, νομίζω, η δεύτερη σε σπουδαιότητα μετά την διοργάνωση της ημερίδας για τον πολιτισμό της Λάκκας, απόρροια της οποίας ήταν η συγγραφή του βιβλίου «Λάκκα ΣουλίουII. Νέες ιστορι­κές και αρχαιολογικές καταγραφές», Πρακτικά επιστημονικού συμπο­σίου 28-29 Ιουλίου 2012. Επιστημονική Επιμέλεια: Σταύρος Μαμαλού­κος& Γιώργος Ρήγινος. Επιμέλεια Έκδοσης: MichaelStork.
Η παρουσίαση των βιβλίων δεν είναι απλά ένα τυπικό θέμα, αλλά τα βιβλία εκφράζουν την ψυχή του Λακκιώτη, τον χαρακτήρα του σε όλους τους τομείς αναφοράς τους, ή όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο Τάκης Πα­παδημητρίου εκφράζουν την ταυτότητα του Λακκιώτη. Αυτή είναι η ταυ­τότητά μας  σαν κάτοικοι της περιοχής, τα βιβλία μας.
Καταλήγοντας και κλείνοντας όλος ο κόσμος αποκόμισε μια άριστη εντύπωση εκδήλωσης. Είδε τα βιβλία των χωριανών του, χάρηκε γι’ αυτά επειδή εκεί μέσα στις γραμμές τους κλείνονται οι ιστορίες, οι παραδόσεις του, τα αγαπημένα τους πρόσωπα και σκέψεις. Από πλευράς Περιβαλλο­ντικού Συλλόγου αξίζει συγχαρητήρια, το επαναλαμβάνουμε, και δεν ή­ταν μια εκδήλωση ούτε για προβολή κάποιων, ούτε για να πάρουμε «πό­ντους», επειδή όπως είπαμε όλη η Λάκκα ήταν παρούσα στην εκδήλωση κι όταν έχεις όλο τον κόσμο δίπλα σου, και μάλιστα το πνευματικό κομ­μάτι (την πνευματική κεφαλή) δεν χωρούν άλλες ενέργειες και σκέψεις, γιατί απλά δεν περνούν στο κοινό αυτό.
Διαβάζοντας προσεκτικά τον μακρύ κατάλογο των συγγραφέων της Λάκκας, δεν μείναμε μόνον στον γίγαντα της γνώσης Χάρη Πάτση, ούτε στον εισαγγελέα Αρείου Πάγου Τούση Ανδρέα που εκπροσώπησε διε­θνώς την χώρα μας, αλλά είδαμε ότι και σήμερα υπάρχουν επίσης μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Είδαμε καθηγητές Ιατρικών Σχολών από τα χωριά μας, είδαμε καθηγητές Πολυτεχνείων, είδαμε άλλους Πανεπιστη­μιακούς καθηγητές, με συγγράμματα που είναι οδηγοί στο πανελλήνιο. Είδαμε γενικά, μια πνευματική συνέχεια από την παλιά ως την νέα απο­χή, και μάλιστα η πυκνότητα ή ο μαθηματικός λόγος  των συγγραφέων με τα έργα τους προς τον πληθυσμό είναι από τις πρώτες στη χώρα μας.

Όλα έτοιμα για το 8ο ACHERON RIVER PARTY & 2nt polistafilo MTB & MTRUN