Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 20 : 00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο

                                

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                                             
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 20: 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.              Έγκριση διενέργειας δαπανών (προμηθειών – υπηρεσιών)
2.              Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε συλλόγους
3.              Αντικατάσταση μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών
4.              Διαγραφή – διόρθωση οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού
5.              Έγκριση της αριθ. 07/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσία, των οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2015
6.              Αποδοχή ενός (01) σπουδαστή του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο Ζηρού
7.              Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου:» Ανάπλαση κεντρικών οδών στην πόλη της Φιλιππιάδας»
8.              Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α 4 – Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόϊδα – Μαυρής», προϋπολογισμού 615.000,00 €, αποδοχή των ειδικών όρων αυτής, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της
9.              Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων οικισμών Πέτα και Αγίου Δημητρίου»

10.          Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από Σούπερ Μάρκετ έως Γυμνάσιο της Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού»
                                                                  

Ο  Πρόεδρος                                                                                      

Χρήστος  Χασίδης  

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

«Παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων και σχολικοί κήποι»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας διοργανώνει, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, ημερίδα,  με θέμα:
«Παραδοσιακές  ποικιλίες σπόρων και σχολικοί κήποι»
Οι παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων είναι τα πρωταρχικά φυτά, «οι γονείς», των σύγχρονων ποικιλιών και αποτέλεσαν για αιώνες τη βάση της διατροφής μας. Στις μέρες μας οι ποικιλίες αυτές έχουν σχεδόν εξαφανιστεί ή χρησιμοποιούντα ελάχιστα. Διασώζονται χάρη στις προσπάθειες δικτύων εθελοντών και ενημερωτικών ημερίδων-δράσεων που αποσκοπούν στην ενημέρωση και εκπαίδευση των καλλιεργητών για τη σημασία διαφύλαξής τους τόσο στο πλαίσιο της διατήρησης ειδών βιοποικιλότητας του τόπου μας όσο και στο πλαίσιο διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της διατροφικής μας κουλτούρας
Η Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου, με τίτλο: «Παραδοσιακές  ποικιλίες σπόρων και σχολικοί κήποι», διαρθρώνεται σε θεωρητική προσέγγιση και εργαστήρια εφαρμογής και αποσκοπεί στη διάσωση και διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων καθώς  και στην μετάδοση της γνώσης γύρω από το θέμα αυτό  στο πλαίσιο πρόληψης απώλειας ειδών και διατήρησης της βιοποικιλότητας γνωρίζοντας πως η βιοποικιλότητα που θα χαθεί δεν επανέρχεται.
Στην Ημερίδα η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την κοινότητα Πελίτι (τοπική ομάδα Περατιάς) θα παρουσιαστούν επιπλέον των θεωρητικών εισηγήσεων και  εκπαιδευτικές δραστηριότητες-εργαστήρια ως προτάσεις εφαρμογής ώστε η γνώση αυτή να περάσει στους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια στους μικρούς μαθητές.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Φιλιππιάδας (Παιδόπολη λίμνης Ζηρού) και  θα είναι ανοικτή για τους εκπαιδευτικούς και πολίτες που ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν.
Στην διάρκεια της Ημερίδας, η τοπική ομάδα Πελίτι θα διαθέσει και σπόρους από ντόπιες ποικιλίες λαχανικών.