Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Παρουσίαση του μυθιστορήματος του Βαγγέλη Αυδίκου «Η Σκιά της Μίκας»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού, ο Σύλλογος Γυναικών Θεσπρωτικού, ο Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού, ο Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός Σύλλογος πρώην Δήμου Θεσπρωτικού και οι εκδόσεις Ταξιδευτής παρουσιάζουν το μυθιστόρημα του
Βαγγέλη Αυδίκου
«Η Σκιά της Μίκας»
Που θα γίνει στο Θεσπρωτικό, 11 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή, ώρα 11.30 πμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Φίντζου Δήμητρα, Φιλόλογος- Διευθύντρια του ΓΕΛ Θεσπρωτικού,
Νάσση Φρειδερίκη, Φιλόλογος-Διευθύντρια του Γυμνασίου θεσπρωτικού
Θα συντονίσει ο Γιάννος Γεώργιος, Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι:
Κοψάρη Άννα, φιλόλογος ΓΕΛ Θεσπρωτικού
Ζήκου Ελένη, φιλόλογος ΓΕΛ Θεσπρωτικού
Τσάτσιου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Διπλή Συνεδρίαση την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                         

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                   

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Δεκεμβρίου  2014  και  ώρα  18 : 30΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1.     Έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  οικονομικού  έτους  2015  και  του  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  του  Δήμου  Ζηρού.


Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Δεκεμβρίου  2014  και  ώρα  20 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1.      Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  3ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

2.      Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  (προμηθειών – υπηρεσιών) 

3.      Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  μας   ως  συνδρομητής  σε  ηλεκτρονικές  σελίδες  νομοθεσιών  Ο. Τ. Α. 

4.      Αποδοχή  παραίτησης  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  « ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε. Ο. Τ. Α. »  και  ορισμός  νέου  Προέδρου 

5.      Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού,  για  τη συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνδέσμου  Ύδρευσης  Δήμων  Πρέβεζας,  Φιλιππιάδας,  κλπ.

6.      Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνδέσμου  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Πεδινής  και  Ημιορεινής  Περιοχής  Νομού  Άρτας

7.      Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Περιφερειακού  Συνδέσμου  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Περιφέρειας  Ηπείρου

8.      Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού,  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Άρτας  και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  κατασκευή  των  έργων  της  πράξης  με  τίτλο : « Έργα  συλλογής  και  μεταφοράς  λυμάτων  οικισμών  του  πρώην  Δήμου  Φιλοθέης  και  Καμπής  Άρτας  και  επέκταση  ΕΕΛ  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης   

9.      Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  91.679,40 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ψηφιακή Σύγκλιση »  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  πληρωμή  λογαριασμών  της  πράξης : « Ηλεκτρονική  Δημοτική  Διακυβέρνηση  Δήμου  Ζηρού »  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή 10.  Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  μεταφορά  χρηματοδότησης  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 –  2013 »  για  την  πράξη  με  τίτλο : « Προμήθεια  εξοπλισμού  για  τα  Τμήματα  Ένταξης  ( Τ. Ε. )  των  Σχολείων  του  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού   118.663,63 €    

11.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »

12.  Έγκριση  τροποποίησης  μελέτης  και  έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »

13.  Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : «Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου»

                                                                               Ο  Πρόεδρος 

                                                                                                                                            

                                                                            Χρήστος  Χασίδης 

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Το '1ο Μαγικό χωριό Φιλιππιάδας' ανοίγει τις πύλες του

Τα γιορτινά της ετοιμάζεται να φορέσει η Φιλιππιάδα, καθώς θα φιλοξενήσει το ‘1ο Μαγικό Χωριό’, το οποίο θ’ ανοίξει τις πύλες του το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 και θα ρίξει την αυλαία την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015.
Δεκάδες δράσεις, με παιχνίδια, happenings, θεατρικά, παραμύθια και εργαστήρια για δημιουργική απασχόληση παιδιών, θα λάβουν χώρα κατά τις ημέρες λειτουργίας του ‘1ου Μαγικού Χωριού’, αλλά και αρκετές εκδηλώσεις που θα διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους σε καθημερινή βάση. Ξωτικά, ξυλοπόδαροι, μάγοι και ο Άγιος Βασίλης θα δώσουν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση, την οποία διοργανώνει ο Δήμος Ζηρού μέσω της Κοινωφελούς Εταιρίας, με την συνεργασία πολιτιστικών συλλόγων, φορέων και επιχειρήσεων που εδράζονται στην περιοχή και τους οποίους o Δήμος Ζηρού ευχαριστεί ιδιαίτερα για την θερμή ανταπόκρισή τους.
 
Καλαντζής: «Γιορτινή διάθεση αλλά και αλληλεγγύη»
 
«Στόχος μας, σ’ αυτήν την δύσκολη συγκυρία είναι να δώσουμε γιορτινή διάθεση στην πόλη της Φιλιππιάδας, αλλά και σε ολόκληρο τον Δήμο Ζηρού, να προσφέρουμε χαρά στα παιδιά και να προσπαθήσουμε έστω και για λίγο, να ξεφύγουμε από το γκρίζο της εποχής. Για τον λόγο αυτό προσκαλώ όλους τους συμπολίτες μας, μικρούς και μεγάλους, στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και το ‘1ο Μαγικό Χωριό’ που διοργανώνουμε για να γιορτάσουμε μαζί με χαμόγελο και αισιοδοξία τα φετινά Χριστούγεννα. Μέσα από την διοργάνωση του «1ου Μαγικού Χωριού» στοχεύουμε και στην εμπορική ενδυνάμωση της οικονομίας της πόλης αλλά και στην στήριξη αδύναμων συνδημοτών μας και ευπαθών ομάδων καθώς θα διοργανωθούν και παράλληλες δράσεις αλληλεγγύης» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής.
 
Η επίσημη έναρξη του «1ου Μαγικού Χωριού» θα γίνει το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα, με την φιλαρμονική μπάντα Θεσπρωτικού (σ.σ. θα προηγηθούν το πρωί όμορφες εκδηλώσεις από Σχολεία της πόλης). Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κεντρική Πλατεία της Φιλιππιάδας και θα επεκταθούν μέχρι την Πλατεία έναντι της Αστυνομίας, όπου θα λειτουργεί καρουζέλ και τρενάκι για μικρούς και μεγάλους.
Χιλιάδες λαμπιόνια θα φωτίσουν τις πλατείες, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, και τους κεντρικούς δρόμους της Φιλιππιάδας και του Θεσπρωτικού αλλά και άλλων δημοτικών διαμερισμάτων, ενώ μέσα από την ενοικίαση μικρών ξύλινων σπιτιών με χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, επαγγελματίες και επιχειρήσεις της Φιλιππιάδας και όχι μόνο, θα προβάλλουν τα προϊόντα τους.    
Σημειώνεται ότι η είσοδος στον χώρο των εκδηλώσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ, όπως και η συμμετοχή στους χώρους δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και στα παιχνίδια (σ.σ. καρουζέλ, τρενάκι κλπ).
 
 
Όμορφες Χριστουγεννιάτικες δράσεις, θα διοργανωθούν και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ζηρού.
Για όσα θα συμβαίνουν στο «1ο Μαγικό χωριό Φιλιππιάδας» μπορείτε να ενημερώνεστε διαρκώς και από τη σελίδα στο facebook: Μαγικό Χωριό Φιλιππιάδας
«Σας περιμένουμε στο «1ο Μαγικό Χωριό» για να απολαύσουμε την μαγεία των Χριστουγέννων και να γίνουμε όλοι παιδιά» καταλήγει η ανακοίνωση –πρόσκληση του Δήμου Ζηρού.


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο

                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                    

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  08  Δεκεμβρίου  2014  και  ώρα  19:00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης:
1.      Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  3ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
2.      Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  (προμηθειών – υπηρεσιών) 
3.      Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
4.      Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση,  χωρίς  τίμημα,  της  Κεντρικής  Πλατείας  Φιλιππιάδας  και  της  πλατείας  Μητέρας  στην  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  (Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ.)  για  την  πραγματοποίηση  των  Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων 
5.      Ορισμός  εκπροσώπου  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  επιτροπή  καταλληλότητας  σχολικών  κτιρίων 
6.      Έγκριση  αγοράς  διατηρητέου  κτιρίου,  μετά  του  περιβάλλοντος  χώρου,  ιδιοκτησίας  Μιχαήλ  Τσουμάνη,  έγκριση  ανάθεσης  σε  πιστοποιημένο  Εκτιμητή  για  τον  καθορισμό  του  τιμήματος  αγοράς  του  ακινήτου  και  δέσμευση  του  τιμήματος  αγοράς  που  υπερβαίνει  την  αντικειμενική  αξία  καθώς  και  κάθε  άλλης  απαιτούμενης  δαπάνης
7.      Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  με  κωδικό  πρόσκλησης  ΚΧ1/2014  «Απόκτηση  και  διαμόρφωση  ελεύθερων  κοινόχρηστων  χώρων  και  διατηρητέων  κτιρίων  στις  Πόλεις  2014»  του  πράσινου  ταμείου  του  ΥΠΕΚΑ  για  την  αγορά  του   διατηρητέου  κτιρίου,  μετά  του  περιβάλλοντος  χώρου  ιδιοκτησίας  Μιχαήλ  Τσουμάνη     
8.      Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων
9.      Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  για  τη  λειτουργία  του  απορριμματοφόρου  αυτοκινήτου  που  θα  παραχωρηθεί  δωρεάν  από  την  Ελληνική  Εταιρεία  Ανακύκλωσης  Ε. Ε.  για  την  συλλογή  ανακυκλώσιμων  αστικών  απορριμμάτων,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μελών  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης   
10.  Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο: «Μελέτη  εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Δρυοφύτου  Δήμου  Ζηρού»,  προϋπολογισμού  15.000,00 €. 
                                                                               Ο  Πρόεδρος                                                                                                                                             


                                                                            Χρήστος  Χασίδης