Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 20 : 00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο

                                

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                                             
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 20: 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.              Έγκριση διενέργειας δαπανών (προμηθειών – υπηρεσιών)
2.              Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε συλλόγους
3.              Αντικατάσταση μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών
4.              Διαγραφή – διόρθωση οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού
5.              Έγκριση της αριθ. 07/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσία, των οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2015
6.              Αποδοχή ενός (01) σπουδαστή του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο Ζηρού
7.              Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου:» Ανάπλαση κεντρικών οδών στην πόλη της Φιλιππιάδας»
8.              Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α 4 – Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόϊδα – Μαυρής», προϋπολογισμού 615.000,00 €, αποδοχή των ειδικών όρων αυτής, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της
9.              Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων οικισμών Πέτα και Αγίου Δημητρίου»

10.          Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από Σούπερ Μάρκετ έως Γυμνάσιο της Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού»
                                                                  

Ο  Πρόεδρος                                                                                      

Χρήστος  Χασίδης  

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

«Παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων και σχολικοί κήποι»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας διοργανώνει, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, ημερίδα,  με θέμα:
«Παραδοσιακές  ποικιλίες σπόρων και σχολικοί κήποι»
Οι παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων είναι τα πρωταρχικά φυτά, «οι γονείς», των σύγχρονων ποικιλιών και αποτέλεσαν για αιώνες τη βάση της διατροφής μας. Στις μέρες μας οι ποικιλίες αυτές έχουν σχεδόν εξαφανιστεί ή χρησιμοποιούντα ελάχιστα. Διασώζονται χάρη στις προσπάθειες δικτύων εθελοντών και ενημερωτικών ημερίδων-δράσεων που αποσκοπούν στην ενημέρωση και εκπαίδευση των καλλιεργητών για τη σημασία διαφύλαξής τους τόσο στο πλαίσιο της διατήρησης ειδών βιοποικιλότητας του τόπου μας όσο και στο πλαίσιο διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της διατροφικής μας κουλτούρας
Η Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου, με τίτλο: «Παραδοσιακές  ποικιλίες σπόρων και σχολικοί κήποι», διαρθρώνεται σε θεωρητική προσέγγιση και εργαστήρια εφαρμογής και αποσκοπεί στη διάσωση και διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων καθώς  και στην μετάδοση της γνώσης γύρω από το θέμα αυτό  στο πλαίσιο πρόληψης απώλειας ειδών και διατήρησης της βιοποικιλότητας γνωρίζοντας πως η βιοποικιλότητα που θα χαθεί δεν επανέρχεται.
Στην Ημερίδα η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την κοινότητα Πελίτι (τοπική ομάδα Περατιάς) θα παρουσιαστούν επιπλέον των θεωρητικών εισηγήσεων και  εκπαιδευτικές δραστηριότητες-εργαστήρια ως προτάσεις εφαρμογής ώστε η γνώση αυτή να περάσει στους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια στους μικρούς μαθητές.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Φιλιππιάδας (Παιδόπολη λίμνης Ζηρού) και  θα είναι ανοικτή για τους εκπαιδευτικούς και πολίτες που ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν.
Στην διάρκεια της Ημερίδας, η τοπική ομάδα Πελίτι θα διαθέσει και σπόρους από ντόπιες ποικιλίες λαχανικών.

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Παρουσίαση του μυθιστορήματος του Βαγγέλη Αυδίκου «Η Σκιά της Μίκας»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού, ο Σύλλογος Γυναικών Θεσπρωτικού, ο Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού, ο Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός Σύλλογος πρώην Δήμου Θεσπρωτικού και οι εκδόσεις Ταξιδευτής παρουσιάζουν το μυθιστόρημα του
Βαγγέλη Αυδίκου
«Η Σκιά της Μίκας»
Που θα γίνει στο Θεσπρωτικό, 11 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή, ώρα 11.30 πμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Φίντζου Δήμητρα, Φιλόλογος- Διευθύντρια του ΓΕΛ Θεσπρωτικού,
Νάσση Φρειδερίκη, Φιλόλογος-Διευθύντρια του Γυμνασίου θεσπρωτικού
Θα συντονίσει ο Γιάννος Γεώργιος, Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι:
Κοψάρη Άννα, φιλόλογος ΓΕΛ Θεσπρωτικού
Ζήκου Ελένη, φιλόλογος ΓΕΛ Θεσπρωτικού
Τσάτσιου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Διπλή Συνεδρίαση την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                         

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                   

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Δεκεμβρίου  2014  και  ώρα  18 : 30΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1.     Έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  οικονομικού  έτους  2015  και  του  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  του  Δήμου  Ζηρού.


Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Δεκεμβρίου  2014  και  ώρα  20 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1.      Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  3ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014

2.      Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  (προμηθειών – υπηρεσιών) 

3.      Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  μας   ως  συνδρομητής  σε  ηλεκτρονικές  σελίδες  νομοθεσιών  Ο. Τ. Α. 

4.      Αποδοχή  παραίτησης  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  « ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε. Ο. Τ. Α. »  και  ορισμός  νέου  Προέδρου 

5.      Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού,  για  τη συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνδέσμου  Ύδρευσης  Δήμων  Πρέβεζας,  Φιλιππιάδας,  κλπ.

6.      Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνδέσμου  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Πεδινής  και  Ημιορεινής  Περιοχής  Νομού  Άρτας

7.      Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Περιφερειακού  Συνδέσμου  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Περιφέρειας  Ηπείρου

8.      Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού,  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Άρτας  και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  κατασκευή  των  έργων  της  πράξης  με  τίτλο : « Έργα  συλλογής  και  μεταφοράς  λυμάτων  οικισμών  του  πρώην  Δήμου  Φιλοθέης  και  Καμπής  Άρτας  και  επέκταση  ΕΕΛ  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης   

9.      Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  91.679,40 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ψηφιακή Σύγκλιση »  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  πληρωμή  λογαριασμών  της  πράξης : « Ηλεκτρονική  Δημοτική  Διακυβέρνηση  Δήμου  Ζηρού »  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή 10.  Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  μεταφορά  χρηματοδότησης  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 –  2013 »  για  την  πράξη  με  τίτλο : « Προμήθεια  εξοπλισμού  για  τα  Τμήματα  Ένταξης  ( Τ. Ε. )  των  Σχολείων  του  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού   118.663,63 €    

11.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »

12.  Έγκριση  τροποποίησης  μελέτης  και  έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »

13.  Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : «Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου»

                                                                               Ο  Πρόεδρος 

                                                                                                                                            

                                                                            Χρήστος  Χασίδης