Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Διπλή συνεδρίαση την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Συμβούλιο

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  26  Σεπτεμβρίου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :
  1. Έγκριση  Ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  οικονομικού  έτους  2015  του  Δήμου  Ζηρού  και  έγκριση  του  Απολογισμού  οικονομικού  έτους  2015.
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  26  Σεπτεμβρίου  2016  και  ώρα  20 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
3.           Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου για  κάλυψη  κατεπειγουσών  εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  του  Δήμου  Ζηρού.
4.           Αποδοχή  μιας  ( 01 )  σπουδάστριας  του  τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  της  Σχολής  Διοίκησης  και  Οικονομίας  του  Τ. Ε. Ι.  Ηπείρου,  για  την  πραγματοποίηση  της  πρακτικής  της  άσκησης  στο  Δήμο  Ζηρού.
5.           Εξέταση  αιτήσεων,  δύο  ( 02 )  εργαζομένων  του  Δήμου  Ζηρού  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  ( ΙΔΑΧ )  μερικής  απασχόλησης,  ειδικότητας  ΥΕ  Καθαριστριών  Σχολικών  Μονάδων  για  αύξηση  ωρών  εργασίας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  8  του  Νόμου  4368/2016.      
6.           Έγκριση  κανονιστικής  πράξης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  για  τη  διενέργεια  της  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας.
7.           Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
8.           Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  αίθουσας  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Δρυοφύτου  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  « ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΠΥΡΟΣ »  για  την  λειτουργία  Λαογραφικού  Μουσείου.
9.           Έγκριση  παραχώρησης  της  χρήσης  του  βυτιοφόρου  μεταφοράς  αποβλήτων  με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΥ  7959  του  Δήμου  Ζηρού  στην  ΔΗ.ΖΗ.  Α. Ε.  ΟΤΑ.
10.       Έγκριση  παραχώρησης  της  χρήσης  του  βυτιοφόρου  μεταφοράς  αποβλήτων  με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΙ  8309  του  Δήμου  Ζηρού  στην  ΔΗ.ΖΗ.  Α. Ε.  ΟΤΑ.
11.       Αποδοχή  της  προσωρινής  παραχώρησης  χρήσης  ενός  εκσκαφέα  από  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας.   

12.       Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών.
13.       Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  προμηθειών.
14.       Εξέταση  ένστασης  κατά  του  κύρους  της  απόφασης  επιβολής  ποινικών  ρητρών  που  αφορά  το  έργο : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας »  που  εκτελείται  από  την  ανάδοχο  Κοινοπραξία  Ν.  Μπαδήμας  &  ΣΙΑ  Ο. Ε. – Κόκκαλης  Δημήτριος. 
15.       Εξέταση  ένστασης  κατά  του  κύρους  της  απόφασης  επιβολής  ποινικών  ρητρών  που  αφορά  το  έργο : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας »  που  εκτελείται  από  την  ανάδοχο  Κοινοπραξία  Ν.  Μπαδήμας  &  ΣΙΑ  Ο. Ε. – Μάντζιος  Κωνσταντίνος.
16.        Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  σύνταξης  της  μελέτης  με  τίτλο : « Εργασία  τακτοποίησης  αυθαίρετων  κατασκευών  Δήμου  Ζηρού ».
17.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  ομβροδεξαμενών  του  Δήμου  Ζηρού »
18.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ». 
19.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας ». 
20.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Κατασκευή  τεχνικού  ομβρίων  στην  Παλαιά  Φιλιππιάδα ». 
21.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Συντήρηση  και  βελτίωση  οδοποιίας  Τοπικής  Κοινότητας  Ρωμιάς ». 
22.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Άνω  Κερασώνα  Δήμου  Ζηρού ». 
23.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.                                                                                                 Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Χρήστος  Χασίδης 

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Θεσπρωτικό: Ούτε η...αλεπού δεν πήγε στο παζάρι (!)

http://ipiros.gr
Στο παραδοσιακό και φημισμένο πανηγύρι στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας με τον εορτασμό του γενέσιον της Θεοτόκου, το οποίο κάθε χρόνο έσφυζε από ζωή και ήταν σημείο αναφοράς για όλη την ευρύτερη περιοχή, η κατάσταση φέτος είναι απογοητευτική.
Η γνωστή εμποροπανήγυρη η οποία παραμένει μέχρι και σήμερα (Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου) ανοιχτή, τις προηγούμενες μέρες όχι μόνο δεν πλημμύρισε από κόσμο όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ήταν απελπιστικά άδεια. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, που κάθε χρόνο έκαναν εκεί τα ψώνια του χειμώνα, ακόμη και όταν ο καιρός το επέτρεψε δεν βγήκαν από τα σπίτια τους, ούτε για την καθιερωμένη αναγνωριστική βόλτα βυθίζοντας τους εμπόρους που έσπευσαν να πουλήσουν την πραμάτεια τους στην απογοήτευση. Είναι προφανές, ότι εφορία, ΕΝΦΙΑ, κλπ, δεν άφησαν ούτε ευρώ στην τσέπη των πολιτών και έκαναν ακόμη και το 'σουλάτσο' στην εμποροπανήγυρη πολυτέλεια...

Το πρώτο κουδούνι βρήκε σε καλή κατάσταση όλα τα Σχολεία του Δήμου και 'καλωσόρισε' ένα 'στολίδι' το νεότευκτο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας
Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς βρήκε, χάρη στη φροντίδα του Δήμου και των Σχολικών επιτροπών, δίχως ιδιαίτερα προβλήματα τα Σχολεία του Δήμου μας, αλλά και ένα ολοκαίνουργιο και σύγχρονο Σχολείο το 2ο Δημοτικό Φιλιππιάδας, να έχει προστεθεί στα σχολικά κτίρια του Δήμου και να κοσμεί την πόλη της Φιλιππιάδας.
Η σχολική χρονιά άρχισε με τον καθιερωμένο αγιασμό και με τις ευχές από τη δημοτική αρχή, την Περιφέρεια, τον μητροπολίτη Μητροπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο, τους εκπαιδευτικούς και τα προεδρεία των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, για μία γόνιμη και δημιουργική χρονιά με υγεία και πρόοδο.   
Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Καλαντζής, παρακολούθησε τον αγιασμό στο νεότευκτο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας, το οποίο άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του. Σε σύντομο χαιρετισμό του, αφού ευχήθηκε για καλή και δημιουργική χρονιά τόνισε ότι 'η άρτια λειτουργία των Σχολείων και η στήριξη της εκπαιδευτικής και σχολικής κοινότητας είναι πρώτιστη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής'.
Για το νέο σχολικό κτίριο ανέφερε ότι 'άξιζε τον κόπο η επιμονή να κατασκευαστεί και ότι το αποτέλεσμα δικαιώνει αυτή την επιλογή, διότι ένα σύγχρονο Σχολείο “στολίδι” για την πόλη της Φιλιππιάδας αλλά και τον Δήμο ολόκληρο, παραδόθηκε προς χρήση στη διάθεση μαθητών και εκπαιδευτικών'.
Το 'παρών' στην τελετή του αγιασμού έδωσαν τόσο ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ιωάννου Στράτος, όσο και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Α' βάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας κ. Κυραμάρης Θεόδωρος. Οι κ. Ιωάννου και Κυραμάρης εξήραν τις προσπάθειες του Δήμου Ζηρού και προσωπικά του Δημάρχου κ. Καλαντζή στη διαδικασία ανέγερσης και λειτουργίας του νέου Σχολικού συγκροτήματος και ευχήθηκαν να είναι πάντα ένα δημιουργικό εργαστήριο γνώσης και μάθησης.
Εκτός του Δημάρχου Ζηρού κ. Καλαντζή, των κ.κ. Ιωάννου και Κυραμάρη και των εκπαιδευτικών, στην τελετή του αγιασμού στο νεόκτιστο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας, παραβρέθηκαν: Η πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Α' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ζηρού κα Γάλλιου Μαρία, ο αντιδήμαρχος κ. Γκάρτζιος Χρήστος, η δημοτική σύμβουλος κα Καραπάνου Αναστασία, καθώς και πολλοί γονείς και κηδεμόνες μαθητών. 
Μετά το πέρας της τελετής οι γονείς με πρωτοβουλία του συλλόγου γονέων συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου και συζήτησαν με αφορμή τη φημολογούμενη συμμετοχή παιδιών προσφύγων σε Σχολεία του Δήμου. Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Καλαντζή ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για την σειρά ενεργειών που έχει πραγματοποιήσει για θέματα λειτουργίας του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων καθώς και για τις συναντήσεις που είχε πρόσφατα στην Αθήνα, τόσο με τον υπουργό Μεταναστευτικής πολιτικής κ. Μουζάλα, όσο και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Βίτσα.    
Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν στην τελετή αγιασμού σε όλα τα Σχολεία του Δήμου.     

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 19 : 00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο


ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                               
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  29  Αυγούστου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
3.           Αποδοχή  ποσού  27.600,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων.    
4.           Αποδοχή  ποσού  43.260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2016  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.
5.           Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων,  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  Παντοπωλείου  και  γάλακτος  για  το  Νομικό  Πρόσωπο  με  τίτλο :  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  και  για  το  Δήμο  Ζηρού.
6.           Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  για  το  έτος  2017  του  Δήμου  Ζηρού  και  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  και  Ιδιωτικού  Δικαίου.
7.           Έγκριση  της  αριθ.  80/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016.
8.           Έγκριση  της  αριθ.  34/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  έγκριση  του  Ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  χρήσεως  οικονομικού  έτους  2015.
9.           Έγκριση  κανονιστικής  πράξης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  για  τη  διενέργεια  της  εμποροπανήγυρης  Θεσπρωτικού.
10.       Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων. 
11.       Έγκριση  μετατόπισης  περιπτέρων  εντός  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.
12.       Έγκριση  κατασκευής  σκαλοπατιών  σε  κοινόχρηστο  χώρο.  
13.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
14.       Καθορισμός  εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
15.       Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου :  « Επισκευή  καμπαναριού  στον  Ιερό  Ναό  Ζωοδόχου  Πηγής  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου »,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Ιεράς  Μητρόπολης  Νικοπόλεως  και  Πρέβεζας   για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  τακτικών  μελών  με  τους  αναπληρωτές  τους  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου.
16.       Εξέταση  ένστασης  κατά  της  απόφασης  έκπτωσης  που  αφορά  το  έργο : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας »  που  εκτελείται  από  την  ανάδοχο  Κοινοπραξία  Ν.  Μπαδήμας  &  ΣΙΑ  Ο. Ε. – Κόκκαλης  Δημήτριος. 
17.       Εξέταση  ένστασης  κατά  της  απόφασης  έκπτωσης  που  αφορά  το  έργο : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας »  που  εκτελείται  από  την  ανάδοχο  Κοινοπραξία  Ν.  Μπαδήμας  &  ΣΙΑ  Ο. Ε. – Μάντζιος  Κωνσταντίνος.
18.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Κατασκευή  χώρων  συλλογής  και  φύλαξης  ανεπιτήρητων  ζώων ». 
                                                                                                Ο  Πρόεδρος
                                                                                       Χρήστος  Χασίδης 

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Η ομιλία του Λαοκράτη Βάσση στην εκδήλωση

του Χαράλαμπου Δράκου

Στο τέλος μίλησε ο κ. Λαοκράτης Βάσσης.
Το θέμα του Λαοκράτη Βάσση ήταν: «Το πολιτιστικό αντίδοτο στην κρίση που περνάει ο τόπος μας».
Θυμούμενος την δημοσιογραφική μου ιδιότητα απ’ όταν ήμουν υπεύ­θυνος ύλης και έκδοσης της εφημερίδας «Η Φωνή της Λάκκας» σας πα­ραθέτω ό,τι πρόλαβα να γράψω-αποτυπώσω από την κυριολεκτικά προ­φορική ομιλία του κ. Λαοκράτη Βάσση. Ό,τι λοιπόν πρόλαβα και κατέ­γραψα κατά την ρύμη αυτής της ομιλίας (στην ροή του λόγου του), στο βαθμό όσων μπόρεσα να καταγράψω, αυτό και παραθέτω.
Από την ομιλία του Λαοκράτη Βάσση:

Ο Λαοκράτης Βάσσης, απέδειξε ότι δεν είναι τυχαία γνωστός στο πανελλή­νιο,  αλλά και εκτός Ελλάδας. Με τις τεκμηριωμένες θέσεις του σαγήνευσε το ακροατήριο.
Μεγάλη μορφή της Λάκκας μας, κεφάλαιο για την ελληνική παιδεία.
Κάθε φορά που μιλάει, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πρέβεζα και αλλού συγκεντρώνει τα φώτα της επικαιρότητας πάνω του. Όλοι θέλουν να τον ακούσουν, επειδή κάτι βαρυσήμαντο θα μιλήσει.

H ομιλία του κ. Παπαδημητρίου Τάκη στην εκδήλωση

Θέμα της ομιλίας του κ. Παπαδημητρίου Τάκη ήταν: «Τα βιβλία για τη Λάκκα μας. Η πολύτιμη προσφορά τους για την επιστροφή στις ρίζες μας».
Ο Τάκης Παπαδημητρίου είχε την καλοσύνη να μας στείλει την ομιλία του, οπότε την παραθέτουμε αυτούσια:
Η ομιλία του Τάκη Παπαδημητρίου:
 
Ο συμπολίτης μας Τάκης Παπαδημητρίου στο βήμα.
Κάθε φορά που μιλάει κάτι αξιόλογο έχει να πει. Το πρόσωπό του έχει ταυτιστεί με τον πολιτισμό και την προσφορά στον τόπο μας.
 Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την τεράστια προσφορά του στον τόπο μας, όχι μόνον σαν συγγραφέας, αλλά και σαν πρωτοψάλτης, και σαν βασικός συντελεστής ίδρυσης της Χορωδίας και τόσων άλλων εκδηλώσεων, που κι εγώ δεν τις θυμάμαι. 
Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να αρχίσω ευχαριστώντας θερμά:

1.     Όλους εσάς που μας τιμάτε με την σημερινή παρουσία σας.
2.     Την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και ειδικότερα τον Πρόεδρό της κ. Λευτέρη Τζόκα, λογοτέχνη, δημοσιογράφο και κριτικό, που για μια ακόμα φορά αγκάλιασε μια πνευματική εκδήλωση σαν την σημερινή στην επαρχία.
3.     Τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο π. Δήμου Θεσπρωτι­κού, που μου ανάθεσε τη σημερινή ομιλία, σ’ αυτή την όμορφη πολι­τιστική εκδήλωση, αφιέρωμα στην πνευματική δημιουργία και στα βιβλία των συμπατριωτών μας.

Η σημερινή εκδήλωση μας δίνει, για μια ακόμη φορά την ευκαιρία, να γνωρίσουμε από κοντά τα βιβλία τους, να τα πιάσουμε στα χέρια μας, να τα ξεφυλλίσουμε και να πληροφορηθούμε για τους συγγραφείς τους.
Κύριος ομιλητής είναι ο Λαοκράτης Βάσσης. Θεωρώ άκρως τιμητικό να συνυπάρχω ως ομιλητής με τον φίλο Λαοκράτη, ο οποίος είναι αρκε­τά γνωστός σε μας εδώ, στην περιοχή μας, αλλά και στην άλλη Ελλάδα, αφού ο διαλεχτός συμπατριώτης μας έχει επιβληθεί με το σπαθί του  και την αξία του στον κόσμο του Πνεύματος, στο χώρο της Παιδείας και των Γραμμάτων, ως εγκρατέστατος φιλόλογος, βαθυστόχαστος ερευνητής και διανοητής και συγγραφέας αξιολογότατων βιβλίων.
Έχει όμως, πέρα απ’ αυτά κι ένα άλλο χάρισμα ο Λαοκράτης. Είναι και συναρπαστικός ομιλητής, που μιλώντας, πάντα, κατορθώνει να αιχμαλωτίζει το ακροατήριο και να κερδίζει την εσώψυχη διάθεσή του. Θα τον απολαύσουμε στη συνέχεια. Δικαιολογημένη, λοιπόν, η α­μηχανία μου, όταν ξέρω πως θα με διαδεχθεί στο βήμα και στο λόγο ένας Λαοκράτης Βάσσης.

Ο Χαιρετισμός του προέδρου του Συλλόγου κ. Νικολάου Νίκου

Ο Χαιρετισμός του προέδρου του Συλλόγου κ. Νικολάου Νίκου ήταν ο εξής:
Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας
Κύριοι αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι
Εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων
Κυρίες και Κύριοι
Σας καλωσορίζομε στη σημερινή μας εκδήλωση.
Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τη Λακκιώτικη πνευματική δημιουρ­γία και ειδικότερα, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, να τιμήσουμε τους Λακκιώτες συγγραφείς και να παρουσιάσουμε τα βι­βλία τους.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νικολάου Νίκος στο βήμα.
Στις θέσεις του προεδρείου: ο Γεώργιος Γιάννος στο μέσον συντονιστής, δεξιά του ο Λαοκράτης Βάσσης και αριστερά του ο Τάκης Παπαδημητρίου.
Προσπαθήσαμε να εντοπίσομε όσα βιβλία έχουν εκδοθεί από συγγρα­φείς με Λακκιώτικη καταγωγή.
Συγκεντρώσαμε ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, που συνιστούν μια εξαι­ρετική συνεισφορά στην πνευματική δημιουργία του τόπου μας.
Μας λείπουν ακόμη πολλά. Ζητάμε την κατανόησή σας γι’ αυτό αλλά και τη βοήθειά σας για τη συμπλήρωση του καταλόγου.
Όλη αυτή η πνευματική δραστηριότητα παρατηρείται κυρίως τα τελευ­ταία 50 χρόνια.
Μέχρι τη δεκαετία του ’60, καθώς η περιοχή μας είναι απομονωμένη γεωγραφικά και συγκοινωνιακά, μακριά από τα αστικά κέντρα, και λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πολύ λίγα παιδιά είχαν την οικονομική δυ­νατότητα να παρακολουθήσουν Γυμνάσιο, μακριά από το σπίτι τους, στην Πρέβεζα ή την Άρτα.
Η κατάσταση άλλαξε ριζικά μετά την απόφαση του αείμνηστου δη­μάρχου Καλδάνη να ιδρύσει το Γυμνάσιο Θεσπρωτικού, σαν παράρτημα αρχικά του Γυμνασίου Πρέβεζας, που λειτουργούσε με την οικονομική συνεισφορά των μαθητών.
Μετά την ίδρυση του Γυμνασίου σχεδόν όλα τα παιδιά, όσα τουλάχι­στον έπαιρναν τα γράμματα, όπως έλεγαν τότε, μετά από εισαγωγικές ε­ξετάσεις συνέχιζαν την εκπαίδευση στο Γυμνάσιο και στη συνέχεια σε κάποιο Πανεπιστήμιο.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακολούθησε μια εκπαιδευτική και μορ­φωτική άνθηση, με το ποσοστό των πτυχιούχων να ανεβαίνει συνεχώς και σε όλους τους τομείς της επιστήμης.
Οι εκπαιδευτικοί για παράδειγμα από την περιοχή μας, για τους οποί­ους έχομε μια εικόνα, είναι πολλές εκατοντάδες και στελέχωσαν και στε­λεχώνουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Έτσι ακολούθησε και μια έντονη συγγραφική δραστηριότητα με ποικί­λα θέματα. Ενδεικτικά τα Λακκιώτικου ενδιαφέροντος βιβλία ξεπερνούν τα 100.
Θεωρούμε χρέος μας, όλη αυτή την πνευματική δημιουργία που είναι διάσπαρτη και εν πολλοίς άγνωστη, να καταγραφεί, να προβληθεί, να γί­νει γνωστή και προσβάσιμη σε κάθε μελετητή ή απλό αναγνώστη.
Έχουμε συγκεντρώσει ήδη ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων. Συγκεντρώνο­με τα πάντα χωρίς να αξιολογούμε και να κρίνομε την ποιότητα κάθε βι­βλίου.
Σεβόμαστε τον κόπο, τον αγώνα και την αγωνία του κάθε συμπατριώ­τη μας που έχει το κουράγιο να καταθέσει σε κάποιο κείμενο τις σκέψεις, τα πορίσματα κάποιων ερευνών ή απλά τις ιδέες του.
Και βέβαια, πιστεύομε ότι το βιβλίο παρά τα υποκατάστατα που προ­σφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, τηλεόραση, internet κ.λπ. δεν πρόκειται να χάσει την αξία του σαν μέσο ενημέρωσης, μόρφωσης και διαπαιδαγώ­γησης.
Μπορείτε να δείτε και να ξεφυλλίσετε όσα βιβλία καταφέραμε να συ­γκεντρώσομε στο πίσω μέρος της αίθουσας.
Στη συνέχεια η έκθεση θα μεταφερθεί σε κεντρικό σημείο της αγοράς, στο χώρο που είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσει η Σοφία Τζιάκου, όπου θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 16 Αυγούστου.
Απώτερος στόχος μας είναι να προσπαθήσομε να δημιουργήσομε μια βιβλιοθήκη με ό,τι έχει εκδοθεί από συγγραφείς με Λακκιώτικη καταγω­γή και να την ενημερώνομε συνεχώς με κάθε νέα έκδοση.
Ξεκινήσαμε ένα έργο που μας φαινόταν απλό. Τελικά δεν ήταν καθό­λου εύκολο και θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο ακόμα για να πούμε ότι το ολοκληρώσαμε.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν να πραγματο­ποιηθεί αυτή η εκδήλωση:
·        την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και τον πρόεδρό της Λευτέρη Τζό­κα που υιοθέτησε αυτή την ιδέα και την υποστήριξαν σαν συνδιοργα­νωτές.
·        το Δήμο Ζηρού που είναι αγωγός σε όλες μας της εκδηλώσεις.
·        τους εκλεκτούς ομιλητές μας, το Λαοκράτη Βάσση και τον Τάκη Πα­παδημητρίου.
·        το δάσκαλο και μουσικό Βασίλη Πνευματικό που θα τον απολαύσου­με στα μουσικά διαλείμματα.
·        τους Διευθυντές Γυμνασίου και Λυκείου που μας παραχώρησαν αυτή τη φιλόξενη αίθουσα.
·    τη Σοφία Τζιάκου που αφιλοκερδώς παραχώρησε το χώρο για την έκ­θεση των βιβλίων.
·        τους συγγραφείς που μας παραχώρησαν τα βιβλία τους.
·        και βέβαια όλους εσάς που είστε σήμερα μαζί μας
Κλείνοντας θα ήθελε να πω ότι ο αριθμός των βιβλίων που συγκε­ντρώσαμε αναδεικνύει το μεγάλο πνευματικό έργο που έχει συντελεστεί στη μικρή μας Λάκκα.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που έχει να επιδείξει η Λάκκα.
Πάρα πολλοί συμπατριώτες μας διαπρέπουν σε διάφορους τομείς του πολιτισμού και της επιστήμης.
Αυτό το σπουδαίο πνευματικό και επιστημονικό δυναμικό θα έπρεπε ίσως να απασχολήσει τη δημοτική μας αρχή. Πιστεύομε ότι θα μπορούσε ο Δήμος να το καταγράψει, να το αναδείξει, να το τιμήσει, αλλά και να το αξιοποιήσει, γιατί όλοι προσφέρονται να βοηθήσουν την ιδιαίτερη πατρί­δα τους.

Ευχαριστώ