Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Κορνήλιος Καστοριάδης- Κώστας Παπαϊωάννου, δυο φιλόσοφοι του " Mataroa"


Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
                                 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                       
                                   Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  10  Φεβρουαρίου  2016  και  ώρα  14 : 30΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  δαπάνης  ηχητικής  κάλυψης  επετειακών  εκδηλώσεων  έτους  2016.
3.           Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  συλλόγους. 
4.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
5.           Αποδοχή  ποσού  43.260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2016  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.
6.           Έγκριση  πρόσληψης  τακτικού  προσωπικού  στο  Δήμο  Ζηρού.
7.           Αποδοχή  ενός  ( 01 )  Φοιτητή  του  τμήματος  Εκπαιδευτικών  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Εκπαιδευτικών  Ηλεκτρονικών  Μηχανικών,  για  την  πραγματοποίηση  της  πρακτικής  του  άσκησης  στο  Δήμο  Ζηρού.  
8.           Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  εργασιών – υπηρεσιών  για  το  οικονομικό  έτος  2016.
9.           Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  προμηθειών  για  το  οικονομικό  έτος  2016.
10.       Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  το  οικονομικό  έτος  2016.
11.       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών για το οικονομικό έτος 2016.
12.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας ».  
13.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος. 
14.       Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  παραλαβή  έργων  που  εκτελέστηκαν  στις  εγκαταστάσεις  της  Παιδόπολης  Ζηρού  από  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας.  
15.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                  « Αποκατάσταση  ζημιών  στο  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  Ζηρού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας,  εξαιτίας  επικίνδυνων  καιρικών  φαινομένων ».
16.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Αντικατάσταση κεντρικού  αγωγού  ύδρευσης  από  τη  θέση ‘’ Παρίσι ‘’ της  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου έως  τη  δεξαμενή  ‘’ Γκιρόδα ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παπαδατών  Δήμου  Ζηρού ».
17.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού. 
    Ο  Πρόεδρος 

                                                                                        Χρήστος  Χασίδης 

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Tην  Δευτέρα  25  Ιανουαρίου  2016  και  ώρα  19 : 00  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιοτου  Δήμου Ζηρού  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  σταθερών  δαπανών  και  δαπανών  πάγιου  χαρακτήρα  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
3.         Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  αντιμετώπιση  δαπάνης  πρωτοχρονιάτικης  πίτας  των  υπαλλήλων  του  Δήμου  Ζηρού.
4.           Έγκριση  ανοίγματος  νέου  λογαριασμού  ( όψεως )  στην  Εθνική  Τράπεζα  για  την  εξόφληση,  εκ  μέρος  των  οφειλετών,  πάσης  φύσεως  οφειλών  προς  το  Δήμο  Ζηρού.  
5.           Επιστροφή  ποσού – διόρθωση  καρτέλας  με  αριθμό  13512  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού  και  χρέωση  του  αντίστοιχου  ποσού  στην  καρτέλα  με  αριθμό  13659.
6.           Ανακατάταξη  τμήματος  της  υφιστάμενης  Εθνικής  οδού  ( 5 )  από  « Γέφυρα  Καλογήρου »  έως  πρώην  Στρατόπεδο  « ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ »  και  ένταξη  αυτού  στο  τριτεύον  εθνικό  δίκτυο.
7.           Τροποποίηση  της  αριθ.  165/2015  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Έγκριση  καθορισμού  τιμής  μονάδας  για  την  αποζημίωση  των  ιδιοκτησιών  λόγω  διάνοιξης  της  οδού  Ταγματάρχου  Βελισσαρίου ».
8.           Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  κτιρίου  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Ανωγείου  στην  Αδελφότητα  Ανωγειατών  « Ο  ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ »  για  την  ίδρυση  Λαογραφικού  Μουσείου – εκθεσιακού  χώρου.
9.           Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  των  κτιρίων,  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Παπαδατών  και  πρώην  Παιδικού  Σταθμού,  στον  Μορφωτικό  Εκπολιτιστικού  Σύλλογο  Παπαδατών  Πρέβεζας  « Ο  Άγιος  Κοσμάς »,  για  την  δημιουργία  Πνευματικού  Κέντρου  στο  πρώτο  κτίριο,  καθώς  και  τη  λειτουργία – δραστηριότητες  του  συλλόγου  στο  δεύτερο.
10.       Αποδοχή  παραίτησης  τακτικού  αιρετού  μέλους,  προερχόμενου  από  την  μειοψηφία,  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  « ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ » ( Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ )  και  ορισμός  νέου  μέλους.
11.       Έγκριση  τοπικού  σχεδίου  διαχείρισης  αστικών  στερεών  αποβλήτων  Δήμου  Ζηρού.                            
12.       Εξέταση  αιτήματος  Αθανασόπουλου  Θεοδώρου  του  Χρήστου  για  ανταλλαγή  δημοτικής  έκτασης  με  ιδιοκτησία  του  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γυμνοτόπου  Δήμου  Ζηρού. 
13.       Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  εργασιών  για  τις  οποίες  απαιτούνται  ειδικές  γνώσεις,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  67  του  Π. Δ. 28/1980.
14.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
15.       Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής  Μακεδονίας  για  τη  σύνταξη  μελέτης  και  εκτέλεση  του  έργου :  « Προστασία  και  ανάδειξη  Δημόσιου  περιαστικού  Δάσους  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού », εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μελών  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.   
16.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ». 
17.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Πυροπροστασία  Δάσους  Ζηρού ».
18.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Ανωγείου  Δ. Ε. Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ». 

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Ο Σύλλογος Αποδήμων Θεσπρωτικού Αθήνας έκοψε την Πίτα του, την Κυριακή 17 Ιαναουαρίου 2016, στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών

http://romiazirou.blogspot.gr/


Παρουσία δεκάδων αποδήμων Λελοβιτών της Αττικής, έγινε και φέτος η καθιερωμένη κοπή της Πίτας του Συλλόγου Αποδήμων Θεσπρωτικού Αθήνας, στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών, την Κυριακή το πρωί 17 Ιανουαρίου 2016.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού Αχιλλέας Ρίζος, ο δημοτικός σύμβουλος, προερχόμενος από την αντιπολίτευση του Δήμου Ζηρού Γιώργος Γιάννος, εκ μέρους της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος ο Αντιπρόεδρος Κώστας Κωνής και το μέλος του Δ.Σ.  Χριστόφορος Ευθυμίου, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Παππαδιωτών ΠρέβεζαςΧρήστος Κόλλιας και  μέλη των Δ.Σ., του Συλλόγου Φιλιππιαδιωτών Αττικής, της Αδελφότητας Ασσιωτών Αθήνας και του Συλλόγου Αποδήμων Νικολιτσίου Πρέβεζας.


Xαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος του Συλλόγου Θοδωρής Σιώρος, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στις δράσεις του Συλλόγου και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δ.Σ., κύρια οικονομικά, από την έλλειψη βοήθειας, λόγω της οικονομικής κρίσης. 


Ακολούθησε χαιρετισμός του κυβερνητικού βουλευτή Πρέβεζας Κώστα Μπάρκα, που αναφέρθηκε στο έργο της κυβέρνησης για την Ήπειρο και την Πρέβεζα.


Κατόπιν χαιρέτησε την εκδήλωση ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού Αχιλλέας Ρίζος, που αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Ζηρού Νίκου Καλαντζή, αναφέρθηκε στις ενέργειες και δράσεις της δημοτικής αρχής, για την Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού.


Ο Αντιπρόεδρος της ΠΣΕ στον σύντομο χαιρετισμό του, αφού συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο για το πλούσιο και αποτελεσματικό έργο του, τόνισε την αξία της προσφοράς τους στην δύσκολη αυτή περίοδο της κρίσης. Τους κάλεσε, σε συνεργασία με την ΠΣΕ να προωθήσουν παραπέρα τις δράσεις τους, δηλώνοντας ότι η κορυφαία αποδημική οργάνωση των Ηπειρωτών θα είναι δίπλα τους. Ακόμη αναφέρθηκε στα προβλήματα που απασχολούν σήμερα την πατρώα γη και που έχουν να κάνουν με την υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου των Ηπειρωτών εξαιτίας της κρίσης, με την μεγάλη αύξηση της ανεργίας, που οδηγεί την 'Ήπειρο να είναι πρώτη σε ποσοστό ανέργων πανελλαδικά, την αύξηση της εγκληματικότητας στην περιοχή, από την ελλειπή φρούρηση των παραμεθορίων περιοχών και την μεγάλη ανασφάλεια που έχει καταλάβει τους κατοίκους, εξαιτίας της δράσης των λαθρέμπορων ναρκωτικών και της παρεμβατικής συμπεριφοράς των λαθρομεταναστών, που εισέρχονται από την Αλβανία. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και δράσεις της ΠΣΕ για τους κατοίκους της Ηπείρου, σε αυνεργασία με το αποδημικό κίνημα και τους τοπικούς φορείς της Ηπείρου. Τέλος, κάλεσε τους παρευρισκόμενους να παραστούν, στην μεγάλη εκδήλωση της Ηπειρώτικης Αποδημίας, ''Ηπειρώτικο πολυθέαμα 2016'', που διοργανώνει η ΠΣΕ, στο στάδιο του Ταεκβοντό, στο Φαληρικό Δέλτα, το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Μαρτίου 2016.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ηπειρωτών Λάκκας Σουλίου Βαγγέλης Παππάς και ο πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας Θεσπρωτικού.


Τέλος χαιρετισμό απηύθυνε  ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Γιάννος, εκ μέρους της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζηρού.Με την ολοκλήρωση των χαιρετισμών ακολούθησε η κοπή της Πίτας.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε εποικοδομητική συζήτηση για το μέλλον του Αστυνομικού Τμήματος Θεσπρωτικού.

Στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν ηπειρώτικα εδέσματα, ηπειρώτικες πίτες και γλυκά.

 Στη συνέχεια, ακολούθησε η ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου και η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.Και του χρόνου με υγεία και καλύτερες οικονομικές συνθήκες για τον Σύλλογο και τον Ελληνικό λαό.

Φωτο: Χριστόφορος Ευθυμίου