Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

«Ευκαιρίες για νέες καινοτόμες καλλιέργειες στην περιοχή Θεσπρωτικού»

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
«Ευκαιρίες για νέες καινοτόμες καλλιέργειες στην περιοχή Θεσπρωτικού», 
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30 π.μ., στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός σύλλογος της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού, με τη συνεργασία του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ζηρού & της Περιφέρειας Ηπείρου, ΠΕ Πρέβεζας.

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα   15  Απριλίου  2016 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                    
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  20  Απριλίου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
3.           Έγκριση  και  διάθεση  ποσού  για  ηχητική  κάλυψη  και  ενοικίαση  τραπεζοκαθισμάτων  για  το  πολιτιστικό  Καλοκαίρι  2016. 
4.           Αποδοχή  ποσού  22.900,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου :                     « Αντικατάσταση  στέγης – αναβάθμιση  Δημοτικού  Σχολείου  Ανωγείου ». 
5.           Αποδοχή  ποσού  15.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου :                     « Ολοκλήρωση  κατασκευής  μονοπατιού  προς  την  τρύπα  του  Αγιώργη  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού ». 
6.           Έγκριση  απ΄ ευθείας  ανάθεσης  για  την  προμήθεια  ειδών  Αρτοποιείου,  προϋπολογισμού  4.823,45 €, ( ομάδα Γ  του  διαγωνισμού με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων  για  το  έτος  2016  του  Δήμου  Ζηρού  και  του  Οργανισμού  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού » )  μετά  από  τέσσερις  άγονους  διαγωνισμούς. 
7.           Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2015.
8.           Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2015.
9.           Έγκριση  της  αριθ.  02/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2015.
10.       Έγκριση  της  αριθ.  02/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2016.
11.       Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  λογαριασμών  ύδρευσης  Δημοτικής  Ενότητας  Θεσπρωτικού  και  Κρανέας  Α΄ εξαμήνου  έτους  2015.   

12.       Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Συντήρηση – επισκευή  παρόδων  της 10ης επαρχιακής  οδού »,  προϋπολογισμού  25.000,00 €,  έγκριση  σύναψης  νέας  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  νέας  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου.
13.       Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Μελιανών  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  24.600,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.   
14.       Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Ύδρευση  οικισμού  Φανερωμένης  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  24.600,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.   
15.       Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Προμήθεια  σωλήνων  πολυαιθυλαινίου  ΡΕ  Φ 90/16  Atm  για  το  Δήμο  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  45.000,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.   
16.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                            « Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  για  τους  οικισμούς  Κομποτίου,  Αγίου  Νικολάου  και  Σελλάδων  ( του τ.  Δήμου  Κομποτίου )  και  των  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου  ( του  τ.  Δήμου  Πέτα )  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  Νομού  Άρτας  Περιφέρειας  Ηπείρου ».  
17.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας ».
18.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
19.       Εξέταση  ένστασης  κατά  του 2ου ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».  
20.       Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».  
21.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Ανωγείου  Δ. Ε.  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».
22.       Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Ανωγείου  Δ. Ε.  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».  
23.       Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Επέκταση δικτύου αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».  
24.       Καθορισμός  εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016. 
25.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Κατασκευή   συνδέσεων  παροχών  αποχέτευσης  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού ».
26.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.
                                                                                                Ο  Πρόεδρος                                                                                                                        

                                                                                       Χρήστος  Χασίδης 

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Φράγμα πολλαπλού σκοπού σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στις Παπαδάτες Π.Ε. Πρέβεζας – Επιστολή Καλαντζή σε Σπίρτζη


Φράγμα πολλαπλού σκοπού σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στις Παπαδάτες Π.Ε. Πρέβεζας – Επιστολή Καλαντζή σε Σπίρτζη
Με επιστολή του προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ (Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), Χρήστο Σπίρτζη, ο Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής, ζητά να βοηθήσει η Κυβέρνηση στην εκπόνηση των μελετών για την κατασκευή φράγματος πολλαπλού σκοπού (αρδευτικό-ύδρευσης-αντιπλημμυρικό-παραγωγής ενέργειας) στις Παπαδάτες Π.Ε. Πρέβεζας.
Πρόκειται για ένα έργο που σύμφωνα με το Δήμαρχο Ζηρού θα εξασφαλίζει την αντιπλημμυρική προστασία της πεδιάδας Μπόιδα-Μαυρή και θα καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες του Δήμου Ζηρού.
Ο κ. Καλαντζής ζητά από τον κ. Σπίρτζη να χρηματοδοτηθεί η βασική μελέτη από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2016 και να χαρακτηριστεί το έργο ειδικό και σημαντικό μεγάλο έργο εθνικού επιπέδου.

Δείτε παρακάτω την επιστολή:
fragma1
fragma2
fragma3
http://www.atpreveza.gr/

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ‏ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΣΤΙΣ 17-04-2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Εκδήλωση για την ελαιοκομία της Ηπείρου


Εκδήλωση για την ελαιοκομία της Ηπείρου         image                                                                                       


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, σε συνεργασία με την Άξιον Εκδοτική, οργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση - ανοικτή συζήτηση με θέμα:

«Η ελαιοκομία ως μοχλός ανάπτυξης της γεωργίας της Ηπείρου».
image
Θα διεξαχθεί την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, ώρα 15:30 μμ. στην αίθουσα της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (Κλεισθένους 15, Αθήνα, τηλ.: 210 3243822).

Ο αν. Υπουγρός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης θα κηρύξει την έναρξη.

Θα επακολουθήσει σύντομη παρουσίαση του βιβλίου «Προοπτική ανάπτυξης της ελαιοκομίας της Ηπείρου στο πλαίσιο της ανοικτής αγοράς της Ελλάδας και του κόσμου», από τον κ.  Βασίλη Ζαμπούνη, γεωργοοικονομολόγο.

Στρογγυλό τραπέζι με ομιλητές:

Α΄ Πάνελ

- Τασούλας Κωνσταντίνος, βουλευτής Ιωαννίνων (ΝΔ), πρ. Υπουργός
- Τζουμάκας Στέφανος, πρ. βουλευτής και Υπουργός Γεωργίας, ΠΑΣΟΚ
- Τσίρκας Βασίλης, βουλευτής Άρτας (ΣΥΡΙΖΑ)
- Κασαπίδης Γιώργος, βουλευτής Κοζάνης (ΝΔ), Υπεύθυνος Αγροτικού τομέα ΝΔ
- Κατέρης Ιωάννης, αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου (θεματικός: αγροτικής ανάπτυξης)

Β΄ Πάνελ

- Μάνος Γιώργος, γεωπόνος, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου
- Γάτσιος Τάσος, γεωπόνος ΔΑΟΚ Πρέβεζας, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου και Ιόνιων Νήσων
- Κολιός Νίκος, χημικός, υπεύθυνος εργοστασίων Άρτας Intercomm
- Μπαρούχας Παντελής, γεωπόνος - εδαφολόγος, επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
- Παρόλας Βασίλης, Δ/ντής ΑΣ Θεσπρωτίας, αντιπρόεδρος COGECA, μέλος ΔΣ GAIA Επιχειρείν


Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με το κοινό και η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τσιπουράκι και κεράσματα προϊόντων της Ηπείρου.


image


Πρόσβαση:

H Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος βρίσκεται πολύ κοντά στη στάση του Ηλεκτρικού & του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ.
Το κοντινότερο parking βρίσκεται στις οδούς Σοφοκλέους & Αθηνάς, ανοικτό έως τις 22:00.
---------------------------------------------------------
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ΑΞΙΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
Ξενοφώντος 15α, Αθήνα. Τηλ. : 210 3210621                                          

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Αυξημένο το ενδιαφέρον για τη δράση «Let’s Do It Greece». Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8.4.2016Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής από συλλόγους, φορείς αλλά και ομάδες εθελοντών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εθελοντική καμπάνια «Let’s Do It Greece», στην οποία συμμετέχει για πρώτη φορά ο Δήμος Ζηρού.
Υπενθυμίζουμε ότι η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Απριλίου, ενώ θα προηγηθεί η σχολική εβδομάδα «Let’s Do It Greece» από 11 έως 15 Απριλίου, στην οποία θα συμμετάσχουν τα Σχολεία του Δήμου μας.
Υπενθυμίζουμε ότι η εθελοντική καμπάνια «Let’s Do It Greece», περιλαμβάνει την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων καθώς και τον εξωραϊσμό και την αισθητική αναβάθμιση πολλών και διαφορετικών σημείων του Δήμου, τα οποία ήδη 'υιοθετούνται' από συλλόγους και φορείς για τον καθαρισμό και καλλωπισμό τους.
Η συνάντηση των συμμετεχόντων στη δράση για την παραλαβή εξοπλισμού, έχει οριστεί για την Κυριακή 17 Απριλίου στις 10 το πρωί. Για τη Φιλιππιάδα η συνάντηση θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλατεία Γεννηματά), ενώ για το Θεσπρωτικό και τις Τοπικές Κοινότητες τα σημεία συνάντησης θα οριστούν τις επόμενες ημέρες, όποτε και θα ανακοινωθούν.
Όσοι δεν έχουν δηλώσει ακόμη συμμετοχή και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δράση, είτε είναι σύλλογοι ή φορείς είτε ομάδες εθελοντών ή και απλοί πολίτες, μπορούν να το κάνουν επικοινωνώντας με τον Δήμο Ζηρού στο τηλ. 2683 360600.  

Το συντονισμό της δράσης έχουν ο αντιδήμαρχος εθελοντισμού κ. Γκάρτζιος, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και καθημερινότητας κ. Παπαβασιλείου και η δημοτική σύμβουλος κα Γεωργάνου

Καλλιέργεια μπάμιας στην Λάκκα

Δράκος Χαράλαμπος
Την Τρίτη, στις 5 Απριλίου βρεθήκαμε στο Πολυστάφυλλο. Μας είχε καλέσει ο πρώην βουλευτής κ. Καραμούτσος Σπύρος για να ακούσουμε μια ομιλία γεωπόνων από την εταιρία «Μπάρμπα-Στάθης».
Έτσι ξεκινήσαμε και βρεθήκαμε στην ταβέρνα-κέντρο κάτω στην γέ­φυρα Μπακόλα, δίπλα ακριβώς από το ποτάμι του Αχέροντα. Ένα υπέ­ροχο τοπίο όπου ενώνονται-συμβάλλουν οι δύο μεγάλοι παραπόταμοι του Αχέροντα: ο ένας παραπόταμος που πηγάζει από τις πηγές στο Σι­στρούνι κι έρχεται δυτικά από τα βουνά του Σουλίου, ενώ ο άλλος παρα­πόταμος έρχεται από τα αντολικά, από την Ολύτσικα ή όρος Τόμαρος.
Το τοπίο ήταν εξαιρετικά όμορφο και δυνατό συγχρόνως. Τα νερά του μυθικού Αχέροντα ήταν κατακάθαρα και κυλούσαν ήσυχα προσδίδοντας και μεταφέροντας με την ησυχία τους αυτή στον άνθρωπο μια σπάνια ει­κόνα ξεκούρασης και γαλήνης.

Στις 12:00΄η ώρα εκεί ήρθαν οι δύο γεωπόνοι της παραπάνω εταιρίας.
Το αντικείμενο της ομιλίας και συζήτησης ήταν η καλλιέργεια της μπάμιας.
Αυτοί ανέφεραν τα εξής:
Η μπάμια είναι μια καλλιέργεια που δεν έχει πολλά έξοδα, αλλά αφή­νει ένα κέρδος για να ζήσει μια οικογένεια. Έχει όμως πολύ δουλειά, α­φού κάθε μέρα χρειάζεται μάζεμα-συγκομιδή.
Ο Μπάρμπα-Στάθης (Μ.Σ.) παίρνει ελληνικά προϊόντα και μόνον όταν αυτά δεν υπάρχουν τότε τα αναζητεί από την εξωτερική αγορά.
Ο πιο νέος γεωπόνος είπε: «Κανένας δεν  θα μας σώσει. Μόνοι μας θα σωθούμε. Πώς; Παράγοντας».
Η γεωργία στην Ελλάδα είναι παραμελημένη.
Ένα τουρισμό και έναν πρωτογενή τομέα έχουμε στην Ελλάδα.
Μπάμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει μόνον η Ελλάδα, την οποία και εξάγει κιόλας. Γι’ αυτό όσο παραγωγή υπάρχει, όλη απορροφάται, επειδή ο Μ.Σ. κάνει κι εξωγωγές συγχρόνως προς την Ε.Ε.
Η μπάμια δεν αφήνει μεγάλα κέρδη, αλλά αφήνει ένα καλό εισόδημα για να ζήσει όλη η οικογένεια.
Η μπάμια έχει πολύ λίγα έξοδα, έχει φτηνό κόστος παραγωγής, αλλά έχει πολύ εργασία στην συγκομιδή, στο μάζεμα των καρπών της.
Ο Μ.Σ. ασχολείται αυτή την εποχή με μπάμιες, αργότερα με μπρόκο­λα, με σπαράγγια, με φασολάκια κ.λπ.

Για την σημερινή συζήτηση όμως επιλέχθηκε η καλλιέργεια της μπά­μιας, επειδή έχει ελάχιστο κόστος παραγωγής, δεν θέλει πολλά νερά και λιπάσματα και φάρμακα, αλλά το μειονέκτημά της είναι ότι θέλει κάθε μέρα μάζεμα την εποχή της παραγωγής. Επομένως, μπορεί να την καλ­λιεργήσει ο καθένας. Επίσης, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει μπάμιες και μόνη εξαγωγός χώρα της Ε.Ε. είναι η Ελλάδα. Επομένως, έχει προο­πτικές και για εξαγωγή και δεν υπάρχει θέμα διάθεσής της.

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή:

Σπορά. Η μπάμπια σπέρνεται τον Απρίλιο. Σπέρνεται γραμμικά, με μηχανή, γύρω στις 15 Απρίλη. Ο καλύτερος χρόνος για να σπαρθεί είναι όταν αρχίζει να ζεσταίνεται η γη, κι ένας πρακτικός τρόπος για να το κα­ταλάβει κανείς καλύτερα αυτό είναι όταν βγαίνει η κωλοφωτιά (πυγολα­μπίδα).
Φυτό από φυτό απέχει πέντε (5) πόντους, ενώ γραμμή από γραμμή α­πέχει εβδομήντα (70) πόντους. Φυτεύεται σε 2-5 εκατοστά βάθος.
Η σπορά γίνεται με μηχανή.
Για κάθε στρέμμα χρειαζόμαστε ενάμισυ (1,5) κιλά σπόρο, τον οποίο σπόρο τον φέρει ο Μ.Σ. γιατί τον δίνει σε χαμηλή τιμή. Ο σπόρος αυτός κοστίζει οκτώ (8) ευρώ το κιλό.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

“Ναι” στη δράση «Let’s Do It Greece» είπαν οι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων στο Θεσπρωτικό

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1.4.2016
Μετά τους εκπροσώπους συλλόγων, φορέων και εθελοντών της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας και των Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής “ναι” στην εθελοντική καμπάνια «Let’s Do It Greece», είπαν και οι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της Δ.Ε. Θεσπρωτικού, ανταποκρινόμενοι θετικά στο κάλεσμα του Δήμκου Ζηρού.
Σε συνάντηση που έγινε το βράδυ της Πέμπτης 31 Μαρτίου, σε αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Θεσπρωτικού, οι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της περιοχής, συμφώνησαν να υποδείξουν χώρους καθαρισμού και να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις. 
Στους παραβρισκόμενους μίλησαν για τους σκοπούς και τον συντονισμό των δράσεων ο αντιδήμαρχος εθελοντισμού κ. Γκάρτζιος και ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και καθημερινότητας κ. Παπαβασιλείου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμη ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χασίδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πάντος και Γιάννος, οι κες Ξώνα και Καραπάνου, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Θεσπρωτικού κ. Μήτσης, ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού -Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσπρωτικού κ. Νικολάου κ.ά.
Στο περιθώριο της συνάντησης συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και το περιβάλλον.