Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

ΠΕΕΚΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΕ ΖΗΡΟΥ

Δελτίο τύπου
Το Παράρτημα Ηπείρου της ΠΕΕΚΠΕ σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας-Πραμάντων και το Δήμο Ζηρού πραγματοποίησε το Σάββατο 26-11-2011 στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Ζηρού ημερίδα με θέμα: «Μορφές ανάπτυξης τοπικών κοινωνιών και ο ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Η ανάγκη για την ύπαρξή τους» Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη του ρόλου που μπορούν να παίξουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην βιώσιμη ανάπτυξη υποβαθμισμένων αγροτικών-κτηνοτροφικών περιοχών που διαθέτουν στοιχεία με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, όπως είναι για την περιοχή της Φιλιππιάδας η λίμνη του Ζηρού.  Η εκδήλωση αποτελεί έκφραση της αγωνίας των τοπικών φορέων και των διοργανωτών της εκδήλωσης για την επαναλειτουργία του Κ.Π.Ε. Ζηρού αλλά και των υπολοίπων ΚΠΕ της Ηπείρου που ως γνωστόν τελούν υπό αναστολή λειτουργίας από τον Σεπτέμβριο του 2011. Τα παραπάνω αναφέρθηκαν στο άνοιγμα της εκδήλωσης από την Πρόεδρο του Παραρτήματος Ηπείρου της ΠΕΕΚΠΕ κ. Νάστου Μαριάννα.
Στην εκδήλωση διαβάστηκε χαιρετισμός της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης κ. Φιλιώ Νόκα-Ζαράχη, όπου αναφέρθηκε ο σημαντικός ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών. Επίσης, τονίστηκε ότι: «η
πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ήταν πάντα  να παραμείνει εν ενεργεία το ΚΠΕ Ζηρού λόγω της σημαντικής προσφοράς του  στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Έχει σταλεί αίτημά μας με συγκεκριμένες αιτήσεις που έγιναν από εκπαιδευτικούς και που πέρασε ομόφωνα από το υπηρεσιακό μας συμβούλιο προκειμένου το εν λόγω ΚΠΕ να στελεχωθεί με έμπειρο προσωπικό. Η τελική απόφαση όμως θα ληφθεί από το ΥΠΔΒΜΘ.».
Στην ημερίδα παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν:
Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Γιολδάσης, ο οποίος αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δήμου για τη συντήρηση και  αξιοποίηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων  για τη λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στην ανάγκη επαναλειτουργίας του.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου κ. Παντελής Κολόκας, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου με αερομεταφορέα της Κύπρου με σκοπό την επίσκεψη μαθητών της Κύπρου στα Κ.Π.Ε. της Ηπείρου, προϋπόθεση για την οποία είναι η λειτουργία του συνόλου των Κ.Π.Ε. της Ηπείρου.
Παραβρέθηκαν επίσης, ο Προϊστάμενος Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμ. και Β/θμιας Εκπ/σης Άρτας, ο Πρόεδρος Συλλόγου Εκπ/κων Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις στις οποίες παρουσιάστηκε η εμπειρία από τη συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κ. Μπαρέλος Δημήτρης στην εισήγησή του με θέμα «Βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» αναφέρθηκε στα ευαίσθητα οικοσυστήματα του Αμβρακικού, στην ανάγκη να ενταθούν οι δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην περιοχή καθώς και οι προσπάθειες για την εφαρμογή πρακτικών ήπιας διαχείρισης σε ότι αφορά την αλιεία, τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία κ.λπ.
Η Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Εξεύρεσης Πόρων της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών κ. Μαριάννα Βλάσση, στην εισήγησή της με θέμα  «Η σημασία της παραδοσιακής περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ανάπτυξη-Το παράδειγμα της Πρέσπας»,  αναφέρθηκε στη δημιουργία της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, στο ρόλο της και στις σχέσεις που ανέπτυξε με τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τόνισε «Στα 20 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΠ μία σειρά διαχειριστικών δράσεων συμβάλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και στη σημερινή διαχείριση της περιοχής με μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τόσο τις οικολογικές ανάγκες της περιοχής όσο και την ανάπτυξη. Μέσα από πολυσυμμετοχικές διαδικασίες οι τοπικοί φορείς συνδιαχειρίζονται την περιοχή με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες όλων».
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις εκπαιδευτικών των Κ.Π.Ε. Η π. Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. Κόνιτσας κ. Τσούβαλη Κατερίνα και νυν Δημοτ. Σύμβουλος Κόνιτσας αναφέρθηκε στις δράσεις του Κ.Π.Ε. Κόνιτσας και στην πολύχρονη παρουσία του στην περιοχή.
Ο π. Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Ζηρού κ. Μιλτιάδης Μανίκας αναφέρθηκε στο ιστορικό της περιοχής τα μεταπολεμικά χρόνια και στη σύντομη δράση του Κ.Π.Ε. Ζηρού που τελείως αναίτια οδηγήθηκε στα πρώτα του κιόλας βήματα σε αναστολή λειτουργίας.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε μέσα σε μια οικεία ατμόσφαιρα και έκλεισε με την προσδοκία όλων για την επαναλειτουργία των Κ.Π.Ε. της Ηπείρου.

ΠΕΕΚΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ                                           ΚΠΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ-ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου