Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Εθελοντική δράση για την ανάδειξη του μονοπατιού της Λίμνης Ζηρού


Σήμανση και καθαρισμός του μονοπατιού γύρω από τη Λίμνη Ζηρού έγινε την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2016, από το ΚΠΕ Φιλιππιάδας, τον Ορειβατικό Σύλλογο Πρέβεζας και εθελοντές πολίτες, με στόχο την ανάδειξη της πανέμορφης περιπατητικής διαδρομής και του παλιού μονοπατιού της Λίμνης Ζηρού.
Η διαδρομή αυτή δίνει στον επισκέπτη την ευκαιρία να θαυμάσει τη λίμνη Ζηρού από σημεία πανοραμικής θέας, να περπατήσει μέσα από πευκοδάση, δάση βελανιδιάς, νερόφραξων, δάση αριάς και μακίας βλάστησης.
Απώτερος σκοπός της εθελοντικής δράσης είναι η ενίσχυση του περιπατητικού τουρισμού στο Δήμο Ζηρού και στην ευρύτερη περιοχή του, η οποία έχει την τύχη να προικιστεί από τη φύση με μοναδικά φυσικά οικοσυστήματα.
Ο περιπατητικός τουρισμός δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη για πρόσβαση σε τόπους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους χωρίς να απαιτεί κόστος και παρεμβάσεις στα φυσικά τοπία.
Στην εθελοντική δράση συμμετείχαν: από το ΚΠΕ Φιλιππιάδας (Νάστου Μαριάννα-Υπεύθυνη λειτουργίας ΚΠΕ, Χαριτοπούλου Μαρία, Σταυροπούλου Παρασκευή), από τον Ορειβατικό Σύλλογο Πρέβεζας (Ζέρβας Γιάννης-Πρόεδρος ΕΟΣ Πρέβεζας, Ζιάκας Στέφανος, Τόκας Ευάγγελος), Αγγελική Χατζηαθανασίου-μέλος ΕΟΣ Ιωαννίνων, Ζάψας Λουκάς-εθελοντής πολίτης.
Η δράση θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες ώστε να υπάρξει η όσο το δυνατόν πληρέστερη αποκατάσταση του μονοπατιού για να μπορεί να ενταχθεί στα προγράμματα και στις διαδρομές ορειβατικών-περιπατητικών ή φυσιολατρικών και αθλητικών συλλόγων της Ηπείρου  ή και ευρύτερα.

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  18  Φεβρουαρίου  2016  
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                         
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Φεβρουαρίου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων.
3.           Εξέταση  αιτημάτων  δημοτών  για  διαγραφές – διορθώσεις  χρεώσεων  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
4.           Επιστροφή  χρημάτων  σε  οφειλέτες  του  Δήμου  Ζηρού,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντων.
5.           Έγκριση  της  αριθ.  06/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  της,  οικονομικού  έτους  2016.
6.           Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ             ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ) για  την  τεκμηρίωση  των  εσόδων – εξόδων  αυτής  και  έγκριση  χρηματοδότησής  της  από  το  Δήμο  Ζηρού.
7.           Έγκριση  της  αριθ.  08/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  ίδρυση  Δημοτικού  Καταστήματος  Αλληλεγγύης  Δήμου  Ζηρού  και  του  κανονισμού  λειτουργίας  αυτού.
8.           Αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου  της  ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε.  Ο. Τ. Α. 
9.           Έγκριση  της  αριθ.  15/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  τον  προγραμματισμό  προσλήψεων  τακτικού  προσωπικού  στους  ΟΤΑ  Α΄ και  Β΄ βαθμού  για  το  έτος  2016.
10.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
11.       Καθορισμός εργασιών για την εκτέλεση του  έργου : « Συντήρηση  οδικού  δικτύου  ( δημοτική,  αγροτική  οδοποιία ) »,  προϋπολογισμού  70.000,00 €.   

12.       Τροποποίηση  της  αριθ.  257/2015  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Καθορισμός  εργασιών  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Άμεση  αποκατάσταση  δημοτικής  οδού  παρόδου  της  8ης  επαρχιακής  οδού  ΠΕ  Πρέβεζας  στο  Πολυστάφυλο »,  προϋπολογισμού  20.000,00 € ».
13.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                   « Κατασκευή  χώρων  συλλογής  και  φύλαξης  ανεπιτήρητων  ζώων ».
14.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Έργα  πρόσβασης  στις  αγροτικές  εκμεταλλεύσεις  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας ».
15.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Επισκευές  του  σχολικού  κτιρίου  του  οικισμού  Ηλιοβουνίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  και  Μετατροπή  του  σε  εκθετήριο  χώρο  για  την  ανάδειξη  της  Λαογραφικής  κληρονομιάς ».
16.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Κατασκευή  γηπέδου  5 Χ 5  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας ».
17.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Κατασκευή  γηπέδου  καλαθοσφαίρισης  στον  οικισμό  Ηλιοβούνια ».

     Ο  Πρόεδρος 

                                                                                        Χρήστος  Χασίδης 

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Απολογισμός πεπραγμένων στον Δήμο Ζηρού!


                                                            Φιλιππιάδα 10 Φεβρουαρίου 2016


                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 1493
                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι πρόεδροι, οι εκπρόσωποι και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, οι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων καθώς και όλοι οι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Ζηρού, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, έτους 2015.  
          Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημαρχείο Φιλιππιάδας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΧΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ

Τη συμπαράστασή του στον αγώνα των αγροτών εξέφρασε με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου, σημειώνονται τα εξής:
“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού εκφράζει την πλήρη στήριξη και συμπαράστασή του στα δίκαια και λογικά αιτήματα των αγροτών ενάντια στα μέτρα που προσανατολίζεται να φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση και αφορούν τη φορολόγηση και την ασφάλιση τους.
Σήμερα που η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση είναι προφανές ότι ΔΕΝ μπορούν να προστεθούν νέα μέτρα στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, τα οποία εξυπηρετούν ταμειακές λογικές και μόνο. Μια τέτοια αντιαγροτική και αντιαναπτυξιακή πολιτική είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε πλήρη αποσύνθεση του βασικού παραγωγικού πυλώνα της εθνικής μας οικονομίας.
Ο Δήμος Ζηρού είναι ένας Δήμος αγροτικός, η τοπική οικονομία του οποίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και εξαρτημένη από τον αγροτικό τομέα.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι άνθρωποι της πραγματικής παραγωγής, οι οποίοι μοχθούν 365 ημέρες το χρόνο ακατάπαυστα, είναι μεγάλα.
Πέρα από τα στοιχεία της φύσης έχουν ν' αντιμετωπίσουν το υπερβολικό κόστος παραγωγής- το μεγαλύτερο στην Ευρώπη- και εάν ψηφιστούν τα νέα μέτρα θα βρεθούν αντιμέτωποι με την υπερφορολόγηση, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κ.ά, κάτι που θα σημάνει και την καταστροφή του παραγωγικού ιστού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλούμε την κυβέρνηση:
1. Να αποσύρει την πρόταση για την αναμόρφωση του Ασφαλιστικού των αγροτών, να ξεκινήσει διάλογο από μηδενική βάση και να στηρίξει τους αγρότες που αγωνίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες για την επιβίωσή τους.
2.  Να δώσει κίνητρα στους νέους αγρότες ώστε να μείνουν στη γη τους.
3. Να ενθαρρύνει τις επενδύσεις ιδίως στον πρωτογενή τομέα σε συνδυασμό με ένα σταθερό φορολογικό σύστημα που δεν θα εξοντώνει τους φορολογούμενους αλλά αντίθετα θα δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές.
Παράλληλα ζητούμε να θεσπιστούν κίνητρα για να γίνουν βιώσιμες οι αγροτικές επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκότερους όρους της παραγωγικής δραστηριότητας, ώστε να συγκρατηθεί ή και να αυξηθεί ο πληθυσμός της υπαίθρου.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη στους αγρότες και ενώνουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας και της ανάπτυξης του τόπου μας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2016»

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-3243822 – Fax: 2103243281

Αριθ. Πρωτ. 2830                                                                      Αθήνα 11-2-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2016»
Σάββατο, Κυριακή 5, 6 Μαρτίου
Στάδιο ΤΑΕ ΚWON DO  - Παλαιό Φάληρο

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ο κορυφαίος συλλογικός φορέας των ξενιτεμένων Ηπειρωτών, προετοιμάζει ένα σημαντικότατο διήμερο εκδηλώσεων στις αρχές της άνοιξης, το "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2016». Το διήμερο αυτό, το Σάββατο και την Κυριακή 5 & 6 Μαρτίου στο Στάδιο ΤΑΕ KWON DO (Παλαιό Φάληρο), θα αποτελέσει το μεγαλύτερο αντάμωμα των ξενιτεμένων Ηπειρωτών, των φίλων της Ηπείρου και της Παράδοσης το 2016 στην Αθήνα, θεμελιώνοντας, με την επιτυχία του, ένα θεσμό μακράς πνοής.
Το «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» περιλαμβάνει ένα πλούσιο κύκλο εκδηλώσεων και δράσεων. Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα του διημέρου ξεχωρίζουν:
«Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» το Σάββατο 5 Μαρτίου, στις 8 μμ.
Το πιο όμορφο καλωσόρισμα της Άνοιξης με κορυφαίους μουσικούς από όλη την Ελλάδα! Μια μεγάλη συναυλία όπου συμμετέχουν οι Ναπολέων Δάμος, Λάκης Χαλκιάς, Γιώργος Μεράντζας και Σάββας Σιάτρας από την Ήπειρο, Νίκος Οικονομίδης από τα νησιά, «Χάλκινα της Κοζάνης» από την Μακεδονία, Βαγγέλης Δημούδης από την Θράκη, Φραγκίσκος Τζιωτάκης από Κυκλάδες, Κουδουνάτοι και Γλεντιστάδες από την Λέσβο, Αλέξανδρος Παπαδάκης από την Κρήτη. Στο πλαίσιο της συναυλίας και οι «Ηπειρώτικες Γέφυρες» που φέτος είναι αφιερωμένες στα αποδημικά σωματεία της Λέσβου (Ομοσπονδία Λεσβιακών Σωματείων Αττικής, Αδελφότητα Μεσοτοπιτών) που αναδεικνύουν τη ζωντάνια του αξιακού φορτίου ενός νησιού πολύπαθου από προσφυγιές στη σημερινή προσφυγική κρίση.
- Η «Πίτα του Ηπειρώτη») την Κυριακή 6 Μαρτίου, στις 10 πμ, με τη συμμετοχή χιλιάδων χορευτών, δεκάδων χορευτικών ομίλων, από τους συλλόγους των αποδήμων Ηπειρωτών σε όλη την Ελλάδα, σε μια πανδαισία της μουσικοχορευτικής μας παράδοσης με άξιες κομπανίες και ερμηνευτές. Ανάμεσά τους οι κομπανίες των Κώστα Βέρδη, Θοδωρή Γεωργόπουλου, Δημήτρη Ζιάγκα, «Λαλητάδες», Τάσου Μαγκλάρα κά. Η φετινή «Πίτα του Ηπειρώτη» είναι αφιερωμένη σε ένα από τα πλέον εμβληματικά επαγγέλματα των Ηπειρωτών στην ξενιτιά – στους φουρναραίους! Θα ακολουθήσει πάνδημο Ηπειρώτικο γλέντι, από τη 1 έως τις 3 μμ, με προεξάρχοντα τον Ναπολέοντα Δάμο και με τη συμμετοχή ερμηνευτών και μουσικών που δηλώνουν την εθελοντική συμμετοχή τους.
- Φόρουμ Νεανικής Δημιουργίας, την Κυριακή 6 Μαρτίου στις 7:30 μμ, με την σκυτάλη να περνά σε σχήματα νέων αποδήμων, δίχως όρια ηχοχρωμάτων που βρίσκουν ένα προνομιακό χώρο προβολής της δουλειάς τους, προσφέροντας ένα ενδεικτικό πανόραμα της νεανικής μουσικής δημιουργίας.
Όλο το διήμερο θα λειτουργήσουν σε χώρους του Σταδίού Έκθεση Ηπειρωτών παραγωγών και προϊόντων (10 πμ – 8 μμ), έκθεση των φορέων της Αποδημίας, (Αδελφοτήτων, Συλλόγων, Ομοσπονδιών), έκθεση εικαστικών και φωτογραφίας – με την παρουσίαση και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που προκήρυξε η Π.Σ.Ε. με τίτλο «Η Ήπειρος στην αποδημία».
Τα μεσημέρια του διημέρου (3:30 – 5:30 μμ) διοργανώνεται κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Ήπειρος, Ηπειρώτες και κινηματογράφος» ενώ τα απογεύματα ανοιχτές συζητήσεις με θέματα την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – από το Γεφύρι της Πλάκας μέχρι τα ηπειρώτικα πανηγύρια (Σάββατο 5:30 μμ) και το διατροφικό ζήτημα σε σχέση την Ήπειρο (Κυριακήή﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ιακ κ ηπειρώτικα πανηγή 5:30 μμ)
Το διήμερο συνδιοργανώνεται από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και την Περιφέρεια Ηπείρου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων. Μεγάλος χορηγός του διημέρου η WIND:
Το Σάββατο και την Κυριακή, 5 & 6 Μαρτίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παλαιό Φάληρο, στο Στάδιο TAE KWON DO, στο «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2016». Στη μεγάλη γιορτή των ξενιτεμένων Ηπειρωτών, των φίλων της Ηπείρου και της Παράδοσης.
Οι Ηπειρώτες διαχρονικά διοργανώνουν τη μεγαλύτερη εκδήλωση της παράδοσης κάθε χρόνο – την «Πίτα του Ηπειρώτη» - και φέτος αναβαθμίζουν την προσφορά τους, με το πλουσιότατο, πρωτότυπο διήμερο, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχές στο πρόγραμμά του, στις εκδηλώσεις του! Το «Πανηπειρωτικό Πανόραμα» σας προσκαλεί όχι απλά θεατές αλλά συμμέτοχους στη μεγάλη επιτυχία του, μέσα από το πλήθος και την ποικιλία των δράσεων που πλαισιώνουν το πρόγραμμά του. Πέρα από τις μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις, οι εκθέσεις φορέων και παραγων﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽θροσφτοχγών, οι διαγωνισμοί φωτογραφίας και βίντεο, προσφέρουν δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής, ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες της ηπειρώτικης αποδημίας που δίνουν τον παλμό και τον σφυγμό μέσα από τη δική τους συμμετοχή σε όλο το πρόγραμμα.
Είσοδος: 5 ευρώ για κάθε ξεχωριστή ημέρα, 7 ευρώ κοινό εισιτήριο για όλο το διήμερο.

Το Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ 


Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Κορνήλιος Καστοριάδης- Κώστας Παπαϊωάννου, δυο φιλόσοφοι του " Mataroa"


Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
                                 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                       
                                   Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  10  Φεβρουαρίου  2016  και  ώρα  14 : 30΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  δαπάνης  ηχητικής  κάλυψης  επετειακών  εκδηλώσεων  έτους  2016.
3.           Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  συλλόγους. 
4.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
5.           Αποδοχή  ποσού  43.260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2016  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.
6.           Έγκριση  πρόσληψης  τακτικού  προσωπικού  στο  Δήμο  Ζηρού.
7.           Αποδοχή  ενός  ( 01 )  Φοιτητή  του  τμήματος  Εκπαιδευτικών  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Εκπαιδευτικών  Ηλεκτρονικών  Μηχανικών,  για  την  πραγματοποίηση  της  πρακτικής  του  άσκησης  στο  Δήμο  Ζηρού.  
8.           Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  εργασιών – υπηρεσιών  για  το  οικονομικό  έτος  2016.
9.           Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  προμηθειών  για  το  οικονομικό  έτος  2016.
10.       Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  το  οικονομικό  έτος  2016.
11.       Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών για το οικονομικό έτος 2016.
12.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας ».  
13.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος. 
14.       Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  παραλαβή  έργων  που  εκτελέστηκαν  στις  εγκαταστάσεις  της  Παιδόπολης  Ζηρού  από  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας.  
15.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                  « Αποκατάσταση  ζημιών  στο  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  Ζηρού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας,  εξαιτίας  επικίνδυνων  καιρικών  φαινομένων ».
16.       Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Αντικατάσταση κεντρικού  αγωγού  ύδρευσης  από  τη  θέση ‘’ Παρίσι ‘’ της  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου έως  τη  δεξαμενή  ‘’ Γκιρόδα ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παπαδατών  Δήμου  Ζηρού ».
17.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού. 
    Ο  Πρόεδρος 

                                                                                        Χρήστος  Χασίδης