Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Κυκλοφόρησε το 38 'Εν Νικολιτσίω!'

http://www.ipiros.grΚυκλοφόρησε το νέο  φύλλο της τριμηνιαίας εφημερίδας «Εν Νικολιτσίω», που εκδίδει 
ο Πολιτιστικός και Αθλητικός σύλλογος του Νικολιτσίου Πρέβεζας. 
Με πλούσιο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, όπως πάντα.

Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε online από εδώ

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                            
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17η

Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
5.  Εκπρόσωπο  Τοπικής  Κοινότητας  Τσαγκαροπούλου
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Δευτέρα  14  Σεπτεμβρίου  2013  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.             Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2014  του  Δήμου  Ζηρού
2.             Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2013 
3.             Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
4.             Επιστροφή  ποσού  2.220,00 €  από  την  Παπακώστα  Βασιλική,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέν  σύμφωνα  με  την  αριθ.  33/2008  απόφαση  του  Ειρηνοδικείου  Φιλιππιάδας  και  την  αριθ.  68/2010  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Άρτας,  για  την  κάλυψη  των  ασφαλιστικών  εισφορών  και  των  νόμιμων  φόρων    
5.             Επιστροφή  ποσού  90,00 €  στην  HOXHAJ  ENGJELLUSHE  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέν
6.             Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  για  την  τεκμηρίωση  των  εσόδων – εξόδων  αυτής  και  έγκριση  χρηματοδότησής  της  από  το  Δήμο  Ζηρού
7.             Έγκριση  θέσεων  απασχόλησης  σπουδαστών  των  επαγγελματικών  σχολών  Μαθητείας  Άρτας  του  ΟΕΑΔ  ( ΕΠΑ. Σ.  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ ),  που  επιθυμούν  να  κάνουν  την  πρακτική  τους  άσκηση  στο  Δήμο  Ζηρού  και  έγκριση  διάθεσης  πίστωσης 
8.             Έγκριση  καταβολής  δαπάνης  στον  Κωνσταντίνο  Κράψη  σύμφωνα  με  την  αριθ.  234/2012  διαταγή  πληρωμής  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Άρτας 
9.             Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων
10.         Αποβολή  του  Θεοδώρου  Πέτρου  από  κατεχόμενη  Δημοτική  έκταση  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πολυστάφυλου
11.         Ορισμός  εκπροσώπου,  με  τον  αναπληρωτή  του,  για  τη  συμμετοχή  του  στο  Κλιμάκιο  Ελέγχου  Ποιότητας  Περιβάλλοντος  ( Κ. Ε. Π. ΠΕ. )  της  Περιφέρειας  Ηπείρου 

12.         Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  μεταφορά  της  χρηματοδότησης  των  50.000,00 €  από  το  Επιχειρησιακό  πρόγραμμα  « Τεχνική  Υποστήριξη  Εφαρμογής »  της  ΜΟΔ  Α. Ε.,  από  το  Πρακτορείο  Πρέβεζας  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  στο  Ταμείο  του  Δήμου  Ζηρού

13.         Διευθέτηση  προβλημάτων  των  εργαζομένων  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  του  Δήμου  Ζηρού  και  στη  ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε.  Ο. Τ. Α. 
14.         Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Αποκατάσταση  τμήματος  στη  Δημοτική  οδό  Κερασώνα – Βαθύ  περί  το  2ο  χλμ »  προϋπολογισμού  6.417,00 €  και  καθορισμός  εργασιών
15.         Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου »
16.         Έγκριση  4ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα »
17.         Έγκριση  τεχνικής  μελέτης  και  προμελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  με  τίτλο :                        « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας »  
18.         Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Αγροτική  οδοποιία  ( κατασκευή  σωληνωτών ) »
19.         Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Βελτίωση  οδικού  δικτύου  Τ. Κ.  Μελιανών »
20.         Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις  στην  Τ. Κ. Ρωμιάς » 

                                                                                              Ο  Πρόεδρος                                                                                              Νίκος  Μάστορας«Οι ντόπιες ποικιλίες σπόρων: σύμβολο για τη διατήρηση της ζωής»


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, οργανώνει την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013, Ημερίδα που θα αφορά την διάσωση, διατήρηση και αναδιανομή των παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων, με θέμα:
«Οι ντόπιες ποικιλίες σπόρων: σύμβολο για τη διατήρηση της ζωής»
Οι σπόροι είναι αγαθό της φύσης το οποίο πέρα από τη βάση της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού και συνδέεται άμεσα με τη βιοποικιλότητα, την οικονομία και την ιστορία κάθε τόπου.
Η εκδήλωση έχει στόχο:
- Να συμβάλλει στη διάσωση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών σπόρων καθώς και της γνώσης γύρω από αυτούς που έχει μεταφερθεί από γενιά σε γενιά.
-Να προμηθευτούν οι καλλιεργητές σπόρους μέσω της ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών λαχανικών, σιτηρών κ.λ.π.
-Να γίνει ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την τοπική ομάδα της κοινότητας «Πελίτι», στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Φιλιππιάδας (Παιδόπολη λίμνης Ζηρού) και θα είναι ανοικτή για το κοινό.
Το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:
Κυριακή 20/10/2013
10:00- 10:30 Προσέλευση-Εγγραφές-Παραλαβή Υλικού
10:30-10:45 «Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας»
Νάστου Μαριάννα: Υπεύθυνη ΚΠΕ Φιλιππιάδας
10:45-11:15 «Η σημασία διατήρησης των ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών»:
Χάρις Μελά, Νίκος Μάνθος: Εκπρόσωποι τοπικής ομάδας Πελίτι
11:15-11:45 «Πότε και πώς συλλέγουμε και διατηρούμε σπόρους»,
Εργαστήριο: Χάρις Μελά, Νίκος Μάνθος: Εκπρόσωποι τοπικής ομάδας Πελίτι
11:45- 12:15 «Αντιμετώπιση ασθενειών με πρακτικά-φιλικά μέσα»:
Τσανέλης Γεώργιος, Υπεύθυνος Σχολ. Δραστ. Β/θμ. Εκπ/σης
Ν. Πρέβεζας- Βιοκαλλιεργητής
12:15-12:45 Συζήτηση
12:45-13:30 «Γιορτή ανταλλαγής παραδοσιακών σπόρων»
Στον εξωτερικό χώρο του ΚΠΕ Φιλιππιάδας θα γίνει έκθεση και ανταλλαγή σπόρων τοπικών, παραδοσιακών ποικιλιών
Καλούνται οι ντόπιοι καλλιεργητές να συμμετέχουν στην ανταλλαγή σπόρων.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθηση.