Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

«Αποσχιστικές τάσεις» στη Μουκοβίνα

Μπορεί στη λογική του κράτους να είναι η συνένωση αυτοδιοικητικών μονάδων με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία, αλλά και την οικονομία, ωστόσο ούτε η μεταρρύθμιση του «Καποδίστρια», ούτε αυτή του «Καλλικράτη» που ακολούθησε, με τις συνενώσεις σε μεγάλη κλίμακα Δήμων και Κοινοτήτων, στάθηκαν ικανές να «σβήσουν» την επιθυμία των κατοίκων να ανήκουν σε μικρά υποσύνολα.Τη στιγμή, λοιπόν, που τα ονόματα των πρώην κοινοτήτων τείνουν να εκλείψουν από το χάρτη, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αίτημα 179 κατοίκων των Συνοικισμών Μουκοβίνας και Κάμπου της τοπικής Κοινότητας Μπεστιάς Δήμου Δωδώνης, να ζητήσουν τη σύσταση ξεχωριστής τοπικής κοινότητας με την ονομασία «Μουκοβίνα».Βασικό τους επιχείρημα το ότι υπάρχει πρόβλεψη σε διάταξη του νόμου ότι με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μπορεί οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής να αποτελέσει τοπική ή δημοτική κοινότητα, κάτι που ισχύει για τους δύο συνοικισμούς. Μέχρι το έτος 1966 οι δύο Συνοικισμοί Μουκοβίνας και Κάμπου αποτελούσαν ξεχωριστή ενιαία Κοινότητα με την ονομασία «Μουκοβίνα»,όπως τούτο εμφανίζεται και στο ΦΕΚ της απογραφής του έτους 1961, κατά την οποία είχαν απογραφεί αυτοτελώς οι δύο αυτοί συνοικισμοί.Το έτος 1967 δυνάμει του υπ’ αριθμ.316/6-6-1967 Βασιλικού Διατάγματος καταργήθηκε η Κοινότητα Μουκοβίνας, με απογεγραμμένους τότε κατοίκους 199, και ενώθηκε με την υφιστάμενη και τότε Κοινότητα Μπεστιάς με απογεγραμμένους τότε κατοίκους 191 και αποτέλεσαν έκτοτε την ενιαία Κοινότητα Μπεστιά.Παρά ταύτα και μετά το 1967 και στη συνέχεια, οι δύο Συνοικισμοί Μουκοβίνας και Κάμπου απογράφονταν αυτοτελώς, όπως αυτοτελώς απογράφησαν και στην απογραφή του 2001, με 73 κατοίκους η Μουκοβίνα και 63 κατοίκους ο Κάμπος. Αυτοτελώς απογράφησαν οι δύο Συνοικισμοί και κατά την απογραφή του 2011, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν οριστικοποιηθεί-επισημοποιηθεί.Τόσο από της εποχής τους τουρκοκρατίας, όσο και μετά την απελευθέρωση της περιοχής από τους τούρκους (1912-1913),η Μουκοβίνα αποτελούσε ξεχωριστή κοινότητα και μάλιστα επί εποχής τουρκοκρατίας αποτελούσε η Μουκοβίνα το ένα από τα 66 χωριά που αποτελούσαν τότε την «Σουλιώτικη Συμπολιτεία», όπως μεταξύ άλλων και η Μπεστιά, το Ντραγοβέτσι, η Άρδοση, η Λίπα, η Μπάλα, ο Ρωμανός, το Συστρούνιον, Δερβίζιανα και άλλα, που άρπαξαν οι Σουλιώτες από τους Παραμυθιώτες αγάδες και Γιαννιώτες μπέηδες (Σταγειρί της «Ηπειρωτικά Χρονικά 1819»).Κατά τα αναφερόμενα στην εξεταζόμενη αίτηση και σύμφωνα με την απογραφή έτους 2001, κατά την οποία οι 2 Συνοικισμοί είχαν 136 μόνιμους κατοίκους, ο δε Συνοικισμός Μπεστιάς είχε 175 κατοίκους, υφίσταται πληθώρα κοινοτήτων με απογεγραμμένο πληθυσμό κάτω των 136 κατοίκων και κάτω των 100 κατοίκων και κάτω των 50 κατοίκων.Οι Συνοικισμοί Μουκοβίνας και Κάμπου αποτελούσαν και αποτελούν ξεχωριστή ενορία, όπως επίσης μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαν δικό τους δημοτικό σχολείο, αποτελούν και οι δύο Συνοικισμοί ξεχωριστή κτηματική περιφέρεια ως αγρόκτημα Μουκοβίνας, σε σχέση με το αγρόκτημα Μπεστιάς, οι δύο Συνοικισμοί Μουκοβίνας και Κάμπου είναι όμοροι και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, απέχουν δε οδικώς από τον Συνοικισμό Μπεστιάς περί τα 10 με 15 χιλιόμετρα.Εκτός, βέβαια, από τους ιστορικούς λόγους και για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο, που ίσως συνδέεται με το αίτημα. Στο παρελθόν, η συνένωση των δύο πρώην Κοινοτήτων Μπεστιάς και Μουκοβίνας αποτέλεσε και αιτία αντιδικιών μεταξύ κατοίκων Μουκοβίνας και της Κοινότητας Μπεστιάς ως προς την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του κληροδοτήματος Σ. Τζιώρτζη που συστήθηκε προ πολλών δεκαετιών υπέρ των κατοίκων της τέως Κοινότητας Μουκοβίνας, όπως τούτο προκύπτει από την αριθμ.9825/1978 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.Το δημοτικό συμβούλιο Δωδώνης στη συνεδρίασή του στις 31 Οκτωβρίου εξέφρασε ομόφωνα θετική γνώμη στο αίτημα και αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση της νέας Τοπικής Κοινότητας με την ονομασία «Μουκοβίνα». Αξίζει να σημειωθεί ότι θετική ήταν και η ψήφος του Προέδρου της κοινότητας Μπεστιάς Δημήτρη Κολιάκη.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου