Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Έβγαλαν... άχρηστη τη μελέτη χωροθέτησης!

Για το εργοστάσιο απορριμμάτων στο Ελευθεροχώρι
eley8eroxoriΗ... αντιπαρουσίαση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης για τη χωροθέτηση του  εργοστασίου επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, που έγινε το περασμένο Σάββατο στην Τύρια, κατέληξε ουσιαστικά σε ... απόρριψη της, από την Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στην ίδρυση του εργοστασίου.

Η Επιτροπή σε σχετικό ψήφισμα από την παρουσίαση (έγινε από επιστήμονες της περιοχής) επικαλείται σειρά «αστοχιών» και παραλείψεων  της μελέτης και κάνει παρατηρήσεις, έναν «δωδεκάλογο» με αστοχίες, όπως τον ονόμασαν.

Ουσιαστικά ... έβγαλαν «άχρηστη» τη μελέτη που παραλήφθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στάλθηκε στο ΥΠΕΚΑ  και παρουσιάστηκε στις 30 Αυγούστου στο δήμο Δωδώνης (με αντιδράσεις από μέλη της ίδιας Επιτροπής) και εκκρεμεί η γνωμοδότηση των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών για να προχωρήσει η διαδικασία για την τεχνική μελέτη και την χρηματοδότηση του έργου από το ΕΠΠΕΡΑΑ, όπως είναι ο στόχος.

Την ώρα που άρχισε να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Ελληνικού, ορθώνονται νέα εμπόδια στη διαχείριση απορριμμάτων με σύγχρονες λύσεις, όπως είναι το εργοστάσιο και ίσως κάποιοι στο όνομα της αρχαίας Δωδώνης να θέλουν να κάνουν ότι και με την προσπάθεια χωροθέτησης ΧΥΤΑ στο «Τσιμπούρι»...

Πάντως η δημοτική αρχή του δήμου Δωδώνης έχει ταχθεί, υπό όρους και προϋποθέσεις, υπέρ της χωροθέτησης και μένει να εκφραστεί και με τη γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου.Σκληρή στάση και ...προειδοποιήσεις

Με το ψήφισμα που, εκ μέρους της Επιτροπής, υπογράφουν οι πρώην δήμαρχοι Σελλών, Δημήτρης Φαρμάκης και Δωδώνης (νυν δημοτικός συμβουλος), Γιάννης Μπούκας,  προειδοποιούν ότι «κάθε προσπάθεια υποτίμησης του δωδεκαλόγου σημαντικών παρατηρήσεων χωρίς ανάλογη επιστημονική τεκμηρίωση θεωρείται απαράδεκτη».

Επίσης καλείται η Πολιτική Ηγεσία του Τόπου, οι Υπεύθυνοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Επιστημονικοί Φορείς της Ηπείρου και οι Αρμόδιες Υπηρεσίες να τοποθετηθούν καθαρά επί των ενστάσεων.


Για να δείξουν οι αντιδρώντες ότι δεν θα επιτρέψουν να χωροθετηθεί στη θέση «λατομείο Εγνατίας» ή εργοτάξιο, το εργοστάσιο, δηλώνουν στο ψήφισμα ότι «οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για την αποτροπή τέλεσης ενός εγκλήματος για τον τόπο και την κοιλάδα της αρχαίας Δωδώνης που αντί σεβασμού και προβολής γίνεται σήμερα θύμα σύγχρονων βαρβάρων επιδρομέων».


Φόβοι, ενστάσεις και ...υπερβολές

Ο... φόβος ότι μπορεί να προκύψει μελλοντικά και ΧΥΤΥ (η μελέτη δεν τον περιλαμβάνει), η  μικρή απόσταση από το Ελευθεροχώρι και η οπτική επαφή με άλλους οικισμούς, η χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής, τα κατολισθητικά και σεισμικά φαινόμενα της περιοχής και άλλες ενστάσεις, όπως η γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης (αν και η απόσταση είναι μεγάλη και επικαλούνται τις παρυφές της ζώνης προστασίας) περιλαμβάνονται στον «δωδεκάλογο» μαζί με αιχμές για το πώς έγινε η επιλογή της θέσης, την οποία χαρακτήρισαν οι ομιλητές και οι δυο πρώην δήμαρχοι, ως κατά παραγγελία χωροθέτηση...

Από τον «δωδεκάλογο» ενδεχομένως κάποιες παρατηρήσεις θα πρέπει να απαντηθούν επιστημονικά και επαρκώς, υπάρχουν όμως και αρκετές υπερβολές, όπως αυτή για τον αρχαιολογικό χώρο ή άλλα μνημεία και θυμίζουν όσους θέλουν να αντιδρούν μόνο και μόνο γιατί δεν θέλουν τίποτε από σκουπίδια στην περιοχή τους.Ο «δωδεκάλογος» των αστοχιών...

Σύμφωνα με το ψήφισμα, «μετά από απόλυτα εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση των Επιστημόνων της περιοχής, διαπιστώσαμε ότι η Μελέτη Χωροθέτησης του Εργοστασίου Επεξεργασίας Α.Σ.Α. Ηπείρου που παρουσιάστηκε την 30/08/2011 από τους Μελετητές σε περιορισμένο κοινό, ΑΣΤΟΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ και αγνοεί σημαντικές παραμέτρους που επηρεάζουν την αξιολόγηση, οι οποίες παρουσιάστηκαν μέσα από αναλυτικές τοποθετήσεις».Τέτοιες ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ είναι:

- Η μη ύπαρξη ξεκάθαρου προσανατολισμού για το αντικείμενο της Χωροθέτησης (Εργοστάσιο ΑΣΑ ή συνδυασμός με ΧΥΤΥ). Η Μελέτη υποκρύπτει Χωροθέτηση συνύπαρξης Εργοστασίου ΑΣΑ και ΧΥΤΥ.

- Δεν αξιολογείται με τον προσήκοντα τρόπο η γειτνίαση με τον Αρχαιολογικό Χώρο Δωδώνης, ο οποίος αποτελεί μοναδικό Μνημείο Παγκοσμίου Πολιτιστικού ενδιαφέροντος και δεν μπορεί να συγκρίνεται στη Μελέτη Χωροθέτησης με άλλους μικρότερης σημασίας, πολύ δε περισσότερο που η Μελέτη δεν κάνει καμία αναφορά σε αυτόν.

- Η προτεινόμενη θέση στο Ελευθεροχώρι Δωδώνης βρίσκεται πολύ κοντά και ενδιάμεσα από την περιοχή του ΣΧΟΑΠ Σελλών και της ΖΟΕ Δωδώνης και κατά τεκμήριο είναι φυσική συνέχεια του ΣΧΟΑΠ Σελλών ο οποίος απαγορεύει ανάλογες δραστηριότητες. Η ιδιαιτερότητα αυτή αποκρύπτεται από τη Μελέτη Χωροθέτησης.

- Υπάρχει απόλυτη Οπτική Επαφή του Γηπέδου Χωροθέτησης από τον συνοικισμό Ελευθεροχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυγύρου, γεγονός που αποκρύπτεται από τη Μελέτη Χωροθέτησης, η δε απόσταση από αυτόν είναι ιδιαίτερα μικρή. Υπάρχει επίσης απόλυτη Οπτική Επαφή με τις Τοπικές Κοινότητες Αγ. Αναστασίας, Μπαουσιών και Κωστάνιανης, γεγονός που επίσης αποκρύπτεται από τη Μελέτη.

- Η Μελέτη αποκρύπτει το γεγονός ότι υφίσταται στην περιοχή σε απόσταση 200 μ. από το οικόπεδο σεισμικό ρήγμα και φυσικά δεν το αξιολογεί. Σύμφωνα με την ίδια τη Μελέτη η ύπαρξη Σεισμικού Ρήγματος σε απόσταση <2000 μ είναι λόγος απόρριψης της θέσης.

- Στα όρια του γηπέδου εμφανίζεται ύπαρξη δασικών συστάδων εντός των ορίων του γηπέδου σε μεγάλο ποσοστό, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει δυσχέρειες ως προς την τελική διατιθέμενη επιφάνεια κάλυψης και δόμησης της μονάδας με τα συνοδά έργα και τις απαραίτητες διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. Επίσης αποκρύπτεται από την μελέτη ότι η επιλεγείσα περιοχή εκτός από δασική, ανήκει σε ιδιώτες.

- Αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος υπ' αριθ. Α.Π. οικ. 197973 της 7ης Απριλίου 2011 ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς Όρους που αφορούν στη «Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκα - Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα, τμήμα Ιωάννινα Ηγουμενίτσα», η οποία διέρχεται ακριβώς στην επιλεγείσα θέση στο Ελευθεροχώρι και αυτό ήταν σε απόλυτη άγνοια (ή αποκρύφτηκε) από τη Μελετητική Ομάδα.

-Δεν αξιολογείται στη Μελέτη η επαφή του Γηπέδου με τη «λειτουργική Εγνατία», η οποία ενώνει δύο αναπτυσσόμενες Τουριστικά περιοχές (Δωδώνη - Τύρια).

-Σε γειτνίαση με το γήπεδο που προτείνεται η Χωροθέτηση του Εργοστασίου ΑΣΑ, υπάρχει ανενεργό λατομείο που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή της Εγνατίας Οδού χωρίς να έχει αποκατασταθεί επαρκώς. Οι νέες επεμβάσεις που θα απαιτηθούν, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του λατομείου και σε συνδυασμό με τυχόν έργα για την μελλοντική χάραξη της Σιδηροδρομικής Γραμμής διαμορφώνουν μη αποδεκτές Σωρευτικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις στην περιοχή.

-Το κριτήριο της Κεντροβαρικότητας στη Χωροθέτηση του Εργοστασίου στην επιλεγείσα περιοχή του οικισμού Ελευθεροχωρίου λαμβάνει υπόψη την εισκόμιση των Απορριμμάτων, χωρίς να συνεκτιμά την αποκομιδή των Υπολειμμάτων προς τους ΧΥΤΥ η οποία θα γίνεται αναγκαστικά από τη λεγόμενη «λειτουργική Εγνατία», στην οποία υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

-Σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο που προτείνεται υπάρχει η Σήραγγα Σ2 της Εγνατίας Οδού, τα γεωτεχνικά δεδομένα της οποίας αποτέλεσαν παράγοντα σημαντικών δαπανηρών επεμβάσεων και χρονικών καθυστερήσεων. Η απόλυτη γειτνίαση του επιλεγέντος γηπέδου με τη Σήραγγα και η εμφανής ύπαρξη ολίσθησης υφιστάμενου πρανούς στη Νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου μπορεί δημιουργεί ανασφαλείς συνθήκες για τον Αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού.

-Η εναλλαγή στην αξιολόγηση των θέσεων με απλές αλλαγές στη Βαρύτητα των Κριτηρίων και στη Βαθμονόμησή τους δεν πείθουν για την αντικειμενικότητα της Μελέτης. Ταυτόχρονα η παρουσίαση με αντικειμενικό τρόπο συντελεστών Βαρύτητας Κριτηρίων και Βαθμονόμησής τους για την υποδεικνυόμενη θέση του Ελευθεροχωρίου, την κατατάσσει σε τελευταία στη σειρά επιλογής.

http://www.neoiagones.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου