Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ   Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                             
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                            
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20η
Π     Ρ     Ο     Σ     Κ     Λ     Η     Σ     Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  ΖΗΡΟΥ
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  ΖΗΡΟΥ 
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Δευτέρα  10  Οκτωβρίου  2011  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.      Συζήτηση  επί  αιτήσεως  του  1/3  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  τη  διοργάνωση  της  εμποροπανήγυρης  έτους  2011,  εντός  της  πόλης  της  Φιλιππιάδας 
2.      Συζήτηση  επί  αιτήσεως  του  1/3  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  την  επιβολή  αυξημένων  δημοτικών  τελών  σε  αγροτοκτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις 
3.      Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2007 – 2013 »,  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Βιοκλιματικές  Αναβαθμίσεις  Δημόσιων  Ανοικτών  Χώρων  Δήμου  Ζηρού »
4.      Συμμετοχή  του  Δήμου  Ζηρού  στην  υλοποίηση  της  πρότασης  με  τίτλο : « Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΤΩΝ  ΛΙΜΝΩΝ / THE  LAKES  ROUTES » στο  πλαίσιο  του  Διασυνοριακού  προγράμματος  « Ευρωπαϊκή  Εδαφική  Συνεργασία  ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ  2007 – 2013 »
5.      Συζήτηση  για  την  Ελληνική  Ταπητουργία  του  ΕΟΜΜΕΧ
6.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Αποκατάσταση  των  χώρων  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Αποβλήτων  ( Χ.Α.Δ.Α. )  στην  περιοχή  Γέφυρα  Καλογήρου  ( ΦΙΞ )  και  στο  Τ. Δ.  Κερασώνα  του  Δήμου  Φιλιππιάδας »
7.      Χορήγηση  άδειας  χρήσης  χώρου  για  εγκατάσταση  κινητού  θερμοκηπίου  για  την  επεξεργασία  λυματολάσπης
8.      Ανανέωση  σύμβασης  μεταφοράς  λυματολάσπης
9.      Έγκριση  εκτέλεσης  κατασκευής  παροχών  αποχέτευσης  στη  Νέα  Κερασούντα
10.  Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος – αναμόρφωση  προϋπολογισμού
11.  Έγκριση  τροποποίησης  σχεδίου  πόλεως  Φιλιππιάδας  σε  τμήμα  της  οδού  Κρυστάλη
12.  Έγκριση  νέας  πρότασης  για  την  τροποποίηση  σχεδίου  πόλεως  Φιλιππιάδας,  επί  της  οδού  Τζαβέλλα.
                                                                                      Η  Πρόεδρος
                                                           

                                                                       Ιατρού – Παπαϊωάννου  Θεοδώρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου