Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ   Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                             
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                      
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21η
Π     Ρ     Ο     Σ     Κ     Λ     Η     Σ     Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  ΖΗΡΟΥ
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  ΖΗΡΟΥ 
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Τρίτη  25  Οκτωβρίου  2011  και  ώρα  12η  μεσημβρινή  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.     Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου :  «Αποκατάσταση  των  χώρων  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Αποβλήτων  ( Χ. Α. Δ. Α. )  στην  περιοχή  Γέφυρα  Καλογήρου  ( ΦΙΞ )  και  στο  Τ. Δ.  Κερασώνα  του  Δήμου  Φιλιππιάδας».
2.     Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  της  Ελλάδας  2007 – 2013 « Αλέξανδρος  Μπαλτατζής »,  για  ένταξη  του  έργου«Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Κρανέας  Δήμου  Ζηρού».
3.     Αποδοχή  ποσού  35.448,00 € – Γ΄  οικονομική  ενίσχυση  έτους  2011  και  κατανομή  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  για  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων.
4.     Συγκρότηση  επιτροπής  ελέγχου  ζώων  που  θα  εισαχθούν  στις  Δημοτικές  εκτάσεις                                                         Η  Πρόεδρος
                                                                   Ιατρού – Παπαϊωάννου  Θεοδώρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου