Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Έκτακτη συνεδρίαση για το προσφυγικό στο Δήμο Ζηρού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                     
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                  
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  09  Μαρτίου  2016  και  ώρα  14 : 00΄  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση  με  μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :
Συζήτηση  επί  του  εγγράφου του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας  σχετικά  με  την  δημιουργία  Κέντρων  Προσωρινής  Φιλοξενίας  στην  Ήπειρο.

Η  συνεδρίαση  έχει  κατεπείγοντα  χαρακτήρα  λόγω  των  εξελίξεων  στο  Προσφυγικό.   
     Ο  Πρόεδρος 

                                                                                        Χρήστος  Χασίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου