Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 19 : 00΄ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  17  Μαρτίου  2016 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.   2903                               
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   06η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  21  Μαρτίου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  4ου  τριμήνου  έτους  2015  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015.
3.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
4.           Αποδοχή  ποσού  40.000,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  για  την  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες.     
5.           Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού. 
6.           Γνωμοδότηση  σχετικά  με  τις  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  για  το  σχολικό  έτος  2016 – 2017.
7.           Έγκριση  απ΄ ευθείας  ανάθεσης,  μετά  από  διαπραγμάτευση  της  ομάδας  Γ  ( προμήθεια  ειδών  Αρτοποιείου,  προϋπολογισμού  4.823,45 € )  του  διαγωνισμού με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων  για  το  έτος  2016  του  Δήμου  Ζηρού  και  του  Οργανισμού  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου            Ζηρού ». 
8.           Συμμετοχή  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  περιόδου  2016,  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής,  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας.
9.           Έγκριση  πρακτικού  επιτροπής  παρακολούθησης  προγράμματος  διαχείρισης  ανεπιτήρητων  ζώων  Δήμου  Ζηρού.
10.       Έγκριση  προμήθειας,  με  απ΄ ευθείας  ανάθεση,  ενός  μεταχειρισμένου  βραχιονοφόρου  καλαθοφόρου  οχήματος – μηχανήματος  έργου  ( τηλεσκοπικού ),  προϋπολογισμού  15.000,00 €    
11.       Έγκριση  πρόσληψης  τακτικού  προσωπικού,  κατηγορίας  ΥΕ  και  ΔΕ,  στο  Δήμο  Ζηρού.
12.       Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  εποχικών  ή  πρόσκαιρων   αναγκών  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  μέχρι  δύο  μήνες. 
13.       Έγκριση  θέσεων  απασχόλησης  σπουδαστών  των  επαγγελματικών  σχολών  Μαθητείας  Άρτας  του  ΟΕΑΔ  ( ΕΠΑ. Σ.  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ ),  που  επιθυμούν  να  κάνουν  την  πρακτική  τους  άσκηση  στο  Δήμο  Ζηρού  και  έγκριση  διάθεσης  πίστωσης.  
14.       Έγκριση  της  αριθ.  22/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  τον  προγραμματισμό  προσλήψεων  εκτάκτου  προσωπικού  έτους  2016  ( Ι. Δ. Ο. Χ. )  για  την  υλοποίηση  των  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων.  
15.       Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων.
16.       Έγκριση  ανταλλαγής  δημοτικής  έκτασης  με  έκταση  ιδιοκτησίας  του  Αθανασόπουλου  Θεοδώρου  του  Χρήστου,  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γυμνοτόπου  Δήμου  Ζηρού. 
17.       Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στη  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  για  ένταξη  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  και  ανακαίνιση  αποδυτηρίων  γηπέδου  Αντισφαίρισης  ( Τένις )  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας ».
18.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
19.       Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Υδροδότηση  οικισμού  Άνω  Κερασώνα ».
20.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  ομβροδεξαμενών  του  Δήμου  Ζηρού ».
21.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  και  Αντιδημάρχων  Δήμου  Ζηρού. 
     Ο  Πρόεδρος 
                                                                                        Χρήστος  Χασίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου