Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό συμβούλιο

                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  16  Νοεμβρίου  2015  
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.  15380                                     
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Παρασκευή  20  Νοεμβρίου  2015  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ) 
2.           Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
3.           Διαγραφή  οφειλών  κατά  του  Δήμου  λόγω  παραγραφής  τους 
4.           Αποδοχή  ποσού  43.260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2015  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
5.           Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων
6.           Γνωμοδότηση  επί  του  χαρακτηρισμού  δασικής  οδού  ως  δημοτική  οδό  στην  περιοχή  της  Λίμνης  Ζηρού
7.           Υπόδειξη  δύο  περιοχών  για  την  μελέτη  και  κατασκευή  χώρων  αναψυχής  από  την  εταιρεία  ΤΕΡΝΑ  Α. Ε.  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου  Δήμου  Ζηρού
8.           Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2016  του  Δήμου  Ζηρού
9.           Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου :  « Κατασκευή  οστεοφυλακίου  στον  Ιερό  Ναό  Αγίου  Γεωργίου  στη  Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδας »,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Ιεράς  Μητρόπολης  Νικοπόλεως  και  Πρέβεζας   για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  τακτικών  μελών  με  τους  αναπληρωτές  τους  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου
10.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Ανωγείου  Δ. Ε. Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού » 
11.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                                   « Συμπληρωματικά  αντιπλημμυρικά  και  αντιδιαβρωτικά  έργα  χειμάρρων  ( τεχνικά  και  φυτοτεχνικά – αναδασώσεων )  υπεράνω  του  οικισμού  Κερασώνα  και  στη  θέση  Παλιόχανο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου »
12.       Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Συμπληρωματικά  αντιπλημμυρικά  και  αντιδιαβρωτικά  έργα  χειμάρρων  ( τεχνικά  και  φυτοτεχνικά – αναδασώσεων )  υπεράνω  του  οικισμού  Κερασώνα  και  στη  θέση  Παλιόχανο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου »
13.       Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας »  
14.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Ανάδειξη  πηγών  Σάμπαλης  Δ. Δ. Γοργομύλου  Δήμου  Ανωγείου »
15.       Συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γυμνοτόπου »
16.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού »
17.       Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  και  Δημοτικών  Συμβούλων 

     Ο  Πρόεδρος 
                                                                                        Χρήστος  Χασίδης

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  16  Νοεμβρίου  2015  
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.    15381                                   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  23  Νοεμβρίου  2015  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1.    Γνωμοδότηση  επί  του  Β 1  Σταδίου  της  μελέτης  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  ( Γ. Π. Σ. )  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού   

     Ο  Πρόεδρος 

                                                                                        Χρήστος  Χασίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου