Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                              
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12η

Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
5.  Εκπρόσωπο  Τοπικής  Κοινότητας  Τσαγκαροπούλου
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Τετάρτη  17  Ιουλίου  2013  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.        Έκδοση  ψηφίσματος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Ζηρού  σχετικά  με  τις  αποφάσεις  της  Κυβέρνησης  για  την  κατάργηση  βασικών  αρμοδιοτήτων  και  υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  την  υπαγωγή  σε  καθεστώς  διαθεσιμότητας  των  υπαλλήλων  τους
2.        Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2013 
3.        Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
4.        Έγκριση  κανονιστικής  πράξης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  για  τη  διενέργεια  της  εμποροπανήγυρης  Θεσπρωτικού
5.        Έγκριση  κανονιστικής  πράξης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  για  τη  διενέργεια  της  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας
6.        Διαγραφή  βεβαιωμένων  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού
7.        Διαγραφή  προστίμων  και  τελών  της  εταιρείας  ΛΑΤΟΜΕΙΑ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  Α.Ε.Β.Ε.  κατ΄ εφαρμογή  δικαστικών  αποφάσεων 
8.        Έγκριση  μελέτης  του  έργου : « Αντικατάσταση  τμήματος  χαλύβδινου  αγωγού  στο  δίκτυο  άρδευσης  Α 4 – Πριάλας  εγγειοβελτιωτικού  έργου ‘’ ΜΠΟΪΔΑ    ΜΑΥΡΗΣ ‘’ »  και  υποβολή  πρότασης  ( αίτηση  χρηματοδότησης   πράξης )  στο  πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων 
9.        Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στην  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε.  Ο.Τ.Α.


10.    Λήψη  απόφασης  σε  έγγραφο  της  εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  VODAFONE  για  παράταση   της  σύμβασης  μίσθωσης  για  την  κεραία  που  βρίσκεται  στη  θέση « Άγιος  Κωνσταντίνος »  της  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού 
11.    Αποδοχή  ποσού  40.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Ανωγείου  Δ. Ε. Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού »,  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  και  του  Τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  παραπάνω  έργου
12.    Αποδοχή  ποσού  40.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Άνω  Κερασώνα  Δήμου  Ζηρού »,  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  και  του  Τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  παραπάνω  έργου
13.    Αποδοχή  ποσού  150.000,00 €  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών – Μεταφορών  και  Δικτύων  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Αποκατάσταση  ζημιών  στο  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  Ζηρού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας,  εξαιτίας  επικίνδυνων  καιρικών  φαινομένων »,  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  και  του  Τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  παραπάνω  έργου
14.    Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
15.    Έγκριση  ανάθεσης  έργων – εργασιών 
16.    Έγκριση  ανάθεσης  σύνταξης  της  μελέτης  με  τίτλο : « Εκπόνηση  περιβαλλοντικής  μελέτης  στα  πλαίσια  αδειοδότησης  των  υφιστάμενων  δικαιωμάτων  χρήσης  νερού  στο  Δήμο  Ζηρού »  προϋπολογισμού  9.225,00 €
17.    Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Οδοποιία  στο  Τ. Δ. Τσαγκαροπόυλου »


                                                                                             Ο  Πρόεδρος
                                                                                              Νίκος  Μάστορας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου