Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Συνεδριάζει με 28 θέματα τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 19:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
      
ΔΗΜΟΣ   Ζ Η Ρ Ο Υ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                     
                   

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ:
1.  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
2.  Γιολδάση Δημήτριο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
3.  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζηρού
5.  Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαροπούλου
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 19: 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.      Έγκριση δαπανών (προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες)
2.      Ενίσχυση κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013
3.      Κατάρτιση και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2013
4.      Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του 1ου τριμήνου έτους 2013 του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2013
5.      Έκδοση ψηφίσματος για τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.)
6.      Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού
7.      Επιβολή τελών ύδρευσης των καταναλωτών του οικισμού Πέντε Πηγαδίων της Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας του Δήμου Ζηρού
8.      Έγκριση της αριθ. 29/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο. Ε. Υ.) του Νομικού Προσώπου
9.      Έγκριση ανάθεσης της διοργάνωσης και της λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Θεσπρωτικού στη ΔΗ. ΖΗ. Α. Ε. Ο. Τ. Α. και παραχώρηση χώρου για τον ίδιο σκοπό στην ιδία εταιρεία
10.  Έγκριση ανάθεσης της διοργάνωσης και της λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας στη ΔΗ. ΖΗ. Α. Ε. Ο. Τ. Α. και παραχώρηση χώρου για τον ίδιο σκοπό στην ιδία εταιρεία
11.  Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων
12.  Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου της "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ) και ορισμός νέου Προέδρου
13.  Λήψη απόφασης για αποβολή της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE από Δημοτική έκταση στη θέση» Προφήτης Ηλίας» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού
14.  Λήψη απόφασης σε έγγραφο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE για ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης με αναπροσαρμογή του μισθώματος για την κεραία που βρίσκεται στη θέση "Ύψωμα Μπαλτανέα Κιάφα» της τοπικής Κοινότητας Νικολιτσίου
15.  Έγκριση παύσης Νεκροταφείου που βρίσκεται στις πηγές της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου
16.  Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, αναμόρφωση του προϋπολογισμού
17.  Έγκριση ανάθεσης σύνταξης της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Ανωγείου Δήμου Ζηρού "προϋπολογισμού 15.000,00 €
18.  Έγκριση ανάθεσης σύνταξης της μελέτης με τίτλο:» Αποτύπωση και οριοθέτηση Δημοτικών εκτάσεων» προϋπολογισμού 10.000,00 €
19.  Έγκριση ανάθεσης σύνταξης της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της Τ. Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού» προϋπολογισμού 20.000,00 €
20.  Έγκριση ανάθεσης σύνταξης της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Δρυοφύτου Δήμου Ζηρού» προϋπολογισμού 15.000,00 €
21.  Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: "Αγροτική οδοποιία στην Τοπική Κοινότητα Μελιανών» προϋπολογισμού 5.990,84 €
22.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου:» Βελτίωση οδικού δικτύου στην Τοπική Κοινότητα Μελιανών»
23.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου:» Τσιμεντοστρώσεις οδών στην Τοπική Κοινότητα Παπαδατών»
24.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: "Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην πόλη της Φιλιππιάδας και στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Φιλιππιάδας»
25.  Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών στην Τοπική Κοινότητα Παπαδατών»
26.  Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου: «Συνδέσεις παροχών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Παναγιάς»
27.  Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη θερινή περίοδο στο πλακόστρωτο της Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού
28.  Συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των Λατομείων του Δήμου Ζηρού

 Ο Πρόεδρος

 Νίκος Μάστορας
  
                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου