Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 24, 25 και 26 MAIOY 2013
«Λιμναία Οικοσυστήματα: Πηγές έμπνευσης για Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Σε συνδιοργάνωση με το ΚΠΕ Καστοριάς

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας,  στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», διοργανώνει,  στις 24, 25 και 26 Μαίου 2013, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, στην Λίμνη Ζηρού, Σεμινάριο  με θέμα : «Λιμναία Οικοσυστήματα: Πηγές έμπνευσης για Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».  
Η θεματολογία του σεμιναρίου σχετίζεται άμεσα και με θεματικές ενότητες του ομώνυμου Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. που συντονίζει το ΚΠΕ Καστοριάς. Το σεμινάριο απευθύνεται: α) σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Φιλιππιάδας Πρέβεζας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Λευκάδας, Καστοριάς, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Γρεβενών, β) σε εκπαιδευτικούς από σχολικές μονάδες της χώρας ενταγμένες στο ομώνυμο θεματικό Δίκτυο και γ) σε εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του Δικτύου.
Τα λιμναία οικοσυστήματα αποτελούν αλληλεπιδραστικές κοινότητες ζώων, φυτών, μικροοργανισμών και φυσικοχημικού περιβάλλοντος. Η δομή των λιμναίων οικοσυστημάτων προσδιορίζεται από παραμέτρους όπως η γεωμορφολογία, η λεκάνη απορροής, οι φυσικοχημικές και οι βιολογικές παράμετροι. Η επίδραση του ανθρώπου και των δράσεών του στις εκτάσεις των λεκανών απορροής επηρεάζει την ισορροπία των λιμναίων οικοσυστημάτων. Οι λίμνες αποτελούν πεδίο μελέτης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Φιλιππιάδας και πολλών σχολικών ομάδων για το λόγο αυτό και για τον εφοδιασμό των εκπαιδευτικών με επιστημονικό υλικό και μεθοδολογικά εργαλεία οργανώνεται το Σεμινάριο «Λιμναία Οικοσυστήματα: Πηγές έμπνευσης για Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» το πρόγραμμα του οποίου ακολουθεί αναλυτικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου