Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Προς.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                                    ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                          Δνση Δημόσιας Υγείας
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ                                    και Κοινωνικής Μέριμνας
Τηλ 2683 3 60500                                 
Αριθμ. πρωτ.                                        Κοιν.1.Δήμος Ζηρού           
Θεσπρωτικό 10-05-2013                     2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
                                                             ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ

1.Σας γνωρίζουμε ότι στην Τ.Κ Θεσπρωτικού υπάρχει ανεξέλεγκτη απόθεση σε χωράφια – κτήματα ,αποβλήτων από πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις .
Η δυσοσμία είναι αφόρητη ειδικά κατά την άνοιξη όπου αρχίζει και η καλλιεργητική περίοδος.
Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αγρότες χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο λίπανσης, βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο όπου η απόθεση των παραπάνω αποβλήτων, να γίνεται σε κτήματα μέσα στον οικισμό, δίπλα από κατοικίες και σχολεία.
2.Τα απόβλητα αυτά δεν προέρχονται από εγκαταστάσεις που εδρεύουν στο Θεσπρωτικό αλλά από πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εδρεύουν σε άλλους Δήμους και Νομούς.
 Λόγω της μεγάλης καλλιεργήσιμης έκτασης του κάμπου του Θεσπρωτικού (22.000 στρέμματα), υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τους αγρότες της περιοχής για  τα απόβλητα αυτά.
Οι κάτοικοι του Θεσπρωτικού αλλά και των όμορων Κοινοτήτων είναι ανάστατοι και εκτός από την αφόρητη δυσοσμία ανησυχούν για την εξάπλωση ασθενειών (σαλμονέλα) και παθήσεων.
3.Παρακαλούμε για την αποστολή κλιμακίου από την Υπηρεσία σας, προκειμένου να επισκεφτεί τις περιοχές όπου το πρόβλημα είναι έντονο και μέσα στα πλαίσια των νόμων, όπως εκδοθεί απαγόρευση για την απόθεση αποβλήτων ή να εκδοθούν όροι διαχείρισης για την απόθεση τους που δε θα επηρεάζουν την δημόσια Υγεία .

                                                                    -Ο-
                                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                       ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου