Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Ειδική συνεδρίαση την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Συμβούλιο

                            
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού
3.  Υπουργείο  Εσωτερικών – Διεύθυνση  Μεταναστευτικής  Πολιτικής
4.  Βουλευτές  Νομού  Πρέβεζας
5.  Περιφερειακή  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ηπείρου  
6.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
7.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  09  Νοεμβρίου  2016  και  ώρα  18 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :
Ενημέρωση – συζήτηση  για  την  λειτουργία  του  Κέντρου  Προσωρινής  Φιλοξενίας  Προσφύγων,  στο  χώρο  του  πρώην  Στρατοπέδου  Φιλιππιάδας  « ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ ».                                                                                                                    Ο  Πρόεδρος                                                                                                                    

                                                                                       Χρήστος  Χασίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου