Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  18  Φεβρουαρίου  2016  
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                         
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Φεβρουαρίου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.           Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.           Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων.
3.           Εξέταση  αιτημάτων  δημοτών  για  διαγραφές – διορθώσεις  χρεώσεων  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
4.           Επιστροφή  χρημάτων  σε  οφειλέτες  του  Δήμου  Ζηρού,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντων.
5.           Έγκριση  της  αριθ.  06/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  της,  οικονομικού  έτους  2016.
6.           Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ             ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ) για  την  τεκμηρίωση  των  εσόδων – εξόδων  αυτής  και  έγκριση  χρηματοδότησής  της  από  το  Δήμο  Ζηρού.
7.           Έγκριση  της  αριθ.  08/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  ίδρυση  Δημοτικού  Καταστήματος  Αλληλεγγύης  Δήμου  Ζηρού  και  του  κανονισμού  λειτουργίας  αυτού.
8.           Αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου  της  ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε.  Ο. Τ. Α. 
9.           Έγκριση  της  αριθ.  15/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  τον  προγραμματισμό  προσλήψεων  τακτικού  προσωπικού  στους  ΟΤΑ  Α΄ και  Β΄ βαθμού  για  το  έτος  2016.
10.       Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
11.       Καθορισμός εργασιών για την εκτέλεση του  έργου : « Συντήρηση  οδικού  δικτύου  ( δημοτική,  αγροτική  οδοποιία ) »,  προϋπολογισμού  70.000,00 €.   

12.       Τροποποίηση  της  αριθ.  257/2015  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Καθορισμός  εργασιών  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Άμεση  αποκατάσταση  δημοτικής  οδού  παρόδου  της  8ης  επαρχιακής  οδού  ΠΕ  Πρέβεζας  στο  Πολυστάφυλο »,  προϋπολογισμού  20.000,00 € ».
13.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                   « Κατασκευή  χώρων  συλλογής  και  φύλαξης  ανεπιτήρητων  ζώων ».
14.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Έργα  πρόσβασης  στις  αγροτικές  εκμεταλλεύσεις  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας ».
15.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Επισκευές  του  σχολικού  κτιρίου  του  οικισμού  Ηλιοβουνίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  και  Μετατροπή  του  σε  εκθετήριο  χώρο  για  την  ανάδειξη  της  Λαογραφικής  κληρονομιάς ».
16.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Κατασκευή  γηπέδου  5 Χ 5  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας ».
17.       Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Κατασκευή  γηπέδου  καλαθοσφαίρισης  στον  οικισμό  Ηλιοβούνια ».

     Ο  Πρόεδρος 

                                                                                        Χρήστος  Χασίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου